Glunt-Akademin

inom Eklundshovs Vänner och Väninnor

 

 

 

 

Dagordning för årsmötet 2 oktober 2009, klockan 18.00

Lokal: Västgöta Nation

 

 

 

 

 

Välkomna! Årsmötet öppnas.

 

Sammankomst med presentation under ledning av Gunnar Syréhn

 

 

Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, deltagarlista och godkännande av dagordning.

 

 

Verksamhetsberättelse för 2 okt 2008 – 1 okt 2009

 

 

Ekonomi

 

 

Hemsidan www.gluntarna.se

 

 

Val av styrelse  Ordförande samt två medlemmar

Ev val av andra funktionärer eller resurspersoner

 

 

Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår

 

 

 Vem gör vad till nästa årsmöte?

                     

 

 Vad ska göras?

 

 

 

Väl mött  önskar

 

Hans Levander                      P-G Norman

<<<Tillbaka till Ärsmöteshandlingar
<<<Tillbaka till första sidan