Gluntseminariet 2016

2016 års gluntseminarium hade som tema: Glunt-Akademins framtid.

Vi diskuterade under Christer Åsbergs ledning de frågor som sedan skulle tas upp under årsträffen under p. 2. Mesta tiden ägnades åt förslaget till stadgar.

Årsträffen fastställde de förslag som seminariet ledde fram till med mindre justeringar.

 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan