Wennerberg vägrade ju svära studenteden, när han skrevs in vid universitetet. Nedan återges en samtidiga studented från Uppsala universitet.

"Att sätta en student under särskild tillsyn på detta sätt var inte helt ovanligt vid universitetet under denna tid, men då gällde det oftast minderåriga....Edsfrågan blev i W:s fortsatta politiska gärning en central fråga. Flera gånger under 1880-talet framträdde han i riksdagens Första kammare med förslag om att alla befattningseder skulle avskaffas. Hans argumentering för detta var i första hand religiös."
Ingvar Bengtsson: "Allt detta lovar jag". Löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten vid kyrkomötena 1868-1893 och dess senare följder. Diss. Borås 2011.not 87 s. 532.
Studentedens avskaffades gm Kungl Brev 4.1. 1868.

Som statsråd 1886 engagerade sig W. helhjhärtat i debatten om edgång med ”stor uppvisning i logikens konst och i bibelkunskapen. Han åstadkom också en parlamentarisk bravad. Mot ett enigt lagutskott - med Bergström som ordförande - lyckades han få kammaren och därmed riksdagen, att bifalla sitt eget yrkande. Riksdagen hemställde i en skrivelse till Kungl. Maj:t att alla löfteseder, som inte var särskilt stipulerade i grundlagen, skulle slopas.” Sven G. Svensons biografi s. 334 i originalutgåvan. (7:e kap. avd VII).

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan