Gluntarna och Wennerbergiana - några axplock
Work in Progress  (version mars 2009). Kompletteringar mottages tacksamt. Nedanstående förteckning påbörjades sommaren 2005 med att Erland Bohlin skrev ner de referenser som samlats nedan under p  2. Därefter har jag tillfogat några rubriker och fört in lite uppgifter. Senare kom jag att söka på Google under stickorden ”Gluntar”, ”Gluntarne”, ”Gluntarna” och ”Gunnar Wennerberg” och fick överväldigande många napp (vilket inkluderar texter på norska där ordet har sin ursprungliga betydelse), Man får delvis olika svar på ”Gluntar”, ”Gluntarna”, Gluntarne” och  ”Gunnar Wennerberg”. Det går även att söka på www.meningar.com som också ger många träffar.

Några har jag fört in nedan och fler lär det bli. Det ligger ju i sakens natur att en sådan förteckning aldrig blir fullständig. F.n. förekommer också upprepningar pga att uppgifter hämtats från olika källor. Kanske kommer vi vid en senare akademisammankomst att diskutera och komplettera och justera denna förteckning. /Harald Bohlin

Min e-postadress är: harald_bohlin@telia.com
(obs det liggande strecket mellan för- och efternamn: harald_bohlin)

Innehållsförteckning
1. Personkaraktäristik av Glunten och Magistern
2.  Kommentarer till Gluntarne
   W:s Inledning
   W:s kommentarer
   Kompletteringar (jämte JO:s kommentarer)
3. Bästa biografin om Wennerberg
4. Texter om Gluntar och Wennerbergiana efter Svensons bok 
     (fulltextkopior eller som ej tas upp av Svenson)
4b) Gunnar Wennerberg som musiker
4c) Christer Åsbergs essä om Gunnar Wennerberg. Christer Åsberg om gluntarna som protospex

 4d) Claes Annerstedts minnestal över GW
4e) Johan Stenström: Bellmantraditionen
4f) Gunnar Syréhn: ”Sparka mot porten och storma!” Studier i Gluntarne som teater
4g) Ett tioårigt dundrande kalas – Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg - Karl G. och Lilian Fredriksson, Lars-Åke Skagegård
5. Vad betyder ordet glunt? Hur skrivs det i pluralis?
6. Var Magistern överliggare?
7. Studenteden
8. Nyfunna källskrifter
9. Gluntsångare
10. Andra referenser till Wennerberg
11. Avbildningar
12. Bevingade Glunt-citat
13. Mat i Gluntar
14. Travesteringar och parafraser
15. Om åhörare
16. Att framföra gluntar
17. Tre tidigare Wennerberg-sällskap
18. Gunnar Wennerberg
    a) Kort om Gunnar Wennerberg i helfigur
     b) Initiativtagare till Uppsala studentkår
    c) Inte bara gluntar
     d) GW:s syn på kvinnor
    e) GW:s grav
    f) Christer Åsbergs tal vid Wennerbergstatyn 2012
     g) GW som skolpolitiker
     h) Gluntarna och Davids psalmer är förenliga
    i) Annerstedt om GW
    j) Oscar II om GW

    k) Var Wennerberg professorskompetent?
    l) Hur mådde egentligen Gunnar Wennerberg?

19.  Gluntar i litteraturen
20. Wennerbergsgården i Lidköping
21. Wennerbergs vänner och deras miljö
      a) Jonas Otto Beronius
      b) Daniel Hwasser
      c) Eugene von Stedingk
          Eugene von Stedink i minnesskrift av L. Alfr. Hedin
      d) Deras miljö
      e) Musiken i Uppsala på W:s tid
22.  Ska du öva in nya gluntar?
     a) Tips
     b) Tempobeteckningar i Gluntarne
     c) Tempobeteckningar i texten
     d) Kommentarer till Gluntarne - Kompletteringar
     e) Gluntar och deras pianoackompanjemang

23. Ska du uppträda inför publik?
    a) info-blad
     b) reseersättning mm
     c) trohet mot noterna?
     d) gluntar i minuter (till hjälp för programplanering)
     e) gluntkläder att hyra
     f) för internationell publik
     g)
Ska du hyra el-piano?
24. Exempel på marknadsföring av Gluntsång
25 Gluntminnen och glunttraditioner
26. Gunnar Wennerbergs taffel åter i Uppsala
27 Om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs Wennerbergstatyer i Slottsbacken
   a) Kring Wennerbergsstoden av Hanna Meijer
   b) Om Thomas Qvarsebos konstverk av Christina Andsersson
   c) Chrisier Åsbergs tal vid Wennerbergstatyn
   d) Wennerbergstatyns jubileum av Harald Bohlin
28. Reservplats för senare insortering
29. Gluntnålen
30 Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer
31 GWs första svåra dag i Uppsala
32 En juvenalisk söndagssoirée År 1846

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan