Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 10.5. 2010 på Grand Hotell Hörnan.

Närvarande: styrelseledamöterna Hans, Inga och Björn, resurspersonerna Karl, PG  och Harald

Hans hade sänt ut följande fördragningslista:
Genomförda framträdanden
Stadsbiblioteket - lägesrapport
Examenssexan
Höstens program, Kulturnatt och 1 okt program.
Övrigt
 
 1. Genomförda framträdanden: Hans, Harald och Inga medverkade med Gluntar i Gustavianum vid en internationell konferens om evidens inom medicinsk forskning. Rangvald, Harald och Inga gluntade vid Ingas 50-årsjubileumsstudentfest i Villa Anna. Ragnvald, Harald och Bosse Adersson gluntade vid sillunch med SPF i Norunda.
  Hans har kontakt med Joel Falck, ledare för en manskör vid Katedralskolan som medverkat vid en internationell  Life-Link-konferens och bl a sjungit Uppsala är bäst.

 2. Stadsbiblioteket: Hans, Inga och Harald har haft en första träff med bibliotekarie Gunilla Fellman. Inga och Harald har därefter haft en kortare träff med henne och har bokat in en träff senare i maj. Vi har från Gunilla Fellman fått förslag till avtal om deposition av vårt Gluntmaterial, som varit utsänt till bestyrelsen. Vi diskuterade vad vi ska föra in för den händelse Stads-biblioteket omorganiseras så att vår samling inte kan hållas samlad som nu i Uppsalarummet och Glunt-Akademin upphört. Vi kom fram till att biblioteket i så fall i första hand ska erbjuda samlingen i sin helhet till Västgöta nation, i andra hand till EHVV, i tredje hand Carolina och därnäst till OD. Villkoret skulle vara att den hålls samlad - det får gärna kompletteras med annat gluntrelevant material. Inga har gjort ett litet exlibris av vår logga och klistrat in i texterna och på cd-skivor mm som kommer att deponeras på Stadsbiblioteket.

 3. EHVV:s Examenssexa. Då kommer Folke Bohlin att föreläsa och ackompanjera Erland och Harald i Examenssexan. Vi diskuterade hur vi kan bistå EHVV med reklam för denna begivenhet.
  Utöver att det nämns på GA:s hemsida skulle Karl ta upp det i Facebook. Vi skulle föreslå att man redan i marknadsföringen nämner att man kan få lyssnarplats för angivet belopp (utan att delta i måltiden). Inga föreslog att  detta framförande borde dokumenteras med en videoinspelning. Hans nämnde en professionell videofilmare i Stockholm, som torde vara villig att hjälpa till med detta för c:a 2 000:- och därtill 100:- per beställd skiva. Någon tyckte att det går lika bra med en amatörinspelning men bestyrelsen bestämde sig för att satsa på Hans förslag.

 4. Hösten.
  a. Kulturnatten. Björn är osäker om det blir någon Gluntvandring i år - det hänger på drag-spelaren. Bestyrelsen fann att det finns skäl att även i år ha två allsångsträffar med gluntar. Om det blir av borde även detta dokumenteras med en videoinspelning. EHVV skulle tillfrågas om de även i år sponsrar ackompanjemang av Håkan Sund. Som extrainslag skulle Katedralskolans manskör tillfrågas om att medverka med ett inslag under första föreställningen och Vg:s manskör  under den andra. EHVV skulle tillfrågas om bidrag till de båda videoinspelningar som ovan nämnts.
  b. Gluntfrossa mm. Seminariet: Temat är enligt beslut vid föregående möte: "Hur dokumentera glunttraditioner i olika miljöer och epoker. De tre bröderna Bohlin svarar för förberedelserna." Bestyrelsen godkände tidigare beslut av ordf. att GA svarar för resekostnaden för inledaren. Nu tillfogades att GA också bjuder på en hotellnatt samt deltagande i gluntfrossan.
  Karl rapporterade att det nu är klart att vi får vara på Vg. Harald ska avboka vår preliminära bokning av Grand Hotel Hörnan. En variant på temat  nämndes: Wennerberg levde på 1900-talet eller Glunttraditioner under 1900-talet.

 5. Övrigt.
  Karl nämnde att han på Youtube stött på gluntinspelningar på finska. se
  http://www.youtube.com/watch?v=7NV4vlkc9BU
  Han tillfogade Du kan söka vidare på www.youtube.com bara skriv sökord i rutan och se vad som finns där ute.

  Vi funderade över om vi skulle kunna länka till dem och kanske från dem till oss.
  Vi diskuterade åter urvalet av gluntinspelningar på hemsidans förstasida. Hans bestämmer. Det föreslogs, att den videoinspelning som ovan föreslagits, skulle finnas med bland dem.

 6. Nästa möte  äger rum under EHVV:s Examenssexa, kanske under kaffet?
Vid pennan
Harald

Senare på kvällen fick Björn följande information av EHVV:s kassör: GA har 4000:- på sitt konto. EHVV:s styrelse  beslöt ställa upp med 2.500:- för resa och hotellrum till inledaren, om han/hon kommer från Lund/Malmöområdet.Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan