Glunt-Akademin
Inom Eklundshovs Vänner och Väninnor


Årsmötet 26 oktober 2007 - Dagordning


Välkomna! Årsmötet öppnas.


1. Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, deltagarlista och dagordning.


2. Verksamhetsberättelse för 11 nov 2006 – 25 okt 2007


3. Diskussion


a. Hur når vi de unga? Körer, skolor, musiklärare, media.


b. Program utöver den ”basala” verksamheten (*Höstmöte med seminarium, årsmöte,
”gluntfrossa”. *Våren mars-april sångseminarium? *Försommaren med EHVV:s
examenssexa. *September och Kulturnatten.)


c. Organisatorisk struktur (juridisk form, stadgar, informellt nätverk, ”medlemmar”,
mm)


d. Ekonomi


e. Förslag och ideer, lista


f. Hemsidan www.gluntarna.se


g. Inventering - böcker, noter, inspelningar, översättningar, minnessaker mm


h. Wennerberg-traditionen på andra platser – hur håller vi kontakt?


i. Övriga frågor – tankar – förslag som anmälts under p. 1.


4. Beslut
a. Vem gör vad till nästa årsmöte?
     aa) De tre eller kvartett .....
     ab) Vilka?
b. Vad ska göras?


Väl mött önskar


Hans Levander Karl Liljas Torsten Göthson
<<<Tillbaka till Ärsmöteshandlingar
<<<Tillbaka till första sidan