Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 11 jan 2010 på Grand Hotell Hörnan.

Närvarande: styrelseledamöterna Hans och Inga, resurspersonerna Karl och Harald

 1. Årets program: utöver de givna Examenssexa, Kulturnatt och årsmöte behövs en gluntträrning under våren. Beslut att satsa på att ansluta till EHVV:s våffelmöte 21 mars på Eklundshov, som börjar kl 16.00. Vi träffas där kl. 14.30. Inbjudan till Vg- och Norrlandskörerna samt förstås på GA:s hemsida. Inget sas om vem som bokar eller hanterar kallelserna. Dessutom las in en träning på Vg 11 mars om det passar Vg-kören. Karl kollar.
  Vi ska försöka dela ut info om GA när nationskörerna har sin årliga samling.
  Seminarium, årsmöte och frossa fred 1 okt. Karl  bokar Vg. från kl. 16.00. Tema för seminariet: Gluntarna i konsten. Harald frågar Gillis Herlitz om han vill inleda. Kanske blir det mer föredrag än seminarium?
  Karl föreslog att vi ska ha en gluntträning även i höst. Positiv respons men inget beslut.

 2. Harald informerade om planerna på att på hemsidan efterlysa information om gluntaktörer. Nuvarande förteckning över Gluntsångare bygger på skriftliga källor. Nu ska vi söka få in muntliga kompletteringar om vilka, i vilka sammanhang, vilken period och var. Inga föreslog att detta skulle kunna bli tema för seminariet 2011: musiksociologiska perspektiv på glunttraditionen. Detta accepterades.

 3. Karl presenterade Face-book och föreslog att GA ska använda denna kanal för att nå ut till fler. Han fick i uppdrag att undersöka om detta är möjligt och vilka effekter det kan få.

 4. Inventarielistan: Hans delade ut ett förslag för diskussion om struktur mm. Efter diskussion delegerade han till Inga att fastställa förteckningen efter att ha fått in synpunkter från övriga i bestyrelsen med resurspersoner. I samband med detta beslöts att till Stadsbibliotekets Uppsalarum donera de skrifter som vi vill överlämna dit. Frågan om inspelningarna ska doneras eller deponeras avgörs av bestyrelsen 8 febr.

 5. Hans efterlyste originalet till GA:s logo.

 6. Finska översättningen. Harald fick i uppdrag att på GA:s bekostnad från KB beställa kopior av Artur Siegbergs översättning till finska av Gluntarne. Vi räknar med att senare scanna in dem på vår hemsida.

 7. Hemsidan. Beslut att erbjuda EHVV att i avvaktan på en egen hemsida få lägga in en rubrik på vår hemsida.

 8. Nästa möte med enbart styrelsen äger rum 8 febr. Möte med resurspersoner blir 22 febr. med början kl. 17.00.

  Vid pennan

  Harald


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan