Gluntarnas miljö
Den bästa introduktionen till Glutarnas miljö ger ju Wennerberg själv i Inledningen till Gluntarne. I Sven G. Svensons bok om Wennerberg ges också många litteraturtips.  De kan kompletteras med följande referens som erbjuds till hjälp för den som är relativt obevandrad i Gluntarnas miljö. Man får där en bra och relativt bred beskrivning av stadsmiljön och stadens utveckling.
 
Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla: 1800-talet – en medvetet utformad borgarstad växer fram. Ur Uppsala från medeltiden till år 1900.   Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1977 s. 93 - 97
 
En mer specifik översikt får man i

Rehnberg, Mats: På krogrond med Gluntarne. Gastronomisk kalender 1964, Bonniers
s. 57 - 83.
Här presenteras inte bara krogarna utan även krögarna, de tjänande personagerna och maträtterna.Rehnberg.

 


<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen