Glunt-Akademin Styrelsemöte 30 nov  2011 Hotell Hörnan.  Minnesanteckningar

Närvarande: Inga Svanfeldt, Hans Levander, P-G Norman
 
1. Rapporter från höstens genomförda program och framföranden
Summerades 7 sjungningar varav tre på studentnationer (Norrland x 2, Ög x 1).

2. Rapporter – övriga kontakter
Info från seminarium – årsmöte – frossa 2 okt.

3. Program 2012
Förslag (avstämt med EHVV styrelsemöte 6 december)
Mars 14; Glunt-träning med nationskörerna som prioriterad målgrupp. P-G i samråd med Karl H.
Juni 03;  EHVV Examenssexa – Sångare ej bestämt – HL försöker finna yngre konstellation.
Sept 08 (?) ; Allsång med Gluntarna – Kulturnatten. HL ansvar.
Okt 02; Gluntseminarium – Årsmöte – Frossa  (datum må stämmas av med Vg kören) HL kontaktar Harald vad gäller tankar kring tema för seminariet.
Övrigt ang program: # 15 jan EHVV Julgransplundring. # 11 mars EHVV vårmöte. # Förslag att under 2012 ordna en Glunt-afton i Stockholm, (Hans kommentar i efterhand: kanske med Stockholms OD/OV veteraner som värd? Hans pejlar intresset) (EHVV styrelsemöten prel 6 feb o 7 maj)

4. Hur går vi vidare med våra spirande kontakter med nationskörer
14 mars mötet.  Kontakt med körer som vi haft samarbete med under 2011.(4 lyckliga män programmet, nationssjungningarna.) PG o Karl gör första sonderingar ang lokal.

5. Ekonomin
Inga håller i handkassa med redovisning i kassabok. Formerna för överföring till EHVV kassan och uppföljning av hur GA-posten skall följas upp av GA, skall diskuteras av HL vid kommande EHVV styr möte 6 dec. (Kommentar 6 dec: EHVV styrelsen tillstyrker detta förfarande, och att Gluntakademins ekonomi framgår genom separat post i bokföringen. HL stämmer vid EHVV styrelsemöten av med EHVV kassören ang inbetalningar och utbetalningar från denna GA-post)

6. Resurslista på sångare o pianister
HL försöker att skapa en lista på tillgängliga sångare och pianister som kan tillfrågas om framträdanden.

7. Hemsidan
Wennerbergiana och förslag till hemsidans utveckling. Harald B. ombedes att hålla i denna uppgift.
Tack till Anna-Lena som entusiastiskt stöttar GA:s hemsida!

8. Övrigt
GA info må kontinuerligt knytas till EHVV utskick. HL samråder med Agneta Lindsjö, sekr EHVV.
Harald har påpekat att EHVVs stadgar ej omfattar tillkomsten av GA. Frågan förs till kommande EHVV styr. möte. (Frågan blev ej behandlad 6 dec, och tas upp 6 feb.)
Beslutas att GA:s ordförande representerar GA vid EHVV:s styrelsemöten, och vid förhinder annan GA styrelserepresentant eller GA – aktiv person.

9. Kommande GA styrelse möten: Måndag 6 feb kl 17 samt Måndag 7 maj kl 17. Hotell Hörnan

/HL
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan