Glunt-akademin

Förslag till dagordning bestyrelsen 080121

1.Rensning av ”Förslagslistan” för placering på hemsidan.
2.Glad Glunttimme: Syfte, innehåll, pianist(er) mm.
3.Lägesrapport gluntskivan
4.Samarbete Stadsteatern
5.Gunnars idé om Skriftserie
6.Kulturnatten: anmälan, resurspersoner (Håkan Sund, Björn), seminarieinnehåll m.m.
7.Wennerbergiana
8.Wennerbergsstatyn 2 oktober
9.Övriga frågor
Ansvarsfördelning inom bestyrelsen
Gluntfrossa, årsmöte, seminarium


Anteckningar:

Närvarande: Styrelsen samt Harald Bohlin.

Inledningsvis överlämnade Harald ett videoband med en av bröderna Moes
föreställningar. Bandet har donerats av Folke Bohlin. Hans sänder ett tack från
GA. Ett tidigare band med en annan föreställning av Bröderna Moe försöker
Harald återskaffa genom beställning av Norsk radio.

1) Förslagslistan granskas av Harald och Torsten före placering på hemsidan.
2) Syfte med Glad Glunttimme formulerades i ”Brev till nätverket 071125”.
   Kalle kontaktar Johannes i egenskap och pianist, samt ordnar med affisch .
   Torsten kontaktar Inga i egenskap av pianist.
3) Hans redovisade situationen gällande CD-skivan, och klargjorde att han inte
    längre ansvarar för ekonomin. Inkomster från försäljning betalas fortsätt-
    ningsvis till EHVV (EklundsHofs Vänner o Väninnor Pg 620 40 17-5 Ange
    ”Glunt-Fonden” och ditt namn).
     Samtliga förklarade sig nöjda med redovisningen.
      10 skivor doneras till Glunt-Akademin.
4) Torsten söker fortfarande Linus Tunström. Har skrivit till dennes sekreterare.
5) Samtliga positiva till idén om en skriftserie med Gunnars bok som nr 1 i
    serien. Harald och Torsten bilder arbetsgrupp för att vidare reflektera över
    frågeställningar som redaktörskap m.m.
6) Hans ansvarar för Kulturnattens program, 13 september - Gluntvandring
    och Allsång med Glunten. Hans kontaktar Nasse om medverkan i
     allsångsprogrammet.
7) Harald och Torsten är arbetsgrupp för att se över Wennerbergiana.
8) Wennerbergs födelsedag firas 2 oktober vid Wennerbergsstatyn. Kalle kollar
     med Johannes om el-piano kan användas vid tillfället. Det seminarium som
     enligt tradition hålls i samband med årsmötet flyttas till denna dag. Tänkt
     innehåll i seminariet: besök på Carolina, handskriftsavdelningen.
9a) Under innevarande år är Hans materialansvarig, och mottog bröderna Moes
      videoinspelning omnämnd ovan.
   b) Torsten undersöker med Eklundshof lämplig tidpunkt, samt styr undan för
        EHVV:s och SODS höstsamlingar.

Tid för nästa styrelse: måndag 3 mars kl. 18.00.
Plats:                              Hotell Hörnan

  Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan