24 jan. 2017


Gluntarnas Vänner: Medlemsbrev 

Som nybliven ordförande i Gluntarnas Vänner (GV) vill jag och vår sekreterare på detta sätt ge en kort överblick över det som hänt under Gunnar Wennerbergs jubileumsår – den 2 oktober 2017 skulle han ju ha fyllt de 200.

Särskilt under hösten har detta uppmärksammats på mångahanda sätt, inte sällan av eller efter initiativ från GV och dess mycket aktive och uppslagsrike ordförande Harald Bohlin, som avgick vid årsmötet den 2 oktober. Han avtackades varmt – men finns kvar i vår utvidgade ledningsgrupp som resursperson.

Framför allt firade vi Gluntarnas skapare i Uppsala, t.ex. genom framträdanden under Kulturnatten, stadsvandring, Wennerbergseminarium, följt av fanuppvaktning, sång och tal vid statyn i Carolinabacken, och flera artiklar i UNT. Universitetet bidrog i hög grad, bl.a. genom utgivning av ett genomarbetat programblad över de olika aktiviteterna liksom genom påtagliga
wennerbergsinslag vid invigningen av det nyrenoverade universitetshuset och vid en av höstens professorsinstallationer.

Även i huvudstaden förekom flera arrangemang under jubileet, bl.a. i form av Musikaliska Akademiens festkonsert på Konstakademien samt en GV-matiné i ABF-huset på Sveavägen. Till detta kom en rad tilldragelser i Lidköping i regi av vårt systersällskap Gunnar Wennerberg Sällskapet.

Under det kommande året har vi följande inbokade evenemang att se fram emot:

Tisdag 17 april kl 19: Gluntsång med Erik Carlberg och Jonathan Wahlsten med Oskar Hanson vid pianot. Lokal: Gästrike-Hälsinge nation, Trädgårdsgatan 9 i Uppsala.

Lördag 8 september - Kulturnatten: Allsång med Gluntarna (se annons senare)

Tisdag 2 oktober: Årsmöte med seminarium och efterföljande ”gluntfrossa” på Västgöta nation, Slottsgränd 12, Uppsala

Vår hemsida www.gluntarna.se : Just nu pågår ett arbete med att göra vår egen verkligen mycket innehållsrika hemsida mera lättillgänglig. Vi hoppas den blir klar nu i vår.

Tack för ert stöd!

Nuvarande styrelse för verksamhetsåret 1 september 2017 till 31 augusti 2018:

Mats Wahlberg                                ordförande                                        mats.wahlberg@telia.com

Gunnar Syréhn                               vice ordförande                                 gunnar.syrehn@comhem.se

Bo G Hall                                        sekreterare                                        bo.g.hall@telia.com

Inga Svanfeldt                                 kassör / medlemsregister                 inga.svanfeldt@gmail.com

Fredrik Lindell                                  medlem                                           fredrik@lindell.gs

Joakim Ekedahl                              medlem                                             joakim.ekedahl@hotmail.com.

 

Väl mött! 

Mats Wahlberg

 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan