Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 17.2. 2011 på Grand Hotel Hörnan.       

 Närvarande: styrelseledamöterna Inga, Björn och Harald, resurspersonen Karl.

 1. Meddelanden
Årsmötet 2010 beslöt att uppdra åt bestyrelsen att utse ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. Bestyrelsen beslöt 2010-11-26 att till föreningens ordförande utse Harald Bohlin för tiden fram till årsmötet 2011. (bil )

Karl meddelade att han av familjeskäl inte kan vara aktiv i GA efter sommaren. Han lovade försöka finna en efterträdare i sin kör.

Harald har köpt in 20 ex av DVDn med inspelningen av Examens-sexan, av vilka 10 är sålda.

Inga och Harald är nu i slutfasen av arbetet med Inventarie- och arkivförteckningen.

 2. Lutan
Inga informerade om att den luta som Hugo Isaksson förra året skänkte till GA nu lämnats till instrumentmakare för bedömning av kostnad för att ställa den i ordning i spelbart skick. Han har ännu inte hunnit lämna förslag. Han hade konstaterat att det är en svensk sångluta, även kallad cister

3. Årscykeln:
a) Gluntträning i mars: Karl har bokat lokal på Vg men fråga har uppstått om det är önskvärt att byta tidpunkt. Alternativa dagar diskuterades. Karl för frågan vidare till Vg. När datum är fastställt ska Harald fråga om vi kan få informera om detta på OD:s och Allmänna sångens hemsidor, kanske även på UAK:s. Karl ska informera på Facebook.

 b) Valborg.Vi har fått förfrågan om vi kan medverka med gluntsång vid lunchen på Vg. Inga, Björn och Harlad är villiga. Karl meddelar detta till nationen, som prövar alternativa förslag.

 c) EHVV:s Examenssexa 29 maj. Hans har meddelat att han är tillgänglig och villig att framföra denna glunt vid detta tillfälle. Vi diskuterade vem som ska framföra Magistern.

 d) Kulturnatten 10 sept. Hans har bokat Alfvénsalen. Björn är villig att då sjunga Magisterns roll (om han är i stan då). Vi diskuterade förslag till gästartister.

 e) Seminarium, årsmöte och gluntfrossa. Vi fastställde datum 2 okt. då Vg nation redan är bokad. Tema för seminariet blir Gluntsång och gitarrspel. Om olika sätt att ackompanjera gluntar med inledning av Adam. Vg-kören brukar repetera på söndagskvällar så de kan nog samverka som tidigare år. Seminariet börjar kl. 17.00, årsmötet kl. 18.00 och därefter vidta gluntfrossan. 20.40 är det dags att bryta för att vi ska hinna till Wennerberg-statyn i god tid före kl. 21.00.

 4. GA:s ekonomi: Björn rapporterade att EHVV:s förra kassör, som avgick i juni 2010, inte över-lämnat några handlingar till sin efterträdare. Vi vet alltså inte hur vår ekonomiska situation ser ut men är trygga i att vi ligger på plus.

 5. Hemsidan förnyas kontinuerligt av vår förträffliga webbmaster Anna-Lena. Harald efterlyste fler bidrag från andra gluntentusiaster.

 6. Harald hade före mötet informerat bestyrelsen om att Carl-Olof Jacobson och Richard Ringmar sjungit in några gluntar med engelska översättningar. Tanken var kanske att ge ut dem som EP men det blev inte av. Carl-Olle är villig att låta GA föra över denna inspelning i digitaliserad form och sedan lägga ut dem hörbart på vår hemsida. Harald fick i uppdrag att fråga Christer Eklund om han är villig att utföra denna överföring och lämna prisuppgift. Beslut fattas därefter per capsulam om GA ska genomföra denna idé.

 6. Nästa möte med styrelsen äger rum 11.4. kl. 17.00 – 18.00.

Vid pennan

Harald


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan