Wennerbergiana - några axplockOm Gunnar Wennerberg
Bästa biografin av Sven G Svenson
Texter om Wennerbergiana efter Svensons bok (fulltextkopior eller som ej tas upp av Svenson)
GW som musiker av Gunnar Jeanson    OBS! 39 MB
Thure Stenström om Wennerberg
Carolinas Wennerbergiana
Christer Åsberg
   a) essä i en inbjudningsskrift 2017 från UU

   b) tal vid GW-statyn 2012
   c) Inledning vid Västgöta nations seminarium 2017

Oscar II om GW
Claes Annerstedts minnestal över GW
Om gluntsångaren GW, hans musik mm av Carl Rupert Nyblom

Johan Stenström om GW i Bellmantrationen
Carlhåkan Larsén om Wennerberg
Bo G Hall om Wennerberg
Harald Bohlin omWennerberg som författare

Nathan Söderblom om Wennerberg

Björn Barlach om GW

Kort om GW i helfigur
Initiativtagare till Uppsala studentkår
Inte bara gluntar, bl a Auerbachs Keller
GW:s syn på kvinnor
GW som skolpolitiker

Gluntarna och Davids psalmer är förenliga
Var GWprofessorskompetent?
Hur mådde egentligen GW
Studenteden
Andra referenser till GW
Avbildningar
Wennerbergsgården i Lidköping
GWs taffel åter i Uppsala

Om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs
Wennerbergstatyer i Slottsbacken
  a) Kring Wennerbergsstoden av Hanna Meijer
  b) Om Thomas Qvarsebos konstverk av Christina Andsersson
  c) Christer Åsbergs tal vid GW-statyn 2012
 
d)Wennerbergstatyns jubileum av Harald Bohlin
GW och hans Davids Psalmer
Wennerberg sjöng båda rollerna och kompade sig själv
GWs första svåra dag i Uppsala
Wennerbergiana i Vårstavi
Avbildningar av GW
GW och skolpolitiken
Skara stifthistoriska sällskap om GW
Wennerberg som bräcklig gubbe

GWs grav


Gunnar Wennerbergs vänner och deras miljö
En juvenalisk söndagssoirée År 1846
Jonas Otto Beronius
Daniel Hwasser
Eugene von Stedingk
Gunnar Wennerberg, Otto Beronius och Eugene von Stedink i minnesskrift av L. Alfr. Hedin
Deras miljö
Tobias Norlind: Musiken i Uppsala på W:s tid
G.W. sjöng båda rollerna ock kompade med ackord

Nyfunna källskrifter
De tre (enl.Wikipedia)Glunttraditioner
Gluntsångare
Gluntminnen och glunttraditioner
Wennerberg i litteraturen
Wennerberg 200 år

  a) Om firandet i olika former
  b) Studentperspektiv på jubileet

  c) Bilder från jubelfirandet
  d) Förarbetena

   e)  UNT inför jubiléet
Gluntjubiléet 1917
Gluntjubiéet 1937
Gluntjubiléet 1949
Wbggården i Lidköping
Gluntar i Norge av Johan Varen Ugland
Joh. Omberg, Norrl. 1875
(ej aktiv) En nyskriven glunt av Ellinor Skagegård "Glunt 31"
Povels glunt 31

Redan 1910 konstaterades att gluntsången inte är död

Arkivfynd innehållande notmanuskript, texter,  bilder och historik


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan