E-post till GA m fl  efter Kulturnatten 11 september 2010
Foto och kommentarer: Hans Levander
 
Gluntvänner –
Några tankar och tack så här ”dagen därpå” (Efter föreställningarna igår så drack vi ett förvånansvärt fylligt och gott alkoholfritt öl på kaféet vid Walmstedska gården, och all antydning till hur Glunten och Magistern mådde ”dagen därpå” har således ingen realitetsanknytning).
 
Några reflektioner från gårdagens Glunt-medverkan i Kulturnatten lördagen 11 september 2010.
 
VANDRINGEN I GLUNTARNAS FOTSPÅR:
tack Björn, Magnus och Göran! (Förmedla gärna eventuella foton som dyker upp, Björn – har du Görans E-post?)
Enligt Staffan Hjort  som vandrade med var det vid Wennerbergstatyn 56 personer med blandade åldrar och kön som anslöt!
Jag Video-dokumenterade promenaden och skall i em kontrollera om denna dokumentation duger för internbruk.
Bland åhörarna fanns en uppskattande ung ”opera-tenor” Tobias Rudåker, som tillfälligt besökte Uppsala och som även har ett gluntintresse!
Jag fick en känsla av att publiken med skratt och applåder var nöjda med denna vandring som tog 1 timma 20 minuter – väl ”timat”.
Foto av Björn finns i dagens UNT.

 
ALLSÅNGEN I ALFVÉNSALEN
Tack till Inga vid klaveret, P-G (Norman), och till mig själv – en affirmation!
Jag uppskattar publiksiffran till 225 första föreställningen och 100 andra föreställningen, dominans för seniorer men faktiskt en hel del yngre såväl manliga som kvinnliga allsångssjungande åhörare!
Alla praktiska detaljer fungerade mycket bra: annonsering i UNT, de små vackra affish-tavlorna, mikrofoner – over-head – stolar i salen – texterna -
EHVV informationen fungerade bra.
 
Inslaget från ”team” Skagegård blev mycket lyckat! Lars-Åke och partners Karl-G. och Lilian Fredriksson
Tänk att ni i tid  och med hjälp av speditionsfirman (vad hette den – Förlängda Armen?) fick fram ert dokumentära bidrag ETT TIOÅRIGT DUNDRANDE KALAS : Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg.
En 240 sidig bok som jag vid hastig genombläddring finner innehålla det mesta av historiskt intresse som en Gluntsångare kan intressera sig för och som är bra att känna till för ”mellan-pratet” när man är ute och sjunger Gluntar! (Podium Distribution  www.podium.nu )
Vi skall naturligtvis genom GA bidra till att informera om boken – Lars-Åke, kan du utforma en informativ ”annons” med foto/n som vi sätter in på www.gluntarna.se !
Vilken glädje det var att höra urpremiären av den nyskrivna ”Glunt 31 om kvalborg” – Självklart önskar vi texten till hemsidan !
Applåderna talade tydligt och uppskattande om önskan till fortsatt produktion ! (Jag missade namnet på  Ellinor’s sångarpartner – sänd tack)
 
SATURNUSMÅNEN TITAN
Medverkan i  programmet på Celsiustorget:
Saturnusmånen Titan i Svenska Solsystemet (Sweden Solar System) (Detta är ingen blygsam titel på ett vetenskapligt grundat projekt! Hur var det nu med den helio-centriska världsbilden? Jag besöker Ven och Tycho Brahe minnen om ett par veckor!)
Vi medverkade med Uppsala är Bäst där Astronomiprofessor Bredman omnämns, samt Månskensnatten – Herre min Gud vad den månen lyser, där även ett flertal andra himlakroppar nämns.
Vi uppskattade de goda tekniska arrangemangen (Pianot och mikrofoner och teknikstödet!),
En viss akustisk konkurrens från närliggande dansevenemang lyckades vi faktiskt hantera.
Det blev för oss en trevlig medverkan som vi även förmedlade till de två Allsångsföreställningarna.
 
TACK!
Vi fick gott stöd från Owe på Alfvénsalen med allt det praktiskt – TACK! (Återkommer 2011!)
Tack OD (Christian o styrelsen) för att vi än en gång fick nyttja Alfvénsalen – flera i publiken som inte besökt Alvénsalen tidigare kommenterade lokalen i positiva ordalag – således lite PR.
 
Media: GA med EHVV logon mm fick god media-täckning i UNT – klipp tas med till GA mötet 1 okt.
Jag kan även informera om bra planering och samverkan med Kulturnattens arrangörer (Sofie Blomgren! Och medarbetare). Vi kommer som vanligt att svara på utvärderingsblanketten när den kommer.
 
ÅRSMÖTE MED SEMINARIUM OCH GLUNT-FROSSA 1 OKTOBER
Några av oss ses förhoppningsvis till Glunt-Akademins årsmötesprogram fredag 1 oktober på Västgöta Nation –
Samling kl 16.30. Seminariet börjar kl 17.
 
Hälsningar
Hans Levander
Tf ordf.
 
PROGRAMMET 2010
GLUNTAR o GLUNT-AKADEMIN    -    KULTURNATTEN                 
11  SEPTEMBER  2010


VANDRING I GLUNTARNAS FOTSPÅR
15.00 – ca 16.30 Björn och Magnus Ringström med stöd av Göran Carenbäck (dragspel)
Videoupptagning
 
ALLSÅNG MED GLUNTEN    -    ALFVÉNSALEN
Första föreställning  17.00 –  cirka 18.00
Medverkande från GA: Hans Levander, P-G Norman o Inga Svanfeldt
Astronomiskt mellanspel 18.10 – 18.20
Medverkan  vid ”Sweden Solar System” Celsius-torget. Saturnusmånen Titan i Svenska Solsystemet (FN året astronomi) Gluntar: Uppsala är Bäst (Bredman!) o Månskensnatten
Andra föreställning 18.30 – cirka 19.30
Medverkande från GA: Hans Levander, P-G Norman o Inga Svanfeldt
 
PROGRAM FÖRSLAG VID FÖRESTÄLLNINGARNA I ALFVÉNSALEN
med självklar capriciös flexibilitet och med små informationer allt efter stundens ingivelser.
1.     Gluntpotpurri  från CD ljuder 15 minuter före varje föreställning
2.     Allsång: Uppsala är Bäst (III)  2 verser
3.     Välkomsthälsning – presentation av Eklundshofs Vänner o Väninnor.
4.     Allsång: En Månskensnatt på Slottsbacken (IV), förslagsvis var annan vers = 6 verser.
5.     Mellanbindare: information om Sweden Solar System och Gluntmedverkan på Celciustorget
6.     Allsång:  Glunten på föreläsning (V) -  8 verser
7.     Mellanbindare: Glunt-Akademin och presentation av inspelningar
8.     Allsång:  Nattmarschen i S:t Eriks gränd (IX)
9.     Mellanbindare: Ny Gluntbok och ny ”Glunt No 31”. Team Skagegård
10.  Allsång (ev): Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern (VIII)
11.  Allsång o Avslut: Här är Gudagott att vara - alla står upp och sjunger i av Inga vald tonart.
Häften med sångtexter kommer att finnas i Alfvénsalen
 
Foton från Alfvénsalen Kulturnatten 2010

 
        Fyrisån
<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen