Några minnespunkter från ett G-A bestyrelsemöte månd 2 feb på Grand Hotell Hörnan
(Hans Levander, P-G Norman, Harald Bohlin, Björn Ringström)
 
  1. Vi sänder hälsningar till Torsten som genomför sina behandlingar för att vara med på sjungningen 15 mars.

  2. Björn Ringström förärar GA ett färskt exemplar av nyinspelade GLUNTAR MED GITARR! Vi tackar och gratulerar! Den införs på hemsidan där tidigare CD (Raggen) får epitetet nyproducerad borttaget!

  3. GA bestyrelsen (fn Hans o P-G med Harald och Björn som resurser) skall närma sig Västgöta kören och knyta en representant till bestyrelsens möte.

  4. P-G informerar och inventerar  Norrlandskören vad gäller den fina möjligheten att under trivsamma former få träna Gluntar den 15 mars kl 14.00 – 15.30 och att därefter kunna delta i EHVV programmet (Våfflor och Jazz)  - se hemsidan och Program 2009.  (Inga – kan du ansluta då? Det vore härligt!)

  5. Rundbrev/ E-post till nätverket -  HL skriver en nyårshälsning enligt nedan, och sänder den till Torsten för utskick tillsammans med Program 2009,  via Torstens GA lista.

  6. Förslag att Glunt-Akademin’s årliga verksamhetsberättelse kan anslutas till EHVV’s årliga verksamhetsberättelse -   Björn för detta förslag till EHVV styrelsen.

  7. Samverkan med Västgöta Nation: Trevligt E-post från 2q Ebba Warén har anlänt – tack! Gluntar inbjuds att framträda på nationens 370 års firande 1 maj samt vid vårbalen 23 maj. GA skall rekrytera sångare och ackompagnemang till dessa högtider. ”Jag hoppas att detta är början till en lång vänskap mellan Västgöta och GluntAkademin”. Glunt-Akademin hyser samma förhoppning och ser gärna att Glunt-Akademin får sin framtida hemvist och energi från Västgöta nation.

  8. Ebba – hur når vi  Vg kören  (Johan Lindgren?)  med denna information och att sångare är välkomna till Glunt-träningen på Eklundshof 15 mars kl 14.00 ?!

  9. Kommande Bestyrelsemöte: Söndagen den 15 mars kl 13.00 Eklundshof (Markan)

  10. Punkter som kvarstår: sjungning vid skolor, Stadsteatern, artikel till hemsidan, mm  tas upp 15 mars.
 
Hälsningar
Hans L.

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan