Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2012 – 30 september 2013


Bakgrund:
Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill GA genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.

 GA har sedan 10 juni 2007 formellt varit en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), men kommer från hösten 2013 att fungera som ett självständigt nätverk. GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse. GA:s ordförande har under perioden varit närvarande vid sammanträden med EHVV:s styrelse.
Nätverket av GA-intresserade omfattar f.n. nästan 200 personer. Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon avgift.

Årsmötet 2012:
a) Protokollet från årsmötet ligger på vår hemsida under rubriken Glunt-Akademin. Till ledamöter av styrelsen valdes: Hans Levander ordf samt Inga Svanfeldt och P-G Norman. Resurspersoner som bl a stödjer verksamheten har varit Karl Hogström och Harald Bohlin samt Anna-Lena Pikas med hemsidan. Som representanter för gluntentusiaster i Stockholm har Ingvar och Tobias Mattsson efterträtt Bobo Hjort.

b) Ekonomi: GA:s ekonomi har under året handlagts av EHVV:s kassör och redovisats vid EHVV:s årsmöte i juni. Tillskott i GA:s ekonomi kommer från betalningar för dubbel-CD, som donerats till GA av Stefan Mahlstein. Utgifterna består huvudsakligen av kostnader i samband med Kulturnattens program, kopiering av informationsblad om gluntar och Glunt-Akademin samt vissa transportkostnader i samband med att vi framträder för att ge kännedom om GA.

c) Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår: Nils-Johan Höglund efterlyste kontakt med gluntaktiva stockholmare genom gluntträffar i Stockholm. Han uppfordrade också fler att skriva sina gluntminnen som kan läggas ut på hemsidan. Kåre Eriksson informerade om föreställningen Gluntarna 2012 – Reloaded. Tidigare förslag om kulturaktiviteter under sommaren – för turister – bl a med gluntar, nämndes. Adam Taube föreslog att vi ska uppmana sångare att sjunga gluntarna på engelska – det kunde vara attraktivt vid internationella konferenser här i Uppsala. Tom Lundin informerade om en CD som EHVV låtit spela in: "Wennerberg vid Eklundshof" med Markus Hedov och Magnus Wilhelmsson, sång, Johannes Jonsson sång och piano samt Ulrika Kumlien och Johanna Kumlien, sång. De framför Sextettens upplösning, Daniel, Gluntar nr XIII, II och VIII samt Marketenterskorna och Flickorna.

Arbete, aktiviteter och händelser 

Gluntseminarium:
Det ägde sedvanligt rum på Västgöta nation i samband med årsmötet 2012 på temat Kvinnorna i Gluntarna med Christer Åsberg som ordförande samt Lilian Fredriksson och Linn Areskoug som inledare. Seminariet presenteras på GA:s hemsida Gluntseminarium 2012.

Gluntfrossan efter årsmötet präglades som vanligt av glada gluntar, någonting att äta och samtal kring glunt-relevanta frågeställningar. Ceremonin vid Wennerbergstatyn i Carolinabacken genomfördes. 2012 har det gått 100 år sedan Wennerbergstatyn avtäcktes. Christer Åsbergs tal vid Wennerbergstatyn 2012

Gluntarna 2012 - Reloaded. En uppskattat nyskriven ”glunt-musikal” Gluntarna reloaded framfördes av Gabriel Gumucio (Magistern), Joakim Englund (Glunten) och medarbetare till Viktoria Klints pianoackompanjemang på Teater Blanca vid 4 ordinarie föreställningar plus extraföreställning i november 2012. Positiva recensioner i UNT. Musikalen omfattade inte mindre än 14 gluntar. Avskedet på Flottsund med stöd av Segway-balett var nyskapande och minnesvärt! GA stödde projektet bland annat genom marknadsföring.

Gluntträning: 14 mars på Norrlands nation provade sig 10 talet gamla och nya gluntsångare igenom 15-talet vanliga och även mer ”avancerade” gluntar till Inga Svanfeldts pianostöd. På hemsidan finns en länk till inspelningen från denna Glunt-övning: https://www.youtube.co/watch?v=E9W5cJARJsg

Examenssexa vid EHVV:s årsmöte: GA stod även i år för framförandet 2 juni med Joakim Englund (Glunten), Gabriel Gumucio (Magistern) och Viktoria Klint (piano).Allsång med Gluntarna: Under Kulturnatten 14 september genomfördes Gluntvandring med Björn Ringström, Michael Sahlin och Göran Carenbäck, samt i Alfvénsalen två allsångs-föreställningar med stöd av Harald Bohlin, Hans Levander, P-G Norman och vid pianot Inga Svanfeldt. Allsången var i år även annonserad i ett engelskspråkigt program vilket föranledde att Månskensnatten även sjöngs med några verser på engelska och tyska. Uppskattningsvis 150 + 75 gluntintresserade sångare och andraåhörare fann vägen till Alfvénsalen och till årets allsång. Bl. a. anslöt representanter från V-Dalas manskör.

Översättningen av gluntar till isländska av Egill Bjarnason har vi kunnat kopiera tack vare Svanhildur Sverrisdatter: Glúntarnir: tvísöngvar fyrir baryton og bassa / eftir Gunnar Wennerberg ; þýđandi Egill Bjarnason Hafnarfjördur: Skuggsjá, 1975  Publicerade tillsammans med Wennerbergs originaltext (125 s.) Kopian förvaras av styrelsen och kommer att scannas in på hemsidan.

Diverse framträdanden:
Ett 10-talet för oss kända framträdanden vid tillställningar och konferenser har skett i Uppsala och Stockholmsregionen.

Rekvisita: Under året har GA inköpt ett el-piano som använts vid tillfällen där piano saknats, och som även finns till uthyrning. Förvaras hos Inga Svanfeldt. En donerad luta har efter diverse turer med ålderskrämpor och sprickor slutligen överförts till en trubadur i Knivsta.

Kontakt med yngre sångare:
GA:s målsättning är fortsatt att nå och inspirera yngre sångare. Något genombrott i denna ambition har vi inte uppnått under detta år, förutom glädjen att uppleva den nyskapande musikalen i november som vi hoppas kommer att vidareutvecklas något kommande år. Vi har besökt några Uppsalakörer och sjungit gluntar med dem, bl a med OD och f.ö. även med mer mogna sångare i Stokholms-OD. Planer på ett Gluntevenemang vid Eklundshof i vår föreligger då unga gluntsångare och pianister skulle kunna få visa upp sig under trivsamma former.

Kontakt med medlemmarna:
Uppdatering av post- och e-postadresser är svår. Så meddela oss när du byter e-postadress – tack.  (hans.levander@telia.com )

Hemsidan: Vi tackar åter Anna-Lena Pikas för stort engagemang i uppgiften som web-redaktör! Vi vill rekommendera alla GA intresserade att titta in på hemsidan och botanisera bland inspelningar eller Wennerbergiana-information som ofta kompletteras. Under året bland annat införts Mustiga skrönor om Glunten och Magistern, Mat i Gluntar, Videoinspelning av Gluntvandring 2010, Musiken i Uppsala på W:s tid, Festligt jubileum (om Wennerbergstatyn i Uppsala), Bevingade Gluntcitat, Gluntar i litteraturen, Tempobeteckningar i Gluntarne, och Gluntminnen.

Wennerbergs 200-års födelsedag 2 oktober 2017: På initiativ av GA har under sommaren Västgöta nation, Allmänna Sången, Uppsala kuratorskonvent och Uppsala Studentkår i gemensam skrivelse föreslagit de tre akademier som Wennerberg var ledamot av – Svenska Akademien, Kungl Akademien för de fria konsterna samt Kungl Musikaliska akademien – att utse en gemensam kommitté att förebereda jubileet. Kommittén bör samråda med företrädare för förslagsställande organisationer (motsv) samt övriga berörda: Wennerbergska släkten och olika orter där Wennerberg verkat.

Styrelsen har under verksamhetsåret verkat dels genom möten på Grand Hotell Hörnan, dels via e-post. Minnesnoteringar finns på hemsidan under rubriken Glunt-Akademin.
Styrelsen har i planering och aktiviteter även biståtts av andra Gluntentusiaster.

Vi har ett fortsatt trevligt uppdrag att på olika sätt förmedla glunttraditionen till kommande generationer.Uppsala i september 2013

Hans Levander,       Inga Svanfeldt,        PG Norman.

Bilaga: I Växiö framfördes under sommaren programmet Den sjungande landshövdingen. Linneateatern presenterade ett nyskrivet sångspel om Gunnar Wennerberg som utöver gluntar innehöll även andra omtyckta visor. Handlingen utspelas på residensets gård i Växjö under Wennerbergs 65-årsdag 1882 och en mängd fina gäster dyker upp, bl a statsminister Arvid Posse.


<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen