200-kommittén”

..,. är en förkortning av ” 200-kommittén för firande av Gunnar Wennerbergs födelse” , med uppgift att stimulera tänkbara aktörer, samordna information om program mm.

Den utsågs vid ett möte på Västgöta nation 7 sept. 2015 där representanter för tänkbara aktörer – myndigheter, föreningar mm - var samlade. Mötet anmodade universitetet, Västgöta nations Landskapsförening och Allmänna Sången att utse vardera en representant vilket också skett. (Noteringarna från detta möte finns under http://gluntarna.se/Glunt-seminariet_2015.html, en länk i tredje stycket av den text som då kommer upp.) Sedermera har gruppen kompletterats med företrädare för Uppsala kommun och Gluntarnas Vänner. Kommittén består nu av Anna Liv Jonsson, universitetet, Annika Strömberg, Uppsala kommun, Elisabet Claesson Vg, Jakob Piehl, Allmänna Sången och undertecknad, Gluntarnas Vänner.

Här presenteras planerade aktiviteter. Hemsidan förnyas kontinuerligt när nya uppgifter når oss, helst via mail till harald_bohlin@telia.com


Planerade arrangemang kring Wennerbergjubiléet

A. I Uppsala

5 sept. kl. 18.00 arrangerar Stadsbiblioteket/Fyriskällan i samarbete med Gluntarnas Vänner: ”Böckerna kom i andra hand - en stund med Glunten och Magistern”. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunilla Öbrink. Lokal: Förreläsningssalen i Fyriskällan. Samtidigt synliggörs material från Wennerberghyllan i Fyriskällan. Fritt inträde.

9 sept. Kulturnatten - Gluntarnas Vänner anordnar Allsång med gluntar kl. 17.00-18.00 och 18.30-19.30 i Musicum, Kyykogårdsg. 4. Mats Wahlberg leder programmet tillsammans med  P-G Norman , Göran Carenbäck ackompanjerar, Joakim Ekedahl och Fredrik Lindell sjunger några gluntar.

17 sept. anordnar Gluntarnas Vänner Gluntvandring till platser i Uppsala som nämns i Gluntarna och där framförs de gluntar som hör ihop med dessa platser. Medverkande: Mats Wahlberg,
Weine Karner och Göran Carenbäck.

27 sept. Universitets– och Studenthistoriska Sällskapet arrangerar en Wennerbergafton  kl. 18.30 på Västgöta nation. Författaren Lilian Fredriksson kåserar om Gunnar Wennerberg. Sångare ur Vg- nations manskör sjunger. Se program på USHS' hemsida www.studenthistoriska.se ett par veckor före detta möte. Öppet för alla intresserade.

2 okt. – 19.30 – 20.15 OFFENTLIGT GLUNTSEMINARIUM
Gunnar och Helena spatserar i Gluntens Uppsala. Kåseri med bilder av Helena Harnesk.

20.30 –21.30 HYLLNING AV GUNNAR WENNERBERG
Ett fackeltåg 
går efter nationernas fanborg från Västgöta nation längs Paradgatan till Wennerbergstatyn i regi av 200-kommittén. När Gunillaklockan klingat ut sjunger Västgöta nations manskör några Wennerbergsånger. Uppsala studentkårs vice ordförande Ann-Catrin Wells och curator curatorum Markus Sjölén Gustafson hyllar Gunnar Wennerbergs minne. Därefter går fackeltåget tillbaks till Västgöta nation.

21.45 GLUNTSEXA, öppen för alla.
Pytt, wennerbergskaka, en öl och en snaps för 200 kr! Anmälan till sexan sker till 4Q@vastgotanation.se med namn, e-postadress/postadress och uppgift om ev.specialkost. De som anmäler sig får uppgift om hur betalningen sker.

7 okt. under e-m uppmärksammar universitetet Wennerbergjubileet under universitetets årsfest 6 - 7 okt. i aulan, nyöppnad efter renoveringen med visningar av huset, föreläsningar och alumniaktiviteter. Christer Åsberg skriver en text om Wennerberg i hösttens installationsskrift.

7 okt. på kvällen bjuder Västgöta nations landskapsförening in till en GW-gasque /seminarium/hembygdsmiddag Flera olika talare och körer/sångare kommer att spegla hela GW, västgöten, nationsmedlemmen, tjänstemannen, diktaren.

9 okt. Huru Gluntens svårmod, på Äpplet, skingras av Magisterns vårfantasier. Till bords med Glunten och Magistern i i Äpplets lokal, där nu Hambergs fisk huserar. Gluntarnas Vänner i samarbete med Hambergs. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunnel Fagius. Meny: Sill i dill och mer därtill, gösfärserad röding med svartrötter och sauce nantua, kaffe med Wennerbergbakelse. Pris 390:- exkl. dryck.
Förhandsanmälan till tel. 018- 71 00 50.

B. Utanför Uppsala
Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping Program för Gunnar Wennerberg Sällskapets jubileumsfirande.
Lördagen den 23 sept  Kyrkokonsert - S:t Nicolai Vocalis sjunger ur Davids Psalmer.   
Söndagen 1 okt  ”En eftermiddag med Gluntarna” - Medlemmar ur  Gunnar Wennerberg Sällskapet sjunger sånger ur  ”Gluntarne”.
Lördagen den 7 okt  Hyllningshögtid -  Wennerbergsällskapet/SSSF, Stockholms Studentsångarförening.
Lidköpings Stadsträdgård, Wennerberghermen.
Lördagen den 7 okt  Invigning av utomhusutställning i Stadsträdgården.
Lördagen den 7 okt  Jubileumskonsert – SSSF,   Manskörsmusik, trios mm av Gunnar Wennerberg.

Smakprov:https://www.youtube.com/watch?v=cPCPUqQ0NWs
Lördagen den 7 okt  Jubileumsmiddag, Middag med sång och musik
Torsdagen den 16 nov   ”Wennerbergsalong” , Salong som på Wennerbergs tid.   Mat, dryck och olika kulturella inslag.

Vänermuséet i Lidköping förbereder en utomhusutställning med text och bilder om GW.

Svenska Humanistiska förbundet, som har c:a 3000 medlemmar i c:a 30 lokalförbund, skriver på sin hemsida: ”Gluntarnas Gunnar Wennerberg fyller 200 år 2 oktober 2017
Minnet av hans födelse kommer att högtidlighållas på flera sätt som redovisas på Gluntarnas Vänners hemsida www.gluntarna.se. Som föredragshållare om Gluntarna och dess skapare kan professor emeritus Christer Åsberg christer.asberg@telia.com tillfrågas, Carlhåkan Larsén, mångårig musikkritiker i Sydsvenska Dagbladet och medarbetare i tidskriften OPUS, är också beredd att hålla föredrag, dock i första hand i södra Sverige. E-post: carlhlars@gmail.com. ”

Gehrmans förlag meddelar: Vi kommer i våra kanaler att vidarebefordra kunskapen om jubiléet för vidare spridning.
https://www.facebook.com/gehrmansmusikforlag/posts/1234807356569003

Bo G Hall publicerar en större artikel om Wennerberg i Axess Magasins första höstnummer och en notis i första höstnumret av tidskriften Parnass.

Onsdag den 4 okt.: Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) bjöd in till Klingande Akademi i Kungl Konstakademiens stora Hörsal kl 18:00-19:15 ca. 
Gunnar Wennerberg 200 år
Samtal  om den fascinerande personligheten Gunnar Wennerberg - tonsättare, minister, ämbetsman och ledamot av flera akademier.
Levande musik ur Wennerbergs stora skatt av körverk och sånger.
Medverkande: Bo G. Hall, författare, FD och JK, Hanna Enefalk, historiker, Bo Ralph, språkforskare och ledamot av Svenska akademien, Stefan Parkman, professor  UU, V Preses, KMH Vokalensemble,  dirigenter Sofia Winiarski och Tove Åhrman, Sångsolister: Lovisa Huledal, Annelie Korsfeldt, Anders E Olsson och Stefan Parkman, dirigenter: Sofia Winiarski och Tove Åhrman. Gluntsång: Stefan Parkman och Andreas E Olsson med Anna Christensson vid pianot. Moderator: Esmeralda Moberg. Följande Wennerbergkompositioner framfördes: Profan körmusik: Aftonklockan och Hör oss Svea, Gluntar: En månskensnatt och Magisterns misslyckade serenad,  Duetter: Flickorna och Gondolieren, Ur Davids Psalmer: 43: Gud vare oss nådelig och välsigne oss, 36: Vid de älvar i Babel, 46 Lover Gud i hans helgedom.

MA har skannat in Claes Annerstedt minnesteckning över sin företrädare på stol 2 i Svenska Akademien Gunnar Wennerberg.
MA har även scannat in Gunnar Wennerberg som musiker

Musik- och teaterbibliotekets/Musikverkets  planer för att uppmärksamma Wennerbergs 200-årsdag:
http://www.musikaliskaakademien.se/kalendarium/kalendarie/gunnarwennerberg200ar.2253.html
Under året kommer vi att skanna in och lägga ut noter i vår bibliotekskatalog. Det blir pdf:er som fritt kan laddas ner och printas ut för den som vill. Detta är vad vi hunnit med än så länge, mer kommer att komma:

http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/?_ga=2.170937250.384269656.1502088077-1858357309.1487681918

I höst planerar vi att ordna en utställning över GW i bibliotekets expedition och i samband med det uppmärksamma årsdagen i våra sociala medier.

29/10 Gluntarnas vänner
Gunnar Wennerberg 200 år. Gluntsångare och ämbetsman.
Christer Åsberg och Bo G Hall presenterar Gunnar Wennerberg, statsråd och landshövding, ledamot av Svenska Akademien, Musikaliska Akademien och Konstakademin – vilken bredd. Han skrev musik för körer, duetter och solosånger, men mest känd för Gluntarne; några framförs av Gunnel Fagius, Michael Sahlin och Harald Bohlin. Allsång.

Tidigare i år har detta hänt:

200-kommittén har scannat ”Kring Wennerbergstoden [i Uppsala]. Analys av en konsttävling.” 60-p-uppsats i konstvetenskap 1999 av Hanna Meijer. Den återfinns på GV:s hemsida.

20 mars: Universitets- och studenthistoriska sällskapet på Gotlands nation med början 18.30: Som en del av firandet av 200-års minnet av Gunnar Wennerbergs födelse presenterade hans dottersonson, professorn Adam Taube sin nya bok: Fjärran från Fyris. Att lämna Uppsala – disparata berättelser. Ett av kapitlen handlar om nya fakta kring Wennerbergs lungsjukdom i unga år.

22 april: Stockholms Studentsångare Vårkonsert i Berwaldhallen med bl a Wennerbergs miniopera "Auerbachs Keller in Leipzig” med kostym, mask, ljus och finfina solister. Ett fantastiskt verk!  Kan ses och höras på
https://www.facebook.com/events/218262105316077/ 


Skara Stiftshistoriska Sällskap: Det kommer en artikel i Skara Stiftshistoriska medlemsblad och i Västgötalitteratur (Föreningen för Västgötalitteratur är Sveriges största litterära landskapsförening ca 1500 medlemmar som ger ut en tidskrift om 20 s fyra ggr per år samt en Årsskrift.) 

30 april: Uppsala Konsert & Kongress informerade under sillunchen sista april i allsångshäftet om Wennerbergjubiléet.

6 maj: Svenska Läkaresällskapet: Serien Konst och läkekonst. Hur stod det egentligen till med Gunnar Wennerberg?
Ett jubileumsprogram då det är 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes. Hans barnbarnsbarn professorn i medicinsk statistik Adam Taube, lanserade våren 2017 en essäbok om sin morfarsfar, där ett kapitel handlar om Wennerbergs tuberkulos som har hemlighållits fram till våra dagar. Enligt Adam förklarar det en hel del som man inte har förstått tidigare i den berömde förfaderns liv och karriär. Ett annat kapitel presenterar en okänd komposition av Wennerberg. För musikinslagen svarade Anders Andersson, Johan Sundelöf, sångsolister med Mats Nilsson vid pianot.

21 maj: Upplandsmuseet högtidlighöll 200-års-jubileet tillsammans med Landstingskören ledd av Erik Hellerstedt. Konsert kl. 13.00, föredrag med musikexempel kl. 14.00.

Sveriges Körförbunds medlemstidning Körsång, en av Sveriges största musiktidningar som distribueras till varje medlem i förbundet samt till prenumeranter, publicerade i sitt senaste nr (2017:2) en stor artikel om Wennerbergjubileet med uppmaning till körer i hela landet att knyta an till jubileumsfirandet. (05-14)

På våren, nån gång april/maj, arrangerar Vg sedan ett antal år ett lopp som kallas Wennerbergsloppet.

Restaurang Wasahof firar Wennerbergs 200-års jubileum genom att bjuda in till en tre-rätters middag - komponerad i Wennerbergs anda!- och utdrag ur hans älskade Gluntarne.

2 oktober 18:30 

11 oktober 18:30  
Wennerbergs födelsedag! 

Klassisk silltallrik 

Klassisk silltallrik
Kokt kalv i dillsås 

Lammlägg med kantarellsås
Äppelkaka med punschgrädde  

Äppelkaka med punschgrädde  

***************************

Wennerbergjubiléet uppmärksammas också på annat sätt:

Gehrmans förlag meddelar: Vi kommer i våra kanaler att vidarebefordra kunskapen om jubiléet för vidare spridning.
https://www.facebook.com/gehrmansmusikforlag/posts/1234807356569003

Musikverket, som inkluderar Musik- och teaterbiblioteket kommer under att skanna in och lägga ut Wennerbergnoter i sin bibliotekskatalog. Det blir pdf:er som fritt kan laddas ner och printas ut för den som vill. Detta är vad vi hunnit med än så länge, mer kommer att komma: http://discover.musikverket.se/iii/encore/search/C__Swennerberg__Ff:facetavailability:1:1:Online::__Orightresult__U__X0?lang=swe&suite=gold
 
I höst planerar vi att ordna en utställning över GW i bibliotekets expedition och i samband med det uppmärksamma årsdagen i våra sociala medier.

Det kommer en artikel i Skara Stiftshistoriska medlemsblad, skriven av Johnny Hagberg och i Västgötalitteratur, skriven av Harald Bohlin  (Föreningen för Västgötalitteratur är Sveriges största litterära landskapsförening ca 1500 medlemmar som ger ut en tidskrift om 20 s fyra ggr per år samt en Årsskrift.)  Bo G Hall publicerar jubileumsartiklar i tidskrifterna Axess, Parnass och Skärgårdsbåten (!)

Sveriges Körförbunds medlemstidning Körsång, en av Sveriges största musiktidningar som distribueras till varje medlem i förbundet samt till prenumeranter, publicerade i sitt senaste nr (2017:2) en stor artikel om Wennerbergjubileet med uppmaning till körer i hela landet att knyta an till jubileumsfirandet. (05-14)

Tidigare i år har detta hänt:
200-kommittén har scannat ”Kring Wennerbergstoden [i Uppsala]. Analys av en konsttävling.” 60-p-uppsats i konstvetenskap 1999 av Hanna Meijer. Den återfinns på GV:s hemsida.

20 mars: Universitets- och studenthistoriska sällskapet på Gotlands nation med början 18.30: Som en del av firandet av 200-års minnet av Gunnar Wennerbergs födelse presenterade hans dottersonson, professorn 
Adam Taube sin nya bok: Fjärran från Fyris. Att lämna Uppsala – disparata berättelser. Ett av kapitlen handlar om nya fakta kring Wennerbergs lungsjukdom i unga år. 

22 april: Stockholms Studentsångare Vårkonsert i Berwaldhallen med bl a 
Wennerbergs miniopera "Auerbachs Keller in Leipzig” med kostym, mask, ljus och finfina solister. Ett fantastiskt verk!  Kan ses och höras på https://www.facebook.com/events/218262105316077/

6 maj: Svenska Läkaresällskapet: Serien Konst och läkekonst. Hur stod det egentligen till med Gunnar Wennerberg?
Ett jubileumsprogram då det är 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes. Hans barnbarnsbarn professorn i medicinsk statistik Adam Taube, lanserade våren 2017 en essäbok om sin morfarsfar, där ett kapitel handlar om Wennerbergs tuberkulos som har hemlighållits fram till våra dagar. Enligt Adam förklarar det en hel del som man inte har förstått tidigare i den berömde förfaderns liv och karriär. Ett annat kapitel presenterar en okänd komposition av Wennerberg. För musikinslagen svarade Anders Andersson, Johan Sundelöf, sångsolister med Mats Nilsson vid pianot.

21 majUpplandsmuseet högtidlighöll 200-års-jubileet tillsammans med Landstingskören ledd av Erik Hellerstedt. Konsert kl. 13.00, föredrag med musikexempel kl. 14.00. 

På våren, nån gång april/maj, arrangerar Vg sedan ett antal år ett lopp som kallas Wennerbergsloppet.

Hemsida till Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping: https://wennerbergsallskapet.se,

VILL DU HÖRA FLER GLUNTAR?

På Gluntarnas Vänners hemsida presenterar vi hundratalet inspelningar (ingen har räknat dem!). T. ex:

Wennerberg vid Eklundshof. CD med Markus Hedov och Magnus Wilhelmsson, sång, Johannes Jonsson sång och piano samt Ulrika Kumlien och Johanna Kumlien, sång. De framför Sextettens upplösning, Daniel, Gluntar nr XIII, II och VIII samt Marketenterskorna och Flickorna. Kan beställas från GV för 100 kr plus porto.

WENNERBERGS GLUNTARNE. Magistern: Richard Ringmar, Glunten: Carl-Olof Jacobson, piano: Håkan Sund
Dubbel-cd med samtliga gluntar och texthäfte. BIS Northern Light. Finns i handeln.

GLUNTARNE & DE TRE. Tenor: Lars Cleveman, baryton: Björn Asker, bas: Sten Wahlund, piano: Gustav Asplund

3 CD i box. Confident Music 2005. Samtliga 30 Gluntar och de 10 "De Tre"-sångerna samt CD-ROM tillägg med alla sångtexter och scenanvisningar, Wennerbergs Inledning och kommentarer samt JuvenalOrdens text i 1962 års utgåva av De Tre. Dessutom ett informerande texthäfte. Finns i handeln.

EXAMENSSEXA PÅ EKLUNDSHOF. Magistern: Harald Bohlin, Glunten: Erland Bohlin, piano: Folke Bohlin

DVD OpusOne. Beställes genom harald_bohlin@telia.com eller tel 0709-38 38 43. 60 kr plus porto.

GLUNTAR MED GITARR. Magistern: Björn Ringström, Glunten: Magnus Ringström, gitarr: Adam Taube

CD med 14 Gluntar inspelade 2008 i Uppsala. Texthäfte med kommentarer. Kan beställas genom Adam Taube, Luthagsesplanaden16, 752 25 Uppsala.

120 kr + porto. Han har 2014 givit ut såväl sångstämmorna som gitarrstämman till 22 gluntar. Bildmaterial illustrerar sångernas innehåll, därtill korta kommentarer om sångerna av utgivaren själv. Del 2 innehåller samtliga texter till de 22 gluntarna. Även i detta häfte varvas textsidorna med ett rikt bildmaterial och texter. Priset för båda delarna 300 kr inkl. porto.

Kan beställas från adam.taube@statistik.uu.se

UR GLUNTARNE / av Gunnar Wennerberg: Magistern: Magnus Billström, Glunten: Thomas Norrby, piano: Mattias Böhm

Sångtext med parallelltext på engelska i omslagshäfte.
Svensk musik produktion CD CD01-1763, inspelad 2001.
Kan beställas från magnus@charlemagne.nu, 125 kr. inkl. porto.

VILL DU VETA MER OM WENNERBERG OCH HANS GLUNTAR?

En biografi som vi gärna rekommenderar:

Svenson, Sven G: Wennerberg, en biografi. Norstedts förlag (1986, 472 sid.), i pocket 1987, med utförliga förteckningar över källor och litteratur.

Aktuella analyser:
Fredriksson, Karl G. och Lilian samt Skagegård, Lars-Åke:
Ett tioårigt dundrande kalas. Om Gluntarna och Gunnar Wennerberg. (2010, nytryck 2017) Boken presenterar miljön kring Gluntarne och alla Gluntarnes sångtexter och en nyskriven ”glunt” av en ung studentska av i dag, Ellinor Skagegård, född 1984. Pris: 150 kr. Finns i bokhandeln.

Syréhn, Gunnar, "Sparka mot porten och storma!" Studier i Gluntarne som teater. With a Summary in English. 315 sid. Inb. Gidlunds förlag, Box 123. SE 776 23 Hedemora. info@gidlunds.se. (2009)
På Gluntarnas hemsida finns mångsidig information om Wennerberg och hans gluntar, t ex om Maten i Gluntarna, tips till ovana gluntsångare, kommentarer till glunttexter mm

Översättningar:

Gluntarna finns översatta till engelska, finska och isländska. Läs på vår hemsida där vi skannat in de 25 gluntar som finns översatta till engelska och den isländska översättningen. Där finns också gluntar på tyska, esperanto och transpiranto.

Wennerbergjubiléet

Västgöta Nations Kamratförening och Glunt-Akademin inbjöd i augusti 2015-till ett möte i början av september om hur 200-års- minnet av Gunnar Wennerbergs födelse kan firas. Inbjudna var representanter för tänkbara aktörer – myndigheter, föreningar mm. Mötet utsåg en kommitté med uppgift att stimulera tänkbara aktörer, samordna information om program mm. Efter viss komplettering ingår i kommittén Anna Liv Jonsson, universitetet, Annika Strömberg, Uppsala kommun, Elisabet Claesson Vg, Jakob Piehl, Allmänna Sången och Harald Bohlin, Gluntarnas Vänner. Kommittén har tagit fram den logga, som pryder förstasidan i denna folder Den är baserad på Thomas Qvarsebos skulptur av Glunten och Magistern i Slottsbacken. Han har givit sitt medgivande till att använda logotypen i samband med jubileumsfirandet.

Gluntarnas Vänner

(tidigare Glunt-Akademin) presenteras på hemsidan www.gluntarna.se. Föreningen vill inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande.

Om gluntar

Gluntarne (modern svenska: Gluntarna) är en samling sånger för två mansröster med pianoackompanjemang. Sångerna tillkom under åren 1847 till 1850 och skildrar dåtidens studentliv i Uppsala. Inom några år hade samlingen gjort Wennerberg berömd.

Gluntarna är utformade som dialoger mellan två studenter, Glunten och Magistern. Sångerna är inbördes olika; vissa är enkla visor med vers och refräng, andra är långa omväxlande passager med teatralisk karaktär. Sångarna har olika roller: Glunten är den yngre studenten, lite naivare och mer tanklös, och Magistern den äldre, mer bildad och mer luttrad av studentlivet. Glada krogscener blandas med vemodiga eller romantiska situationer.

Namnet Glunten kom sig av att en av kamraterna brukade sjunga en uppländsk visa där huvudpersonen kallas Glunten, ett dialektord som betyder pojke eller grabb.

När sångerna gavs ut i samlingsutgåva sorterade Wennerberg upp dem i en "kronologisk" ordning, så att de första handlar om hur sångarna träffas, blir medlemmar i en kamratkrets som kallade sig Juvenalerna osv; de sista om hur Glunten tar examen och lämnar Uppsala.

Harald Bohlin
200-kommitténs ordf

MINNESNOTERINGAR