Ojusterade noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 8 febr 2010 på Grand Hotel Hörnan.

Närvarande: styrelseledamöterna Hans och Inga, resurspersonerna Karl, PG  och Harald

 1. Gluntträning 11 mars: Stora salen på Vg är bokad mellan kl. 19.00-21.00. Inga är pianist och ska fråga Gunnel Fagius om hon vill alterera. Även andra pianister nämndes. Öl och punsch lär bli tillgängligt. Karl gör reklam via Facebook.
  Gluntträning 21 mars: Eklundshov är bokad. Pianist: se ovan
  Information via EHVV:s nätverk och vårt eget.
  Försök ska göras att få ut info om båda dessa tillfällen via Kapris nätverk. Kanske kan vi få in ett gluntinslag (tidigt) i sittning efter konserten? Försök ska också göra att få ut info via Körkonventet som når alla nationskörer.

 2. Stadsbbiblioteket
  Harald försöker få bibliotekarien att ge oss några alternativa tidpunkter för besök under vecka 7 eller 8,. Hans, Inga och Harald deltar.
  De beslutsfähiga enades om att de texter som vi överlämnar är gåvor. Ominspelningar ska deponeras eller doneras avgör Hans efter besöket på Stadsbiblioteket när vi vet om hur stor risken är att det försvinner cd därifrån. I princip rådde enighet om att donera ett ex av de cd vi har.

 3. Beslutet vid föreg. möte om tema för årets seminarium ändrades till: Hur dokumentera glunttraditioner i olika miljöer och epoker. De tre bröderna Bohlin svarar för förberedelserna.
  Oklart om vi kan vara på Vg med seminarium, årsmötet och frossa i år. Karl kollar. Harald kollar med Grand Hotell Hörnan om vi kan preliminärboka det som reserv.

 4. Karl informerade om de möjligheter som vår grupp på Facebook medför. Även om tänkbara problem.

 5. Hemsida: inget nytt.
  Inventarielistan: Inga presenterade hur förslaget nu är utformat och fick besked om vissa punkter. Den fastställs efter besöket på Stadsbiblioteket. I bilaga till inventarieförteckningen förtecknas de cd som vi överlämnar till Stadsbiblioteket, I inventarieförteckningen tas upp de cd som vi har mer än ett ex  ex av.

 6. Nästa möte med enbart bestyrelsen äger rum 22 febr. om Björn har möjlighet att delta då. Datum för möte med resurspersoner fastställs senare.
           Vid pennan
           Harald


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan