Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping


I Lidköping, Gunnar Wennerbergs födelsestad, har ett Wennerbergsällskap bildats.

Sällskapets ändamål är att främja kännedomen om Gunnar Wennerberg och hans musik och hans livsgärning.

  • Sällskapet skall arbeta för att bredda kulturutbudet kring Gunnar Wennerberg och främja ett levande musik- och kulturliv med musik av Wennerberg samt att hugfästa Wennerbergs betydelse i samhället i övrigt.

  • Sällskapet skall i övrigt värna om sång- och musiktraditioner i Wennerbergs anda.

  • Sällskapet skall arrangera konserter, musikaliska salonger eller andra kulturarrangemang och sammankomster för att uppfylla dessa mål.

På vår webbsida, www.wennerbergsallskapet.se, vill Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping presentera sig och sin verksamhet. Här kan du läsa om hur sällskapet bildades, lite fakta om Wennerberg, vilka som sitter i styrelsen och kontaktuppgifter till sällskapet.

Vi hoppas att du vill vara med och lyfta fram en person från Lidköping som blev ryktbar inte bara i Uppsala utan i hela landet. Vill du bli medlem i G W Sällskapet hittar du uppgifter om medlemskap på webbsidan.


 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan