Gluntakademins rundbrev 23 mars 2008

                       Uppsala 080325

 
 
Sedan årsmötet, seminariet och Gluntfrossan den 26 oktober 2007, har bestyrelsen träffats tre gånger formellt. Dessutom har vi givetvis haft ett stort antal mera informella kontakter. I många av de frågor som aktualiserats har Harald Bohlin varit en ivrigt pådrivande och stödjande resursperson.
 
Vi vill i detta brev informera om följande:
 
1.     Kommande evenemang
2.     Hemsidan
3.     Särskild Uppsalalista
4.     Efterlysning
5.     Gluntnål
 
1. Glunt-Akademins första Happy Hour med Glunten avåts och avsjöngs den 4 februari på Hotell Hörnan. Sex personer deltog – 2 pianister, två magistrar och två Gluntar – och visst var det roligt att träffas och sjunga Gluntar på ett enkelt sätt. Nästa Happy Hour är måndag 7 april, och då hoppas vi att många fler har tillfälle att komma - trots att kvällar mitt i veckan kan vara besvärliga. Hotell Hörnan meddelar dock att ett evenemang av detta slag inte fungerar för dem en fredagskväll. Skriv alltså in tid och plats i era kalendrar: 7 april klockan 17.00 på Hotell Hörnan alltså.
 
Observera även Eklundshofs Vänner och Väninnors Examenssexa söndagen den 15 juni.
 
Redan nu kan ni också boka in höstens evenemang:
 
·      Happy Hour med Glunten ordnas den 1september samt den 3 november klockan 17.00 på Hotell Hörnan.
·      Ett besök på Carolinas handskriftsavdelning ordnas under sen eftermiddag den 2 oktober - Gunnar Wennerbergs födelsedag. Efter detta håller vi årsmöte följt av Gluntfrossa, och avslutar sedan kvällen med en enkel ceremoni och skön sång vid Wennerbergsstatyn i slottsbacken (se vidare information angående tider och lokaler på hemsidan www.Gluntarna.se allteftersom programmet blir färdigt).
 
2. På hemsidan har det skett några förändringar, vilket innebär att vår webbmaster, Anna-Lena Pikas varit mycket aktiv under året. En ny rubrik på första sidan ger fortlöpande information om förändringar och tillägg som gjorts. Där kan man nu se att ett ”klotterplank” finns tillgängligt under rubriken Glunt-Akademin. Här finns möjligheter för den som vill att skriva in informationer av olika slag eller uttrycka åsikter och önskemål. Klotterplanket kommer att utvärderas efter c:a 2 månader
 
Vidare har en ny rubrik införts på första sidan att ge information om tidigare Wennerbergsällskap, och under ytterligare en rubrik planerar vi att samla brev till nätverket.
 
3. Glunt-Akademin gläder sig åt att ha medlemmar spridda över stora delar av Sverige (och världen). Genom nätverksbrev av detta slag når vi flertalet. Ibland uppstår dock behov av att nå den krets av medlemmar som bor i eller nära Uppsala – ex.vis för att påminna om olika begivenheter. Glad Timme med Glunten är ett sådant exempel. För att kunna fortsätta denna verksamhet måste vi kunna locka betydligt fler intresserade, och vill därför sända påminnelse c:a 14 dagar i förväg. Är du intresserad av att finnas med på en sådan lista ber vi dig meddela namn och mailadress till Torsten.Gothson@Telia.com (meddela gärna även din bostadsadress).
 
4. Även personer inom Glunt-Akademins nätverk byter e-postadresser då och då. Vi tackar alla er som meddelat oss sådana förändringar, men konstaterar också att vi regelbundet tappar kontakt med några medlemmar. Vi kommer att ”efterlysa” medlemmar som inte nås av detta utskick, och ber er därför att om någon vecka se efter på klotterplanket om ni känner igen någon person och kan hjälpa oss att återknyta kontakten.
 
5. Nu finns en liten nål att pryda kavajslaget med. Priset är 40 kronor. Nålen är förgylld och visar – kan vi förmoda - glunten och magistern på vandring genom S:t Eriks gränd. ”Gluntnålen” skapades av Lars König Königsson, preses för den Gluntakademie som tidigare fanns vid Kalmar Nation.   
 
 
 
 
Torsten Göthson               Hans Levander                   Karl Liljas
                                         Hedersmagister
 
 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan