GLUNTAKADMIN                                                                  MINNESANTECKNINGAR

inom EHVV                                                                               26 aug. 2006

De tre

 

Plats: I Hans Levanders bil på väg till och från Beroniusträffen i Strängnäs

Deltagare: alla tre

 

1. Mötet inleddes med planering av detaljer kring dagens två händelser (på kyrkogården och på restaurangen) och under Kulturnatten.

 

2. Årets Gluntfrossan: Vi fastställde att den ska äga rum 11 nov. Grand hotell Hörnan är bokad. Vi räknar med 40 - 60 personer. Buffé liknande den vi fick föreg. år. Mötet inleds med sammanträde och därefter mat med frossa.

Inbjudan bör utvidgas att gälla även Stockholms-OD och aktiva kören. Hans frågar Josef om detta.

 

Inbjudan bör gå ut så snart vi har programmet klart. Där ska hänvisas till hemsidan. De som inte har dator kan anmäla att de vill få skriftlig information.

 

a) Sammanträdet: Hans gör förslag till kallelse, Harald till föredragningslista för sammanträdet. Anmälningar till Björn.

 

Vid sammanträdet ska också tas upp ekonomi. Hans kollar om EHVV vill fortsätta med sitt stöd i nuvarande omfattning.

Hans och Harald är villiga att stå kvar ett år till, om det blir mötets önskan. Björn vill bli ersatt. Han skulle fråga sonen Magnus om han själv vill eller kan ge tips om annan i den generationen.

 

Vi bör diskutera former för att nå unga sångare. Ska vi erbjuda oss att komma gratis och ge en kvarts presentation av Gluntar vid sittningar inom nationer, gymnasiekörer o dyl?

Hans gör förslag till Årsberättelse.

 

Vi bör diskutera vilka ambitioner vi ska ha när det gäller att samla in dokumentation om Gluntar och Wennerberg. Ska en särskild arkivarie utses?

Hur ska vi dokumentera vår egen verksamhet?  Vi ber Gunnel och Folke att sammanfatta vad de sa vid seminariet förra året. Det kan läggs ut på hemsidan.

 

b) Frossan: Vi var överens om att be repr. för Kalmar nations Gluntakademi att under 10-15 min. berätta om sin verksamhet. Harald har frågat

Vi var överens om att det vore önskvärt att kunna presentera Gunnar Syréhns projekt: Wennerberg som dramatiker. Harald ska fråga om han ö.h. kan komma om vi kan ordna resebidrag. Inget arvode.

I första hand ska vi försöka få EHVV att använda honom vid årets möte 12 nov. Christer Åsberg framför förslaget vid EHVV:s styrelsemöte 27 aug. I andra hand att Gunnar medverkar vid Gluntfrossan 11 nov. om vi kan få loss pengar till resebidrag, kanske gm samarbete med Västgöta nation? 

 

Sture Lundén skulle ombes kontakta Vg. Det sas inte vem som frågar Sture men det gör väl Hans?

 

Vid Gluntfrossan ska Erland B. anmodas sammanfatta vad Ingemar Muundebo och han själv sa vid graven om Beronius med ev. tillägg. Harald kan dra vad han sa om Daniel Hwasser. Båda texterna kan läggas ut på hemsidan. Delade meningar om de ska vara separata dokument eller arebetas in i Wennerbergiana.

 

Under sittningen bör Adam Taube få tid att presentera sina då nyutkomna memoarer. Och att sälja. Vem kontakter honom?

 

Vi ska be de kvinnliga Gluntsångarna att framföra någon Glunt eller två. Kanske hellre några att de stycken som Wbg skrev för damer, t ex Markententerskorna. (Harald fick i uppdrag att fråga Gunilla Ö. och Gunilla B. men Gunilla B. vill inte. Så det har i skrivande stund fallit.) Harald fick i uppdrag att fråga dem.

 

 

HB-.fundering i efterhand: ska vi inte ha ett seminarium också? Syréhn skulle väl platsa där? Då blir det längre utrymme. Och kanske mer lockande för honom.

 

Om sammanträdet börjar 17.00-17.45, Seminarium 17.45-18.30 och sen buffé med frossa?

  Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan