Rundbrev 26 augusti  2006
Sångar-vänner
Glunt-vänner

Ur-Glunten Otto Beronius – inspirerar till möte i Strängnäs
lördagen 26 augusti kl 13

Första information

Du är välkommen, ensam eller med sällskap, att ansluta till ett möte i Strängnäs datum enligt ovan!

Lillemor och Ingemar Mundebo har lokaliserat Jonas Otto Beronius gravplats i Strängnäs och föreslår att gluntintresserade samlas vid gravstenen för en minnesstund då även ett par stämningsfulla gluntar kommer att sjungas.
Det rör sig alltså om den sångare som har givit namnet till duettsamlingen Gluntarna, en sångare som Wennerberg lär ha benämnt ”Världens bäste bas”, och som nu har sin grav i Strängnäs.

Efter samlingen vid graven kan vi göra en liten turistvandring genom Strängnäs för att anlända till någon närbelägen ”krog” och tillsammans förtära lunch vid 14 tiden under trivsamma förhållanden.

Denna annonsering går ut till sångare / pianister / intresserade inom Glunt-Akademin, till Orphei Veteraner och OD. Övriga intresserade är naturligtvis välkomna att ansluta.
Var och en ansvarar för sin transport och lunchkostnad.

I en andra information i början av augusti meddelas
adresser i Strängnäs,
möjlighet till samåkning – plats i bilar,
val av lunchmeny.

Icke bindande anmälan kan sändas till harald_bohlin@telia.com  (understreck mellan harald och bohlin!). Meddela gärna om du har plats i bil, eller önskar samåkning.


Å Lillemor och Ingemar Mundebos samt Glunt-Akademins vägnar
Strängnäs och Uppsala 9 juli 2006

Hans Levander


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan