Om Gluntarna i ord och Ton
Gluntarnas Vänner
Gluntarna och Wennerbergiana Galleri
Kontakt
Till nya hemsidan>


Föreningen Gluntarnas Vänner (GV) vill, bland annat genom att utdela stipendier och anordna framföranden, inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande. Föreningen samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser denna tradition. Det är önskvärt att detta material blir tillgängligt för intresserade, bland annat genom hemsidan och föreningens deposition på Stadsbiblioteket i Uppsala.

2005 instiftades Glunt-Akademin (GA) i Uppsala som ett informellt nätverk  inom sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Vid dess årsträff 2016 ändrades namnet till Gluntarnas Vänner samtidigt som nätverket ombildades till förening och stadgar antogs.


Nyheter    
Sök på Gluntarnas webbplats
 

Besöksstatistik

Gluntarnas Vänner
organisationsnummer 802505-1882
Plusgirokonto 828742-7 Gluntarnas Vänner
Se även hemsidan för vår systerförening
Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping
(https://wennerbergsallskapet.se)www.facebook.com/groups/249234190988
Ingen avgift. Där finns följande rubriker:
Diskussion, Medlemmar, Evenemang, Foton, Filer

Nu finns en "öppen" sida för _alla_ gluntintresserade. 
Den som "gillar" sidan får löpande information (ej föreningsintern) om t ex olika evenemang med gluntanknytning.

Föreningen Gluntarnas Vänner är nu medlem i DELS: De litterära sällskapens samarbetsnämnd
http://www.dels.nu/medlemmar-2/
Gamla nyheter 

Program för 2017

Vi minns med tacksamhet

Stickspår
Världens äldsta gluntsångare? Wennerberg i en mordhistoria,
USA-släkten Glunt, Gluntar på 1500-talet, Norska dansbandet Gluntan,  Pirum är en manskör sårungen ur Trondhjems Studebtsangforening (TSS), The Wennerberg male choir in USA, Gluntenpromenader, JO-spex om W., KTH-spex, Andra  texter till melodin för Här är gudagott, Gluntgatan i Lidköping,  EHVVs Examenssexa, Frågesportspelet Masterquiz Gluntens Drängar, Gunnar Wennerbergs resestipendium
 
Senaste uppdateringen 13/11  2016  Gunnar Wennerberg "Ungdomens tonsättare och skald av C. R. Nyblom
samt L. Alfr. Hedin: Gunnar Wennerberg, Otto Beronius och Eugeene von Stedingk. Ett par minnesbilder med anledning af Gluntarnes femtioårs-jubileum och Wennerberghyllningen i Uppsala den 15 maj 1901 i Ord och Bild 1901.


Tidigare
Uppdateringar

Kontakt med Gluntarnas Vänner, t ex om Kompletteringar/justeringar/ kommentarer mottages tacksamt.