Harald Bohlin 3 sept. 2016

S:t Olofsg 2, 753 12 Uppsala

0709-38 38 43

Gluntens Vänner!

Jag ber att få ge några personliga kommentarer inför årsträffen.

Några har genom åren tyckt, att namnet på vårt nätverk är lite avskräckande snobbigt. Det svarar inte mot vad vi brukar säga att alla som roas av gluntar – att framföra eller lyssna på – är välkomna. Styrelsen har varit enig om att vi bör byta namn.

Vid senaste årsträffen föreslogs att närverket ska formaliseras till en förening med stadgar. Vid det konstituerande mötet 2005 noterades: ”Varnades för formella stadgar redan från början. Möjligen kan det efterhand visa sig vara praktiskt.”

Så blev det och så har det fungerat i tio år. Men det finns nackdelar, bl a att vi inte kan öppna eget bankkonto. Även i kontakt med sponsorer kan det vara en nackdel att ge intrycket att vi är ett löst hoprafsat gäng entusiaster.

Nu har vi blivit c:a 250 personer som vill näs av våra utskick. Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar införa stadgar och vi bifogar förslag till stadgar.

Medlemsavgift? Hittills har vi klarat oss med inkomster från försäljning av cd-inspelningar, som vi fått i gåva, men den upplagan sinar. Fasta utgifter gäller hemsidan och kopiering av info-blad och allsångshäften. De finns klara fördelar med att slippa administrera medlemsavgifter och det är god PR att kunna säga att det är gratis att stå på vår mail-lista.

Hittills ha avgående styrelse fungerat som valberedning. Enligt förslaget till stadgar ska i fortsättningen årsmötet utse valberedning men i år behöver vi hjälp.

Vi saknar kandidat till ordförandeposten och någon styrelsepost. Själv fyller jag 83 under nästa mandatperiod och har en del åldringssymtom som gör att jag bör och vill avgå som ordförande.

För att underlätta rekrytering av nya ledamöter har vi identifierat vilka funktioner som inte behöver ligga hos styrelseledamöter, flera av dem kan fyllas även av er som inte bor i Uppsala- och Stockholmsområdet:

Séparation des devoirs: Vi behöver utse ansvarig för adressregistret och för utskick, redaktör för hemsidan och en annan som webb-master för denna, ansvarig för inventarie- och biblioteksförteckningarna och ansvarig för skivförsäljning. Arkivarie har Mats Wahlberg åtagit sig att vara.

Hemsidan behöver redigeras. Det som ligger under ”Gamla Nyheter” och ”Tidigare uppdateringar” bör läggas in i den strukturerade innehållsförteckningen liksom det som är kvar under Reservplats för senare insortering.

Förteckningen över gluntinspelningar kan behöva struktureras och upprepningar rensas bort.

Kommande styrelse bör också utse en särskild kommitté för att bereda GAs satsning inför 200-års-jubileet. Någon ledamot kan med fördel vara utsocknes.

Skål för de kommande år!

Harald

3 Bil.

Om någon av er numer kan nås via e-post ber jag få veta det:harald_bohlin@telia.com


 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan