Work in Progress, påbörjad 2005, senast uppdaterad april 2021.
Det ligger i sakens natur att en sådan förteckning aldrig blir fullständig.
Förslag till kompletteringar mottages tacksamt.  Min e-postadress är: 
harald_bohlin@telia.com
 

Om Gluntarna i Ord och Ton


Gluntarnas Vänner
(f.d. Glunt-Akademin)
och andra Wennerbergsällskap


Stickspår

Wennerbergiana

Galleri

Kontakt
Till nya webbplatsen>

Efterlysning:
Vem vill ta över ansvaret att vara webmaster för 
Faktasamlingen
Det handlar om att  tekniskt föra in texter mm som kommer från GVs ledning och lägga in på plats som de bestämmer. 
Uppgiften kan förstås skötas oberoende av var man bor.
Sök i Faktasamlingen

 

Gluntarnas Vänner
organisationsnummer 802505-1882
Plusgirokonto 828742-7 Gluntarnas Vänner
Se även hemsidan för vår systerförening
Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping 
(https://wennerbergsallskapet.se)


Facebookgrupp
www.facebook.com/groups/249234190988
Ingen avgift. Där finns följande rubriker:
Diskussion, Medlemmar, Evenemang, Foton, Filer

Nu finns en "öppen" sida för _alla_ gluntintresserade. 
Den som "gillar" sidan får löpande information (ej föreningsintern) om
t ex olika evenemang med gluntanknytning.

Föreningen Gluntarnas Vänner är nu medlem i DELS: De litterära sällskapens samarbetsnämnd
http://www.dels.nu/medlemmar-2/

Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping
Information finns på hemsidan https://wennerbergsallskapet.se, Vill man få löpande information om nyheter får man bli medlem i denna förening.
Avgiften 2019 är 100:-/person.
Se vidare deras hemsida.


Föreningen Gluntarnas Vänner (GV) vill, bland annat genom att utdela stipendier och anordna framföranden, inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande. Föreningen samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser denna tradition. Det är önskvärt att detta material blir tillgängligt för intresserade, bland annat genom hemsidan och föreningens deposition på Stadsbiblioteket i Uppsala.

2005 instiftades Glunt-Akademin (GA) i Uppsala som ett informellt nätverk  inom sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Vid dess årsträff 2016 ändrades namnet till Gluntarnas Vänner samtidigt som nätverket ombildades till förening och stadgar antogs.


Senaste uppdateringar  

Kontakt med Gluntarnas Vänner, t ex om Kompletteringar/justeringar/ kommentarer mottages tacksamt.

Besöksräknare