Glunt-Akademin

Inom Eklundshovs Vänner och Väninnor

 

 

Årsmötet 11 november 2006

 

 

Välkomna! Årsmötet öppnas.

 

1.     Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, deltagarlista och dagordning.

 

2.    Verksamhetsberättelse för 2005-2006

 

3.    Diskussion

a.   Organisatorisk struktur, juridisk form, stadgar, informellt nätverk, ”medlemmar”?

 

b.   Ekonomi

 

c.   Hur når vi de unga?  Körer, skolor, musiklärare, media.

 

d.   Program utöver den ”basala” verksamheten (*Försommaren med EHVV:s examenssexa, *September och Kulturnatten, *Höstmöte med seminarium, årsmöte, ”gluntfrossa”).

 

f.    Hemsidan www.gluntarna.se

 

g.   Dokumentation (böcker, noter, inspelningar, översättningar, minnessaker)

 

h.   Wennerberg-traditionen på andra platser – hur håller vi kontakt.

 

i.    Övriga frågor – tankar – förslag som anmälts under p. 1.

 

4.    Beslut

           a. Vem gör vad till nästa årsmöte?

                      aa) De tre eller kvartett .....

                      ab) Vilka?

 

           b. Vad ska göras?

 

 

 

Väl mött önskar

Harald Bohlin,       Hans Levander,         Björn Ringström

 
<<<Tillbaka till Ärsmöteshandlingar
<<<Tillbaka till första sidan