OBS! i den tryckta upplagan av detta program står fel adress till Musikaliska Akademiens Klingande Akademi
7 oktober: Gunnar Syréhn föreläser i universitetshuset under rubriken Wennerberg, Gluntarne och Universitetet sal IX, klockan 13.45.