Hur fira Wennerbergminnet 2017?
Glunt-seminariet 2015 i Gästrike-Hälsinge nations bibliotek

Ett tjugotal deltagare.

Harald Bohlin inledde med att som tf ordf. För GA hälsa de närvarande välkomna och tackade Christer Åsberg för att han ställt upp som moderator.

Christer inledde med att sammanfatta vad man kommit fram till vid ett möte om samma fråga som sammankallats 7 sept av företrädare för Västgöta Nations Landskapsförening och Glunt-Akademin.

Utöver vad som framgår av noteringarna från detta möte (bil.) påpekades att det Wennerbergseminarium som där nämns kanske kan leda till en skrift samt att Vg nation kanske kan låta en gasque präglas av Wennerbergassociationer.
Ofvandahls kanske vill baka Wennerbergbakelser?
7 sept. fanns en representant för Lidköpings Wennerbergsällskap, där man räknar med att satsa stort på detta jubileum. Sannolikt blir det också uppmärksammat på andra håll, t ex i Skara. Rimligen också i Stockholm.

Kanske kan man få Destination Uppsala (Uppsalas turistbyrå) att ta fram en Wennerbergvägledning, som man kan lyssna på med lånade hörlurar.

Efter mötet hade JO:s representant nämnt att JO kanske kunde göra en lättsam skrift om Wennerberg som juvenal.

7 september hade nämnts att den humanistiska teatern vore en lämplig arena för vissa program inom ramen för Wennerbergjubileet. Tom Lundin meddelade, att denna teater beräknas vara klar i början av 2017. Tom hade föreslagit att den ska kallas Wennerbergteatern men teaterns namn var redan fastställt.

Tom förordade tävling i gluntsång för att locka fler att “glunta”. 

Inga Svanfeldt: Vi bör försöka få dem som framförde “Gluntarna Reloaded” att 2017 ge denna föreställning i repris.

Harald Bohlin läste upp ett svar från bibliotekarien vid Musikverket Elisabet Andersson som gjort en snabb inventering av vad Musikverket har i fråga om GW-material.
”Det är ganska mycket och ganska varierat. Förutom arkivmaterial både över Gunnar Wennerberg och Gunnar Wennerberg-sällskapen rör det sig om biografier, noter (både i tryck och handskrift), libretto, brev, foton, program med mera.
Vi hjälper gärna till om någon vill ta del av våra samlingar.” Detta mottogs med glädje.

Christer Åsberg frågade om det inte borde skapas ett Gunnar Wennerberg–sällskap som kunde platsa i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd).

Harald påpekade att man inom Glunt-Akademins styrelse diskuterat att ansöka om medlemskap i DELS men att medlemsavgiften inte svarade mot den nytta GA kunde tänkas få.

Någon föreslog att det skulle ges ut ett frimärke med Wennerberg. Christer visste från tidigare erfarenheter att det inte är läge för sådana projekt.

 Tom varnade för att sprida ut Wennerbergarrangemangen under ett helt år – det ger inte samma intryck som att samla dem till en vecka eller en månad. Christer svarade att vi rår inte över när det kan passa arrangörerna.

Anders Uppfeldt påminde om att musikradion kan ägna en viss vecka åt en viss kompositör. Även för TV bör finnas program att visa. Kanske ”Reloaded”?

Christer: Framförhållningen i planeringen gör att man snarast bör stöta på om programförslag.

Anders: Evert Taubesällskapets senaste årsbok är huvudsakligen en bilderbok. Det kunde kanske bli något liknande om Wennerberg?

Christer: Bra idé att titta på de olika litterära sällskapens årsböcker.

Gunilla Bohlin: Påminn kommittén om att komma igång.

Christer: Ledamöter i kommittén är inte utsedda än men universitetets representant har ombetts vara sammankallande.

Bo G Hall: Lättare att övertyga Upplandsmuseet att göra något om man vidgar perspektivet till att gälla temat ”På Wennerbergs tid”. Man kan utveckla temat Bellman-Wennerberg-Sjöberg-Taube.

Kan Visans Vänner aktiveras?
Hur locka fram nya gluntsångare? Kanske genom en stor tävling. Kan man få fram kvinnliga gluntsångare?

Harald replikerade att JO arrangerade en tävling vid Eklundshof 1986 men det var inte många som deltog. Bättre då att ordna en kavalkad av gluntsång och gluntsångare där man lottar ut pris  bland dem som deltar. Gluntar passar i olika miljöer, i olika framföranden, var och en sjunger med sin pipa – där ska man inte bli graderad.

Christer: Bästa lockbetet har försvunnit – att gluntsångare kan tjäna en hacka.

Harald: Det gäller att locka fram beställare!

Tom: Lyft fram att Wennerberg utöver gluntar skrev mycken annan musik.

Christer: Kanske kan det bli ett program i Carl Johans förbundet?
Vi bör också lyfta fram ämbetsmannen GW. Både i politik och som tjänsteman gjorde han viktiga insatser.

Hur fördes glunttraditionen vidare? I prästgårdar och herrgårdar t. ex.

Någon: I Berwaldhallen borde ordnas ett program!

Kan man få dem som är ansvariga för Wennerbergstatyn i Stockholm att arrangera ett Wennerbergprogram? Kanske på Skansen eller Gröna Lund?

Gunilla: De har ju sjungits gluntar även i Norge, Danmark och Finland. Tipsa svenska TV.

Gudmar Johannes: Även på Island har sjungits gluntar.

Harald: Ja, gluntarna finns översatta till både finska och isländska. Adam har en LP med inspelning av gluntar på isländska.

Adam: En blandad kör i Lidköping framförde under 1900-talet senare hälft Wennerbergs oratorium Jesu födelse. Adam fick dem att också ge detta verk i Uppsala. Man kunde kanske få någon kör i Uppsala framföra detta verk.

Harald: Eller finna någon donator som bekostar att Lidköpingskören kommer till Uppsala igen.
Det gäller generellt att man i denna brainstorming-fas inte ska hämmas av att vissa uppslag kan kosta pengar – kommittén kan nog söka anslag från någon av de humanistiska fonderna.

Gunilla: Kanske Körcentrum vill medverka?

Christer avslutade seminariet och Harald tackade Christer för hans sätt att leda oss.

Vid pennan
Harald Bohlin

Justeras:
Christer Åsberg

 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan

Utskriftsvänlig version