Herr Chiewitz och hans bro
UNT 86-07-08

Hyllas med utställning

Järnbrons skapare flydde tilll Finland
Ett nytt kapitel skrevs i går i den gamla Järnbrons historia när delar av den fraktades iväg till Finland. Detta drygt en månad efter det att Uppsala kommun erhållit 800 000 kr från ett 40-tal Uppsalaföretag för att återuppsätta bron i centrala Uppsala.

I över ett sekel var Järnbron en av de viktigaste förbindelselänkarna över Fyrisåns lopp genom Uppsala.

Anledningen till dess finländska utflykt är en fyra månader lång utställning på Åbo landskapsmuseum om den i Finland mycket uppskattade svenskättade arkitekten, ingenjören och stadplaneraren Georg Theodor Chiewitz. Ett av Chiewitz sista verk, innan han övergav Sverige för Finland, var Järnbron i Uppsala.

Kungligt invigd
Färdigställd och invigd med hjälp av kungahuset 1848 uppkallades bron först efter prins Carl, men fick sedermera sin mer folkliga benämning. 1964 monterades den ner och ersattes med den nuvarande S:t Olofsbron. Beståndsdelarna bevarades sedan i stora trälädor, först i Ulva kvarn och sedan på gatukontorets förråd vid Sågargatan.

  Hit kom i går ett par representanter från Åbo landskapsmuseum, samt stadens byggnadsförvaltning för att låna några av Järnbrons mest ornamenterade delar, inklusive ett av prins Carls specialsmidda sigill.

 
Vi tänker bara putsa av rosten innan vi ställer ut brodelama förklarar Henrik Swanljung från Åbo landskapsmuseum.

Chiewitz betraktas som en mycket betydande arkitekt i Finland. I Sverige konstruerade han bl a Stockholmsbron, Gamla Djurgårdsbron och restaurerade Gripsholm, berättar forskaren Swanljung vidare.

Fascinerande öde

Chiewits levnadsöde är fascinerande. Han vistades utomlands under längre perioder och arbetade t ex för John Ericsson i England. Samme man som uppfann båtpropellern. Chiewitz erhöll även inspiration under vistelser i Frankrike och Grekland.

Men efter diverse trassliga affärer hemma i Sverige försattes arkitekten och ingenjören i konkurs och dömdes till sex månaders fängelse. För att undvika sitt straff flydde han till Finland där hans arbete rönte mer uppskattning.

Chiewitz blev först länsarkitekt i Bjömeborg och sedan stadsarkitekt i Åbo. Hans knappt 10-åriga vistelse i Finland intill hans död 1862 har lämnat tydliga spår i den finländska arkitekturens historia, berättar Swanljung.

Det faktum att delar av bron nu visas på en utställning är ett ytterligare tecken på Jämbrons byggnadshistoriska värde, kommmenterar Christer Allard på Uppsalas Handelskammare, den organisation som ansvarade för näringslivets insamling.

Handelskammaren överräckte 23 maj i år en gåva på 800 000 kr från Uppsalas näringsliv till Uppsala kommun för en återuppbyggnad av Järnbron. Enligt Håkan Lennersand, chef för gatukontoret iUppsala, skulle ett nytt brobygge kosta upp emot 3 milj kr.

En siffra som verkar vara lite väl tilltagen. När byggnadsföretaget Diös och Bjerkings Ingenjörbyrå kostnadsberäknade en eventuell rekonstruktion, kom man fram till betydligt lägre kostnader, menar Allard. Vi hoppas förstås kunna komma fram till en fiftyfifty lösning, där konununen står för halva kostnaden, fortsätter han.

Avsikten med brogåvan till kommunen var att hjälpa till att ge Uppsala ett permanent minne av jubileumsåret.

Insamlingen fortsätter och vi hoppas kunna öka beloppet, säger Diös direktör Bertil Hjelmer.

Svalt intresse
Gatukontorets intresse för en nygammal gång  och cykelbro t ex i höjd med Linnégatan verkar dock vara svalt och nu försvinner dessutom ett par av brons centrala delar till början av 1987.

Det finns angelägnare trafikproblem att lösa och pengarna är knappa, påpekade Håkan Lennersand till UNT när Handelskammaren i våras presenterade sin gåva.

I vårt gåvobrev stipulerades att den nya Järnbron borde stå färdig till maj 1987, dvs ett år senare, kommenterar Christer Allard på Handelskammaren.

I Gluntarne
Brobyggaren Chiewitz gjorde sig på sin tid ett namn inom de mest vitt skilda kretsar. Som kuriosa kan även nämnas att han förekommer i en av Wennerbergs Gluntar.

LARS GUNNAR WIGEMARK


<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<<<Tillbaka till första sidan