200-kommittén”

..,. är en förkortning av ” 200-kommittén för firande av Gunnar Wennerbergs födelse”, med uppgift att stimulera tänkbara aktörer, samordna information om program mm.

Den utsågs vid ett möte på Västgöta nation 7 sept. 2015 där representanter för tänkbara aktörer – myndigheter, föreningar mm - var samlade. Mötet anmodade universitetet, Västgöta nations Landskapsförening och Allmänna Sången att utse vardera en representant vilket också skett. (Noteringarna från detta möte finns under http://gluntarna.se/Glunt-seminariet_2015.html, en länk i tredje stycket av den text som då kommer upp.) Sedermera har gruppen kompletterats med företrädare för Uppsala kommun och Gluntarnas Vänner. Kommittén består nu av Anna Liv Jonsson, universitetet, Annika Strömberg, Uppsala kommun, Elisabet Claesson Vg, Jakob Piehl, Allmänna Sången och undertecknad, Gluntarnas Vänner.

Hemsidan förnyas kontinuerligt när nya uppgifter når oss, helst via mail till harald_bohlin@telia.com

Harald Bohlin
200-kommitténs ordf


MINNESNOTERINGAR


UNT inför jubileet

Till tre akademier 2013