200-kommittén”

..,. är en förkortning av ” 200-kommittén för firande av Gunnar Wennerbergs födelse” , med uppgift att stimulera tänkbara aktörer, samordna information om program mm.

Den utsågs vid ett möte på Västgöta nation 7 sept. 2015 där representanter för tänkbara aktörer – myndigheter, föreningar mm - var samlade. Mötet anmodade universitetet, Västgöta nations Landskapsförening och Allmänna Sången att utse vardera en representant vilket också skett. (Noteringarna från detta möte finns under http://gluntarna.se/Glunt-seminariet_2015.html, en länk i tredje stycket av den text som då kommer upp.) Sedermera har gruppen kompletterats med företrädare för Uppsala kommun och Gluntarnas Vänner. Kommittén består nu av Anna Liv Jonsson, universitetet, Annika Strömberg, Uppsala kommun, Elisabet Claesson Vg, Jakob Piehl, Allmänna Sången och undertecknad, Gluntarnas Vänner.

Här presenteras planerade aktiviteter. Hemsidan förnyas kontinuerligt när nya uppgifter når oss, helst via mail till harald_bohlin@telia.com


 I början av juni 2017 känner vi till följande:
Planerade arrangemang kring Wennerbergjubiléet
A. I Uppsala

5 sept. kl. 18.00 arrangerar Stadsbiblioteket/Fyriskällan i samarbete med Gluntarnas Vänner: ”Böckerna kom i andra hand - en stund med Glunten och Magistern”. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunilla Öbrink. Lokal: Förreläsningssalen i Fyriskällan. Samtidigt synliggörs material från Wennerberghyllan i Fyriskällan.

9 sept. Kulturnatten - Gluntarnas Vänner anordnar Allsång med gluntar kl. 17.00-18.00 och 18.30-19.30 i Musicum, Kyykogårdsg. 4.

17 sept. anordnar Gluntarnas Vänner Gluntvandring till platser i Uppsala som nämns i Gluntarna och där framförs de gluntar som hör ihop med dessa platser. Medverkande: Mats Wahlberg,
Weine Karner och Göran Carenbäck.

27 sept. Universitets– och Studenthistoriska Sällskapet ordnar en Wennerbergafton.

2 okt. – 19.30 – 20.15 OFFENTLIGT GLUNTSEMINARIUM
Gunnar och Helena spatserar i Gluntens Uppsala. Kåseri med bilder av Helena Harnesk.

20.30 –21.30 HYLLNING AV GUNNAR WENNERBERG
Ett fackeltåg 
går efter nationernas fanborg från Västgöta nation längs Paradgatan till Wennerbergstatyn i regi av 200-kommittén. När Gunillaklockan klingat ut sjunger Västgöta nations manskör några Wennerbergsånger. Uppsala studentkårs vice ordförande Ann-Catrin Wells och curator curatorum Markus Sjölén Gustafson hyllar Gunnar Wennerbergs minne. Därefter går fackeltåget tillbaks till Västgöta nation.

21.45 GLUNTSEXA, öppen för alla.
Pytt, wennerbergskaka, en öl och en snaps för 200 kr! Anmälan till sexan sker till 4Q@vastgotanation.se med namn, e-postadress/postadress och uppgift om ev.specialkost. De som anmäler sig får uppgift om hur betalningen sker.

7 okt. under e-m uppmärksammar universitetet Wennerbergjubileet under universitetets årsfest 6 - 7 okt. i aulan, nyöppnad efter renoveringen med visningar av huset, föreläsningar och alumniaktiviteter. Christer Åsberg skriver en text om Wennerberg i hösttens installationsskrift.

7 okt. på kvällen bjuder Västgöta nations landskapsförening in till en GW-gasque /seminarium/hembygdsmiddag Flera olika talare och körer/sångare kommer att spegla hela GW, västgöten, nationsmedlemmen, tjänstemannen, diktaren.

9 okt. Huru Gluntens svårmod, på Äpplet, skingras av Magisterns vårfantasier. Till bords med Glunten och Magistern i i Äpplets lokal, där nu Hambergs fisk huserar. Gluntarnas Vänner i samarbete med Hambergs. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunnel Fagius. Meny: Sill i dill och mer därtill, gösfärserad röding med svartrötter och sauce nantua, kaffe med Wennerbergbakelse. Pris 390:- exkl. dryck.
Förhandsanmälan till tel. 018- 71 00 50.

B. Utanför Uppsala
Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping Program för Gunnar Wennerberg Sällskapets jubileumsfirande.
Lördagen den 23 sept  Kyrkokonsert - S:t Nicolai Vocalis sjunger ur Davids Psalmer.   
Söndagen 1 okt  ”En eftermiddag med Gluntarna” - Medlemmar ur  Gunnar Wennerberg Sällskapet sjunger sånger ur  ”Gluntarne”.
Lördagen den 7 okt  Hyllningshögtid -  Wennerbergsällskapet/SSSF, Stockholms Studentsångarförening.
Lidköpings Stadsträdgård, Wennerberghermen.
Lördagen den 7 okt  Invigning av utomhusutställning i Stadsträdgården.
Lördagen den 7 okt  Jubileumskonsert – SSSF,   Manskörsmusik, trios mm av Gunnar Wennerberg.

Smakprov:https://www.youtube.com/watch?v=cPCPUqQ0NWs
Lördagen den 7 okt  Jubileumsmiddag, Middag med sång och musik
Torsdagen den 16 nov   ”Wennerbergsalong” , Salong som på Wennerbergs tid.   Mat, dryck och olika kulturella inslag.

Svenska Humanistiska förbundet, som har c:a 3000 medlemmar i c:a 30 lokalförbund, skriver på sin hemsida: ”Gluntarnas Gunnar Wennerberg fyller 200 år 2 oktober 2017
Minnet av hans födelse kommer att högtidlighållas på flera sätt som redovisas på Gluntarnas Vänners hemsida www.gluntarna.se. Som föredragshållare om Gluntarna och dess skapare kan professor emeritus Christer Åsberg christer.asberg@telia.com tillfrågas, Carlhåkan Larsén, mångårig musikkritiker i Sydsvenska Dagbladet och medarbetare i tidskriften OPUS, är också beredd att hålla föredrag, dock i första hand i södra Sverige. E-post: carlhlars@gmail.com. ”

Gehrmans förlag meddelar: Vi kommer i våra kanaler att vidarebefordra kunskapen om jubiléet för vidare spridning.
https://www.facebook.com/gehrmansmusikforlag/posts/1234807356569003

Bo G Hall publicerar en större artikel om Wennerberg i Axess Magasins första höstnummer och en notis i första höstnumret av tidskriften Parnass.

Onsdag den 4 okt.: Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) inbjuder till Klingande Akademi i Kungl Konstakademiens stora Hörsal kl 18:00-19:15 ca.
Gunnar Wennerberg 200 år
Fri entré!
KMA bjuder in till ett samtal om den fascinerande personligheten Gunnar Wennerberg - tonsättare, minister, ämbetsman och ledamot av flera akademier.
Vi bjuder på levande musik ur Wennerbergs stora skatt av körverk och sånger.
Medverkande:
Christer Åsberg, professor, Hanna Enefalk, historiker, Bo Ralph, språkforskare och ledamot av Svenska akademien, Stefan Parkman, professor, ledamot av KMA, KMH Vokalensemble, Sångsolister m.fl. Esmeralda Moberg, moderator.
Kanske kan GV arrangera en utflykt till Stockholm?  Mer detaljerad information efter sommaren.

OBS att Konstakademien numera är synnerligen handikappanpassad med entré från Jakobsgatan 27 C och bra hissar, så att ingen ska vara orolig för trappor m.m. Konstakademien ligger dessutom på fem minuters promenad från T-Centralen. 

 MA har också skannat in Claes Annerstedt minnesteckning över sin företrädare på stol 2 i Svenska Akademien Gunnar Wennerberg. Den återfinns nu på GVs hemsida http://www.kopparskallen.net/Gluntarna/Annerstedt.html

Musik- och teaterbibliotekets/Musikverkets  planer för att uppmärksamma Wennerbergs 200-årsdag:
 
Under året kommer vi att skanna in och lägga ut noter i vår bibliotekskatalog. Det blir pdf:er som fritt kan laddas ner och printas ut för den som vill. Detta är vad vi hunnit med än så länge, mer kommer att komma:

http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/?_ga=2.170937250.384269656.1502088077-1858357309.1487681918
 
I höst planerar vi att ordna en utställning över GW i bibliotekets expedition och i samband med det uppmärksamma årsdagen i våra sociala medier.

Tidigare i år har detta hänt:

200-kommittén har scannat ”Kring Wennerbergstoden [i Uppsala]. Analys av en konsttävling.” 60-p-uppsats i konstvetenskap 1999 av Hanna Meijer. Den återfinns på GV:s hemsida.

20 mars: Universitets- och studenthistoriska sällskapet på Gotlands nation med början 18.30: Som en del av firandet av 200-års minnet av Gunnar Wennerbergs födelse presenterade hans dottersonson, professorn Adam Taube sin nya bok: Fjärran från Fyris. Att lämna Uppsala – disparata berättelser. Ett av kapitlen handlar om nya fakta kring Wennerbergs lungsjukdom i unga år.

22 april: Stockholms Studentsångare Vårkonsert i Berwaldhallen med bl a Wennerbergs miniopera "Auerbachs Keller in Leipzig” med kostym, mask, ljus och finfina solister. Ett fantastiskt verk!  Kan ses och höras på

https://www.facebook.com/events/218262105316077/ 

Skara Stiftshistoriska Sällskap: Det kommer en artikel i Skara Stiftshistoriska medlemsblad och i Västgötalitteratur (Föreningen för Västgötalitteratur är Sveriges största litterära landskapsförening ca 1500 medlemmar som ger ut en tidskrift om 20 s fyra ggr per år samt en Årsskrift.) 

30 april: Uppsala Konsert & Kongress informerade under sillunchen sista april i allsångshäftet om Wennerbergjubiléet.

6 maj: Svenska Läkaresällskapet: Serien Konst och läkekonst. Hur stod det egentligen till med Gunnar Wennerberg?
Ett jubileumsprogram då det är 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes. Hans barnbarnsbarn professorn i medicinsk statistik Adam Taube, lanserade våren 2017 en essäbok om sin morfarsfar, där ett kapitel handlar om Wennerbergs tuberkulos som har hemlighållits fram till våra dagar. Enligt Adam förklarar det en hel del som man inte har förstått tidigare i den berömde förfaderns liv och karriär. Ett annat kapitel presenterar en okänd komposition av Wennerberg. För musikinslagen svarade Anders Andersson, Johan Sundelöf, sångsolister med Mats Nilsson vid pianot.

21 maj: Upplandsmuseet högtidlighöll 200-års-jubileet tillsammans med Landstingskören ledd av Erik Hellerstedt. Konsert kl. 13.00, föredrag med musikexempel kl. 14.00.

Sveriges Körförbunds medlemstidning Körsång, en av Sveriges största musiktidningar som distribueras till varje medlem i förbundet samt till prenumeranter, publicerade i sitt senaste nr (2017:2) en stor artikel om Wennerbergjubileet med uppmaning till körer i hela landet att knyta an till jubileumsfirandet. (05-14)

På våren, nån gång april/maj, arrangerar Vg sedan ett antal år ett lopp som kallas Wennerbergsloppet.

Restaurang Wasahof firar Wennerbergs 200-års jubileum genom att bjuda in till en tre-rätters middag - komponerad i Wennerbergs anda!- och utdrag ur hans älskade Gluntarne.

2 oktober 18:30 

11 oktober 18:30  
Wennerbergs födelsedag! 

Klassisk silltallrik 

Klassisk silltallrik
Kokt kalv i dillsås 

Lammlägg med kantarellsås
Äppelkaka med punschgrädde  

Äppelkaka med punschgrädde  

                                                  
Om du behöver ett vegetariskt alternativ, eller har andra specialbehov, ange detta när du bokar.
Dalagatan 46, 113 24 Stockholm. Telefon: 08-32 34 40.N Mer info: http://wasahof.se/gluntmiddag/

Harald Bohlin
200-kommitténs ordf


MINNESNOTERINGAR