Initiativtagare till Uppsala studentkår

Det kan synas paradoxalt att Gunnar W. anges som initiativtagare till Uppsala studentkår för han hade tidigare reserverat sig när hans nation rösta för att bilda en sådan organisation. Men läget var ett annat 1849. Och den kår som då bildades skiljde sig på viktiga punkter från tidigare förslag. Nu hade två studentsammankomster i skandinavistisk entusiasm uttalat stöd för danska studenter i deras kamp för nationellt oberoende. Efteråt uppstod tveksamhet om en allmän studentsammankomst kunde uttala sig i Uppsalastudenternas namn. W. var vid denna tid curator curatorum ( ordförande för studentnationernas valda ledare - curatorer). Som sådan tog han initiativ till att skapa "en laglig form för de sammankomster och beslut, som ej röra Nationerna som sådana, utan som samfälld Corps." Detta ledde fram till att Uppsala studentkår bildades. (Detta skildras i Sven G. Svensons bok s. 79 ff. Se även W:s Inledning s. 7.)


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan