Glunt-Akademin styrelsemöte 2012-09-18 på Hotell Hörnan Uppsala
Minnesanteckningar


Deltagare: Inga Svanfeldt, P-G Norman, Hans Levander och kallad resursperson Harald Bohlin.

Rapportering genomfördes i form av att förslag till Verksamhetsberättelse 1 okt 2011 – 30 sept 2012 arbetades igenom och kommenterades.

Ekonomin. Aktuell kontoställning på GA-kontot hos EHVV är 13 794:-  enl information från Birgitta Söderlund som håller i bokföringen. Hans följer upp detaljerna. Inga beskrev läget på handkassan och  GA kontot på Hb (360 kr).  Cirka 150 CD i lager. Rutinerna för  interna överföringar gicks igenom.

Verksamhetsberättelsen gicks som framgår ovan igenom och Harald har när detta protokoll skrivs uppdaterat VB som nu införs på hemsidan och som kan föreligga vid kommand årsmöte 2 okt.

2 oktober programmet

Seminariet är planerat av Harald. Beslutades att medverkande får GA nålen, samt att en bokgåva förmedlas av Harald med kostnadstäckning från GA. Christer Åsberg är moderator.

Årsmötet. Kallelse är klar och sänds tillsammans med Seminarium och Frossa info ut till medlemmarna via Haralds utskickslista samt några brev. Förslag att föreläggas årsmötet vad gäller ny styrelse: Omval HL, IS, PGN. (Vi skall aktivt arbeta för att ett par nya yngre gluntsångare lockas till styrelsen vid årsmötet 2013!). Resurspersoner: Far och son Mattsson från Stockholm tillfrågas av Harald.  P-G öppnar årsmötet, Inga är beredd att vara sekreterare, Harald kan åtaga sig ordförandeskapet för årsmötet. (Hans är på utlandsresa 2 okt).
Frossan. Ett förslag till program diskuterades och några förbättringar föreslogs. Christer Åsberg är villig att framföra några tankar vid Wennerberg-ceremonin efter  Gunillaklockans klämtande kl 21.
Förslag till program kommande verksamhetsår.
Gluntföreställningen på Teater Blanca 16, 17, 23,24 november (www.facebook.com/gluntarna2012)
Glunt träning mars 2013. (P-G ansvar)
Examenssexan vid EHVV:s försommar sammankomst. Joakim&Gabriel skall tillfrågas (HL)
Kulturnatten sept 2013. Allsång med Gluntarna. (HL)

Övriga ärenden
Ragnvald Johannes skivsamling. Harald kontaktar för att höra vilka planer som RJ har för sin unika samling, och om ev GA kan köpa den eller donera den till lämplig institution.
Piano. Inga undersöker på Blocket om det finns något flyttbart el-piano som vi skulle kunna inköpa.
Infoblad. Harald är beredd att redigera ett framtaget GA infoblad efter att vi övriga inkommit med förslag till förbättringar. Hans kontaktar Erik Bennbom för att få Eklundshof att stå för tryckningen.

Nästa styrelsemöte 20 nov kl 17.30 på Hotell Hörnan                /HL vid tangenterna
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan