Logotyp utformad  av Johannes Borgegård och Torbjörn Gozzi vid universitetsförvaltningens till 200-årsjubileet utifrån
Thomas Quarsebo`s staty av Glunten och Magistern i Slottsbacken (med tillstånd av konstnären).
Efter jubileumsåret har dessa tre givit sitt tillstånd till att logotypen efter mindre bearbetning blivit ny lopgotyp för Gluntarnas Vänner.

200-kommittén”

..,. är en förkortning av ” 200-kommittén för firande av Gunnar Wennerbergs födelse” , med uppgift att stimulera tänkbara aktörer, samordna information om program mm.

Den utsågs vid ett möte på Västgöta nation 7 sept. 2015 där representanter för tänkbara aktörer – myndigheter, föreningar mm - var samlade. Mötet anmodade universitetet, Västgöta nations Landskapsförening och Allmänna Sången att utse vardera en representant vilket också skett. (Noteringarna från detta möte finns under http://gluntarna.se/Glunt-seminariet_2015.html, en länk i tredje stycket av den text som då kommer upp.) Sedermera kompletterades gruppen med företrädare för Uppsala kommun och Gluntarnas Vänner. Kommittén bestod  därmed av Anna Liv Jonsson, universitetet, Annika Strömberg, Uppsala kommun, Elisabet Claesson Vg, Jakob Piehl, Allmänna Sången och undertecknad, Gluntarnas Vänner.
MINNESNOTERINGAR

Universitetet lät trycka och sprida en folder om jubileet i 1 500 ex  där programmen i Uppsala, Lidköping och Stockholm presenterades  jämte  information  om Wennerberg mm.

Nedanstående förteckning är uppdelad i två avdelningar: Arrangemang kring jubileet och Texter kring jubileet.

Arrangemang kring Wennerbergjubiléet

A. I Uppsala

20 mars: Universitets- och studenthistoriska sällskapet på Gotlands nation med början 18.30: Som en del av firandet av 200-års minnet av Gunnar Wennerbergs födelse presenterade hans dottersonson, professorn Adam Taube sin nya bok: Fjärran från Fyris. Att lämna Uppsala – disparata berättelser. Ett av kapitlen handlar om nya fakta kring Wennerbergs lungsjukdom i unga år. 

30 april: Uppsala Konsert & Kongress informerade under sillunchen sista april i allsångshäftet om Wennerbergjubiléet. 

21 majUpplandsmuseet högtidlighöll 200-års-jubileet tillsammans med Landstingskören ledd av Erik Hellerstedt. Konsert kl. 13.00, föredrag med musikexempel.

5 sept. kl. 18.00 arrangerade Stadsbiblioteket/Fyriskällan i samarbete med Gluntarnas Vänner: ”Böckerna kom i andra hand - en stund med Glunten och Magistern”. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunilla Öbrink. Lokal: Förreläsningssalen i Fyriskällan. Samtidigt oresenerades material från Wennerberghyllan i Fyriskällan. Fritt inträde.

9 sept. Kulturnatten - Gluntarnas Vänner anordnade 
Allsång med gluntar kl. 17.00-18.00 och 18.30-19.30 i Musicum, Kyykogårdsg. 4. Mats Wahlberg ledde programmet tillsammans med  P-G Norman , Göran Carenbäck ackompanjerade, Joakim Ekedahl och Fredrik Lindell sjöng några gluntar.

17 sept. anordnade Gluntarnas Vänner
 Gluntvandring till platser i Uppsala som nämns i Gluntarna och där framförs de gluntar som hör ihop med dessa platser. Medverkande: Mats Wahlberg, Weine Karner och Göran Carenbäck.

27 sept. Universitets– och Studenthistoriska Sällskapet arrangerade en Wennerbergafton  kl. 18.30 på Västgöta nation. Författaren 
Lilian Fredriksson kåserarde om Gunnar Wennerberg. Sångare ur Vg- nations manskör sjöng. Se program på USHS' hemsida www.studenthistoriska.se  Öppet för alla intresserade.

2 okt. – 
19.30 – 20.15 OFFENTLIGT GLUNTSEMINARIUM
Gunnar och Helena spatserar i Gluntens Uppsala. Kåseri med bilder av Helena Harnesk.

20.30 –21.30 HYLLNING AV GUNNAR WENNERBERG

Ett 
fackeltåg  gick efter nationernas fanborg från Västgöta nation längs Paradgatan till Wennerbergstatyn i regi av 200-kommittén. När Gunillaklockan klingat ut sjöng Västgöta nations manskör några sånger och Uppsala studentkårs vice ordförande Ann-Catrin Wells och curator curatorum Markus Sjölén Gustafson hyllade Gunnar Wennerbergs minne. Därefter gåick fackeltåget tillbaks till Västgöta nation.

21.45 
Gluntsexa, öppen för alla. Pytt, wennerbergskaka, en wennerbergöl och en snaps serverades. 

7 okt. under e-m uppmärksammade universitetet Wennerbergjubileet under universitetets årsfest 6 - 7 okt. i aulan, nyöppnad efter renoveringen med en förreläsning om Wennerberg av Gunnar Syréhn.

7 okt. på kvällen bjöd Västgöta nations landskapsförening in till en GW-gasque /seminarium/hembygdsmiddag Flera olika talare och körer/sångare kommer att spegla hela GW, västgöten, nationsmedlemmen, tjänstemannen, diktaren.

9 okt. 
Huru Gluntens svårmod, på Äpplet, skingras av Magisterns vårfantasier. Till bords med Glunten och Magistern i i Äpplets lokal, där nu Hambergs fisk huserar. Gluntarnas Vänner i samarbete med Hambergs. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunnel Fagius. Meny: Sill i dill och mer därtill, gösfärserad röding med svartrötter och sauce nantua, kaffe med Wennerbergbakelse.

B. I Lidköping

Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping Program för Gunnar Wennerberg Sällskapets jubileumsfirande.
23 sept  Kyrkokonsert - S:t Nicolai Vocalis sjöng ur Davids Psalmer.    
1 okt  ”En eftermiddag med Gluntarna” - Medlemmar ur  Gunnar Wennerberg Sällskapet sjunger sånger ur  ”Gluntarne”.

7 okt  Hyllningshögtid -  Wennerbergsällskapet/SSSF, Stockholms Studentsångarförening.Lidköpings Stadsträdgård, Wennerberghermen.

7 okt  Invigning av utomhusutställning i Stadsträdgården.
Lördagen den 7 okt  Jubileumskonsert – SSSF,   Manskörsmusik, trios mm av Gunnar Wennerberg.
Smakprov:https://www.youtube.com/watch?v=cPCPUqQ0NWs 

7 okt  Jubileumsmiddag, Middag med sång och musik

16 nov   ”Wennerbergsalong” , Salong som på Wennerbergs tid.   Mat, dryck och olika kulturella inslag.

Vänermuséet i Lidköping arrangerade en utomhusutställning med text och bilder om GW.

Hemsida till Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping: https://wennerbergsallskapet.se,

C. I Stockholm

22 april: Stockholms Studentsångare Vårkonsert i Berwaldhallen med bl a Wennerbergs miniopera "Auerbachs Keller in Leipzig” med kostym, mask, ljus och finfina solister. Ett fantastiskt verk!  Kan ses och höras på https://www.youtube.com/watch?v=LUvLH832wso

6 maj: Svenska Läkaresällskapet: Serien Konst och läkekonst. Hur stod det egentligen till med Gunnar Wennerberg?
Ett jubileumsprogram då det är 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes. Hans barnbarnsbarn professorn i medicinsk statistik Adam Taube, lanserade våren 2017 en essäbok om sin morfarsfar, där ett kapitel handlar om Wennerbergs tuberkulos som har hemlighållits fram till våra dagar. Enligt Adam förklarar det en hel del som man inte har förstått tidigare i den berömde förfaderns liv och karriär. Ett annat kapitel presenterar en okänd komposition av Wennerberg. För musikinslagen svarade Anders Andersson, Johan Sundelöf, sångsolister med Mats Nilsson vid pianot.

21 majUpplandsmuseet högtidlighöll 200-års-jubileet tillsammans med Landstingskören ledd av Erik Hellerstedt. Konsert kl. 13.00, föredrag med musikexempel kl. 14.00. .

2 okt och 11 okt.:Restaurang Wasahof firar Wennerbergs 200-års jubileum genom att bjuda in till en tre-rätters middag - komponerad i Wennerbergs anda!- och utdrag ur hans älskade Gluntarne.

4 okt.: Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) bjöd in till Klingande Akademi i Kungl Konstakademiens stora Hörsal kl 18:00-19:15 ca. 

Gunnar Wennerberg 200 år
Samtal  om den fascinerande personligheten Gunnar Wennerberg - tonsättare, minister, ämbetsman och ledamot av flera akademier.
Levande musik ur Wennerbergs stora skatt av körverk och sånger.
Medverkande: Bo G. Hall, författare, FD och JK, Hanna Enefalk, historiker, Bo Ralph, språkforskare och ledamot av Svenska akademien, Stefan Parkman, professor  UU, V Preses, KMH Vokalensemble,  dirigenter Sofia Winiarski och Tove Åhrman, Sångsolister: Lovisa Huledal, Annelie Korsfeldt, Anders E Olsson och Stefan Parkman, dirigenter: Sofia Winiarski och Tove Åhrman. Gluntsång: Stefan Parkman och Andreas E Olsson med Anna Christensson vid pianot.Moderator: Esmeralda Moberg. Följande Wennerbergkompositioner framfördes: Profan körmusik: Aftonklockan och Hör oss Svea, Gluntar: En månskensnatt och Magisterns misslyckade serenad, Duetter: Flickorna och Gondolieren, Ur Davids Psalmer: 43: Gud vare oss nådelig och välsigne oss, 36: Vid de älvar i Babel, 46 Lover Gud i hans helgedom.

KMA lät filma hela programmet och har lagt ut det på sin hyemsida: http://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/akademienpayoutube.575.html,

29 okt. Inom ramen för DELS Litterära matinéer på ABF Stockholm arrangerade Gluntarnas Vänner programmet: Gunnar Wennerberg 200 år. Gluntsångare och ämbetsman. Christer Åsberg och Bo G Hall presenterar Gunnar Wennerberg, statsråd och landshövding, ledamot av Svenska Akademien, Musikaliska Akademien och Konstakademin. Några gluntar framfördes av Gunnel Fagius, Michael Sahlin och Harald Bohlin. Allsång.

Musik- och teaterbibliotekets/Musikverket uppmärksammade på olika sätt Wennerbergs 200-årsdag. Man presenterar honom i sin Musik- och teaterblogg:

https://musikverket.se/musikochteaterbloggen/author/emmaemanuelsson/
http://www.musikaliskaakademien.se/kalendarium/kalendarie/gunnarwennerberg200ar.2253.html 
De har också skannat in och lägga ut noter i sin bibliotekskatalog. Det är pdf:er som fritt kan laddas ner och printas ut för den som vill.

http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/?_ga=2.170937250.384269656.1502088077-1858357309.1487681918

Under hösten ordades också en utställning i över GW-material i bibliotekets förvar och i samband med det uppmärksammades årsdagen i sociala medier.

D. I Gävle

Gluntarnas Vänner

den 6 november 2017 · 

** G L U N T A F T O N **

Torsdag 30 november kl 19.00 ("just Karl den tolftes dag")

i Vasaskolans aula "Vasasalen" - Gävle

Håkan Attius kåserar om Gluntarnes fader Gunnar Wennerberg, 200 år i år.

Glunten och Magistern: Bengt Olerud och Tomas Nordlund 
Piano: Hans BlomgrenMusikverket, som inkluderar Musik- och teaterbiblioteket har skannat in och lagt ut Wennerbergnoter i sin bibliotekskatalog. Det blir pdf:er som fritt kan laddas ner och printas ut för den som vill. Detta är vad vi hunnit med än så länge, mer kommer

E. Övrigt

 Under hösten arrangerade Musikverket en utställning över GW i bibliotekets expedition och i samband med det uppmärksammades årsdagen i sociala medier.

Musikverkts blogg: https://musikverket.se/musikochteaterbloggen/

Gehrmans förlag vidarebefordrade i sina kanaler information om jubiléet för vidare spridning.
https://www.facebook.com/gehrmansmusikforlag/posts/1234807356569003

Radions P 2 uppmärksamma jubileet både 2 okt. och vid andra tillfällen

Texter kring Wennerbergjubileet mm


Uppsala universitet har producerat och distribuerat en folder om jubiléet i 1500 ex.

Uppsala universitets inbjudningsskrift till professorsinstaallation 2017: Christer Åsberg: Gunnar Wennerberg – en 200-årig kulturman. Finns även på nätet: http://gluntarna.se/CAessae.pdf,

Opus 78: Carlhåkan Larsén: En minnesvärd mångsysslare. Finns på nätet:

http://opusmagasin.se/en-minnesvard-mangsysslare/

UNT 24.9.-17: Susanne Sigroth-Lambe: Gunnar Wennerberg firas i Uppsala. Finns på nätet: http://unt.se/kultur-noje/gutar-pa-dig-wennerberg-4765866.aspx,

UNT2.10. -17: Bo G Hall: Skalden som skapad en sångskatt.

Men en karta över Uppsala med markering för olika platser där gluntar utspelas samt kommentarer:, http://www.unt.se/kultur-noje/skalden-som-skapade-en-sangskatt-4771413.aspx,

Axess 6: 2017: Bo G Hall: Här är gudagott att vara.

Skärgårdsbåten 3:217: Bo G Hall: Wennerbergs ångbåtar. Ångbåtsmiljöer bland Gluntarna.

Tidskriften Parnass 3: 2017: Bo G Hall: Gluntarnass skapare firar 200-årsjubileum.

Föreningen för Västgötalitteratur: 3: 17: Harald Bohlin: Wennerbergjubileet.

Tidningen Körsång 2: 2017: Josefine Bjelkholm: Wennerberg firas på flera håll. I höst uppmärksammas tonsättaren som skulle ha flytt 200 år.

Skara stiftshistoriska sällskaps medlemsblad 3: -17: Johnny Hagberg: Gunnar Wennerbergs jubileum och 4: -17: Gunnar Wennerberg 200 år (om biskopsvalet i Skara 1875) samt: Johnny Hagberg: Två gamla Wennerbergdokument (gäller GW:s far, presenterade av Johnny Hagberg).

Västgöta nations Landskapsförenings Höstnytt -17: Maria Wold Troell: Seminarium och gasque till Gunnar Wennerbergs minne samt Elisabet Claesson: Gunnar Wennerberg 200 år (med foton av fackeltåget 2 okt och från seminariet och gasquen).

Västgötacorrespången 4: -17 hela förstasidan ägnas Wennerbergjubileet. Annie Larsson: Gunnar Wennerberg (faktarutor med rubrikerna: Se ut som Wennerberg! Sjung som Wennerberg! och Plugga som Wennerberg!).

5:-17: Annie Larsson: Wennerbergs verk – Gluntarna samt Topp 6 Gluntar där du kan känna igen dig ( III, V, IX, X, XVIII och XXIV)

JuvenalOrden vt -17: Västgötabygdens Juvenaler inbjöd till Wennerbergskapitel i september för att fira 200-årsminnet: ”Han lade en grundsten till hela JuvenalOrden”. historik, gluntsång av sämre och bättre kvalitéer, minnesstund kring Gunnars hem i Lidköping mm.

ODs Notiser hösen 2017: När Wennerberg blev OD-ist av Harald Bohlin

KMA har skannat in Claes Annerstedt minnesteckning över sin företrädare på stol 2 i Svenska Akademien Gunnar Wennerberg.

KMA har även scannat in Gunnar Jeansons bok Gunnar Wennerberg som musiker.

http://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/publikationer/publikationer/biografiermonografier/biografiermonografier/gunnarwennerbergsommusiker.2325.html,

200-kommittén har scannat ”Kring Wennerbergstoden [i Uppsala]. Analys av en konsttävling.” 60-p-uppsats i konstvetenskap 1999 av Hanna Meijer. Den återfinns på GV:s hemsida http://gluntarna.se/Meijer-Kring_Wennerbergsstoden.pdf,

Gehrmans förlag  vidarebefordrade i sin kanaler kunskapen om jubiléet:
https://www.facebook.com/gehrmansmusikforlag/posts/1234807356569003

Arkivfynd:
I samband med 200-årsjubileet upprättades ett antal förteckningar över Wennerbersgrerelaterade dokument i olika arkiv. De är samlade på denna 
hemsida.

Övrigt:
Vid Vätgöta nations Wennerbergbgasque serverades
Wennerbergsöl och Wennerbergbakelse, präglad av punsch och med samma dryck i glasen).

Wennerbergbakelser serverades också under gluntprogrammen på Wasahof och på Hambrgs fisk (förutv. Källaren Äpplet).


Harald Bohlin
200-kommitténs ordf