Glunt-Akademin

Sammanträde söndagen 23 oktober 2005

Eklundshof, Uppsala

 

 

Förslag till dagordning

 

1. Sammanträdets mötesordning – mötet öppnas.

 1. Ordförande?
 2. Sekreterare?
 3. Protokoll/minnesanteckningar?
 4. ?

 

2. Glunt-Akademin – ett bakgrundsdokument från 5 juni 2005

 

Glunt-Akademin i Uppsala 5 juni 2005

Akademi (NE): – grek Akadémeia – beteckning för högre läroanstalt eller lärt samfund. Vanligen menar man numera samfund med syfte att främja litterär eller vetenskaplig verksamhet.

 

Hans Levander - representant för en grupp Uppsala-sångare med viss senior profil

Vi önskar nu genom Glunt-Akademin inspirera till utövandet av Gunnar Wennerbergs Gluntarna.

 

Varför? minst tre goda anledningar

Uppsala-miljö - Fyrisån, Slottet, St Eriks gränd, Eklundshof , Kyrkan, Kyrkogården, mm) Vi bör värna om en sådan lokalpatriotisk skatt: Uppsala är Bäst!

Den musikaliska kvaliten är värd att uppmärksamma, såväl i sångstämmorna som i piano-ackompagnemang. Det finns även arrangemang för blåssextett, gitarr, och jag tror även orkestersättningar, vilket Glunt-Akademin redan idag skall ta fasta på genom att låta Sixten Lakes blåsare ackompagnera Uppsala är Bäst.

Texterna till Gluntarna, likaså skrivna av Gunnar Wennerberg, har ett otidsbundet innehåll som anknyter till människans ”eviga” frågor: Kärleken, Identitets-sökandet, Studie-ångesten, Konflikter som dock vänds i konstruktiva lösningar, Separationen, Ensamheten, Människan o Evigheten - ”Flyende Sol – dröj kvar!”

 

Hur skall Glunt-Akademin fungera

Glunt-Akademin ingår som en verksamhet inom Sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor.

Själva Glunt-Akademin skall ses som ett informellt nätverk av sångare – pianister – intressenter, och tills vidare med en självvald ”styrelse”.

Information bl a via nystartad www.gluntarna.se

 

Glunt-Akademins basala verksamhet

Vårkonsert där olika Glunt-konstellationer kan ges möjlighet att framträda inför Uppsala-publik – naturligtvis i Eklundshofs-miljön, och med prioritering för yngre sångare.

Kultur-natten i september med möjlighet för en bred Uppsala-publik att träna in några Gluntar och att sjunga ”Allsång på Glunten” (!?)

Höst-Seminarium för intresserade sångare, där seniora sångare kan delge erfarenheter och tips till yngre sångare, där viss regi-tips kan förmedlas, och där piano-ackompagnemanget kan finslipas.

 

Glunt-Akademin – utvecklingsmöjligheter

Ev möjligheter till stipendier

Förmedling av Gluntsång till konferenser – fester – sammankomster – skolor ....

Dokumentation (Böcker, noter, inspelningar .....)

Kontakter med Wennerberg-traditionen vid Vårstavi.

Rekvisita – kläder, arkiv (noter, brev, inspelningar, ...) mm

Bärbart elektroniskt piano !

Vem skriver vår tids ”Gluntar”?

Tillägg 23 okt:

Översättningar

Logo

 

Kontaktadress tills vidare:

Eklundshof AB, Eklundshofsvägen 7, 75237 Uppsala

 

3. Diskussion

 1. Organisatorisk struktur, juridisk form, stadgar, informellt nätverk, namnet skydd,
 2. Ekonomi
 3. Hur når vi de unga?  Körer, skolor, musiklärare, media,
 4. Medlemskap?, Lista på intresserade? Inbjudning till sångare/pianister som medverkat i inspelningar?
 5. Program utöver ovanstående basala verksamhet?
 6. www.gluntarna.se
 7. Utveckling – se utvecklingsmöjligheter ovan.
 8. Utvärdering Glunt-Akademins år 2005; Verksamhet i relation till Målsättning
 9. Övriga frågor – tankar – förslag

 

4. Sammanfattning

 1. Vem gör vad
 2. Verksamhet 2006

 

5. Avslut med uttalad uppskattning till stödet från Eklundshofs Vänner och Väninnor samt till Grand Hotell Hörnans meny 22 oktober.

 

 

 

HL 23 okt 2005
<<<Tillbaka till Ärsmöteshandlingar
<<<Tillbaka till första sidan