Wennerbergiana - några axplock
Work in Progress, påbörjad 2005, senast uppdaterad december 2017. Det ligger i sakens natur att en sådan förteckning aldrig blir fullständig så förslag till kompletteringar mottages tacksamt. 
Min e-postadress är: 
harald_bohlin@telia.com Innehållsförteckning

Bästa biografin om Wennerberg
av Sven G Svenson
Texter om Wennerbergiana efter Svensons bok (fulltextkopior eller som ej tas upp av Svenson)

Om Gunnar Wennerberg
Wennerbergnoter skannade av Musikverket
GW som musiker av Gunnar Jeanson    OBS! 39 MB
Carolinas Wennerbergiana
Christer Åsbergs essä om GW

Oscar II om GW
Claes Annerstedts minnestal över GW
Om gluntsångaren GW, hans musik mm av Carl Rupert Nyblom

Johan Stenström om GW i Bellmantrationen
Carlhåkan Larsén om Wennerberg
Bo G Hall om Wennerberg
Harald Bohlin omWennerberg som författare

Nathan Söderblom om Wennerberg

Björn Barlach om GW

Kort om GW i helfigur
Initiativtagare till Uppsala studentkår
Inte bara gluntar, bl a Auerbachs Keller
GW:s syn på kvinnor
Christer Åsbergs tal vid GW-statyn 2012
GW som skolpolitiker

Gluntarna och Davids psalmer är förenliga
Var GWprofessorskompetent?
Hur mådde egentligen GW
Studenteden
Andra referenser till GW
Avbildningar
Wennerbergsgården i Lidköping
GWs taffel åter i Uppsala

Om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs
Wennerbergstatyer i Slottsbacken
  a) Kring Wennerbergsstoden av Hanna Meijer
  b) Om Thomas Qvarsebos konstverk av Christina Andsersson
  c) Christer Åsbergs tal vid GW-statyn 2012
 
d)Wennerbergstatyns jubileum av Harald Bohlin
GW och hans Davids Psalmer
Wennerberg sjöng båda rollerna och kompade sig själv
GWs första svåra dag i Uppsala
Wennerbergiana i Vårstavi
Avbildningar av GW
GW och skolpolitiken
Skara stifthistoriska sällskap om GW
Wennerberg som bräcklig gubbe

GWs grav


Gunnar Wennerbergs vänner och deras miljö
En juvenalisk söndagssoirée År 1846
Jonas Otto Beronius
Daniel Hwasser
Eugene von Stedingk
Gunnar Wennerberg, Otto Beronius och Eugene von Stedink i minnesskrift av L. Alfr. Hedin
Deras miljö
Gunnar Jeanson: Musiken i Uppsala på W:s tid
G.W. sjöng båda rollerna ock kompade med ackord

Nyfunna källskrifter


Glunttraditioner
Gluntsångare
Gluntminnen och glunttraditioner
Wennerberg i litteraturen
Wennerberg 200 år
Bilder från firande av Gunnar Wennerbergs 200-årsdag
UNT inför jubiléet
Tre tidigare Wennerberg-sällskap
Ett nutida Wennerberg-sällskap
Gluntjubilèet 1937
Wbggården i Lidköping
Gluntar i Norge av Johan Varen Ugland
Joh. Omberg, Norrl. 1875
En nyskriven glunt av Ellinor Skagegård "Glunt 31"
Povels glunt 31


Arkivfynd innehållande notmanuskript, texter,  bilder och historik


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan