Gluntakademins rundbrev 25 november 2007

 Uppsala 071125
 
 
1.     Nyheter från bestyrelsen.
2.     ”Happy Glunt Hour” – eller ”Glad Glunt Timme”.
3.     Upprop gällande aktiva sångare och pianister.
4.     Inventering/skattjakt efter intressant material.
5.     Glatt tillrop.
 
 
 
1. Den 26 oktober hölls sedvanligt seminarium och årsmöte följt av Glunt-frossa. Den verksamhetsberättelse som då redovisades samt minnesanteckningar kan ni ta del av på hemsidan www.gluntarna.se. Karl Liljas bilder från Gluntfrossan återfinns på:
http://picasaweb.google.com/karl.liljas/Gluntfrossa.
 
Vid årsmötet valdes bl.a. ny bestyrelse för detta verksamhetsår bestående av Torsten Göthson (ordförande) samt Hans Levander och Karl Liljas.
 
Redan under förra verksamhetsåret började bestyrelsen samla på sig ett antal punkter eller uppgifter, som skulle kunna svara mot Glunt-Akademins syfte, samt i övrigt kunna bidra till gemensam samvaro och glädje för oss som ännu bär traditionen med Gluntsång. Många av dessa punkter kräver att personer utanför bestyrelsen tar särskilt ansvar. Här lyfter vi dock fram de tre följande punkterna.
 
2. Klockan 17.00 den 4 februari respektive 7 april 2008 samlas vi informellt på Hotell Hörnan för ”Glad Glunt Timme”. Detta ger oss tillfälle att träffas informellt, äta en soppa tillsammans, utbrista i Gluntsång, samt samtala om gemensamma angelägna frågor. Avsikten är dock att tyngdpunkten skall vara på sång, soppa och samvaro. Vår förhoppning är att detta skall bli en träffpunkt som många gärna utnyttjar så att vi kan fortsätta – och kanske permanenta – verksamheten.
Pris för soppa, bröd och lättöl – 85 kr:- /dito starköl – 110:-
 
En idé, som vi gärna ser omsatt i tradition, är att den 2 oktober på Wennerbergs födelsedag – efter ”Glad Glunt Timme” – vandra till statyn i Carolinabacken för en kort ceremoni.
 
3. Personer vänder sig ibland till Glunt-Akademin och frågar efter personer, som kan kontaktas för framförande av Gluntar. Utan att på något sätt önska legitimera eller prioritera sångare eller pianister vill vi gärna bistå med information. Vi ber alltså att sångare och pianister som så önskar meddelar sig till någon i bestyrelsen. Informationen läggs sedan ut även på hemsidan.
 
4. Ett annat önskemål från medlemmar vill vi också redan här bejaka. Många söker Gluntmaterial/Wennerbergiana av olika slag (noter, biografier m.m.). Glunt-Akademin tar gärna som donationer emot intressant material av detta slag, samt givetvis kuriosa (exempelvis kläder eller annan rekvisita) av olika slag som kan fungera som kommentar till Gluntsången och Glunttraditionen.
 
För den som vill sälja material är givetvis Glunt-Akademins nätverk en viktig tillgång. Kanske har någon kännedom om material som finns hos privatpersoner eller antikvariat. För vidare information av detta slag till bestyrelsen. Vi kan sprida denna information såväl informellt som via hemsidan och i samband med träffar som ”Glad Glunt timme”.
 
5. Så det glada tillropet: Endast glada och engagerade Gluntsångare kan hålla traditionen med gluntsång vid liv. Låt det skina om Glunt-Akademin! Slut upp - närmast till ”Glad Glunt Timme”!
 
 
 
Väl Mött!
 
Torsten Göthson               Hans Levander                   Karl LiljasTillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan