Gluntakademins rundbrev 18 mars 2011
LEAD Technologies Inc. V1.01                                    2011-03-18

 

 

 


Glunt-vänner!

 

Av skäl, som framgår nedan, kommer först nu information om vad som hänt inom GA fr o m årsmötet 1 oktober förra året. Eftersom alla medlemmar inte har tillgång till vår hemsida upprepas här vissa uppgifter därifrån.

 

Gluntseminariet diskuterade en utsänd PM med förslag om en kartläggning av glunt-traditioner under 1900-talet: Bör en sådan göras? Kan vi göra det? I så fall: Hur utforma frågorna och hur hantera inkomna svar? Det resulterade i att vi prövar om vi kan få tag på någon student i musikvetenskap eller angränsande ämne, som kan tänkas välja detta ämne. Vi har kontakter med två handledare som är intresserade och som håller ögonen öppna efter lämpade studenter. Den som vill få utförligare information om detta är välkommen att höra av sig till mig.

 

Årsmötet. Protokollet ligger på vår hemsida under rubriken Glunt-Akademin. Av det framgår att årsmötet inte kunde utse någon ordförande för den nya mandatperioden. Övriga ledamöter av styrelsen, Inga Svanfeldt och Björn Ringström, omvaldes liksom resurspersonerna Karl Hogström, PG Norman, Bobo Hjort och jag. Ny resursperson med ansvar för GA:s medverkan i Kulturnatten blev Hans Levander. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse en ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. Sedan ytterligare några förslag prövats men de föreslagna avböjt utsåg styrelsen i 26 november mig till ordförande för tiden fram till årsmötet 2011 då vi har gott hopp om att kunna finna en annan lösning. Då hade det gått två månader sen årsmötet och först häromdagen kom jag på att jag borde sända ut ett rundbrev.

 

Gluntfrossan efter årsmötet präglades som vanligt av glada gluntar, någonting att äta och samtal kring gluntrelevanta frågeställningar. Lilian och Karl G Fredriksson och Lars-Åke Skagegård presenterade sin bok ”Ett tioårigt dundrande kalas. Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg”, som blivit färdig till Kulturnatten.

 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt.  Adressen dit är ju www.gluntarne.se. Vi har bl a skaffat en ny, förhoppningsvis mer lockande förstasida. Längst ner står Strukturerad innehållsförteckning. Klickar man på den finns där dessutom ett klotterplank där alla kan skriva in korta meddelanden.

Ovanför den ligger en sökmotor, som täcker allt som finns på hemsidan. Klickar man på ”Tidigare uppdateringar” kan man kolla vad som tillförts sedan förra besöket. Det är välkommet med bidrag utifrån till alla avdelningar men då får man skicka sitt tips till mig fvb. till webbmastern.

 

Vi lägger in olika tips för att underlätta för dem som sjunger Gluntar. Under rubriken   Kommentarer till Gluntarne/ Inledning/ W:s egna kommentarer/ Kompletteringar har vi glunt för glunt samlat information om det som kan verka konstigt. Där ges t ex en lathund för den som ska spela den stumma och svåra rollen som Kyparen i Examenssexa – hur komma in på rätt tidpunkt? När ska han försvinna? Här finns plats för många glada tillskott från medlemmarna!

Vad gör pianisten medan sångarna sjunger? Frågan analyserar Gunnel Fagius under rubriken Gluntar och deras pianoackompanjemang.

 

Under rubriken Ska du uppträda inför publik? har vi ställt samman ett text till ett A4-blad att dela ut till de intresserade efter ett gluntframträdande. Rubrikerna ”Vill du höra fler gluntar?” och ”Vill du veta mer om gluntarna?” ger tips om bra inspelningar och texter. På baksidan presenteras Glunt-Akademin.

 

På hemsidan kan man också följa arbetet i styrelsen. Där framgår bl a att vi fått ta emot en donation av Hugo Isaksson, vars pappa var flitig gluntsångare på 20- och 30-talen med en luta, noter, affischer och andra gluntrelevanta inventarier.

 

En inventarielista har upprättats och ligger på hemsida. Av den framgår att vi deponerat inspelningar och texter på Uppsala Stadsbibliotek att förvaras i dess Uppsalarum. De blir därmed tillgängliga för allmänheten under betryggande former.

5 april kommer en gluntafton att ordnas på Stadsbiblioteket med Adam Taube samt Björn och Magnus Ringström då också boken som presenterades på Gluntfrossan kommer att  introduceras för allmänheten och samtidigt information spridas om Wennerberghyllan i Uppsalarummet.

 

Förberedelser pågår att lägga ut på hemsidan en inspelning som Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson gjort med fyra gluntar på engelska. Alla gluntar som översatts till engelska finns på hemsidan under rubriken översättningar.

 

På hemsidan finns rapport om vad som förvaras på Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm i dess lokaler vid Gäddviken av handlingar från de två tidigare Wennerbergsällskapen.

 

Man får också tips om var man kan beställa gluntar i blindskrift och som talbok.

 

Vårt webb-hotell tillhandahåller statistik om hur många besökare hemsidan haft och i viss mån från vilka länder de kommit. Under januari 2011 hade vi t ex besök från 29 länder, t ex Japan, Seyschellerna, Indonesien och Ukraina. Många har nog kommit dit av misstag men det är ändå suggestivt.

 

Carolina har på initiativ från GA skaffat sig en kopia av en tysk doktorsavhandling om Gluntarne, framlagd 1942: Kornitzky, Hans Georg (Hansgeorg): Wennerbergs "Gluntarne". Ein Beitrag zur nationalschwedischen Literatur. (Diss.) Hamburg 1940 bl. (Maskinskrift). GA har fått avhandlingen i form av ett USB-minne.

 

På initiativ från föreg. styrelse gjordes en DVD-inspelning av Examenssexa på Eklundshof, framförd vid EHVV:s årsmöte maj 2010 av Folke, Harald och Erland Bohlin. Den finns för försäljning à 40:- plus porto.

 

Vi har fortfarande kvar ett fåtal ex. av vår överföring till cd av gluntinspelningar 1903-1953, som kan beställas à 100:- plus porto.

 

Det finns fler ex kvar av GLUNTAR MED GITARR.  Magistern: Björn Ringström, Glunten: Magnus Ringström, gitarr: Adam Taube.

CD med 14 av Gluntarna inspelade 2008 i Uppsala, producerad av exekutörerna under glada tillrop från Eklundshofs Vänner och Väninnor. Häfte med kommentarer av Tom Lundin om Gunnar Wennerbergs Gluntarne samt Adam Taube om Varför Gitarrgluntar?

Finns att beställa från bjorn.ringstrom@telia.com

 

Vårt program för 2011:

2 mars Glunt-träning på Vg kl. 19.00. Har redan ägt rum. Pga olyckliga kollisioner med andra arrangemang kom inga nybörjare men vi som är halvvägs övade på lite ovanligare gluntar.

 

29 maj  Examenssexa

Sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor inbjuder till årsmöte och kalas kl. 16.00 på Eklundshof (Markan). Program meddelas senare.

 

10 sep. Uppsala Kulturnatten: Allsång med Glunten – Alfvénsalen.

 

2 okt. kl. 17.00 Seminarium - Årsmöte - Gluntfrossa.  Västgöta Nation Uppsala Tema för seminariet blir Gluntsång och gitarrspel. Om olika sätt att ackompanjera gluntar med inledning av Adam Taube.  Kl. 21.00 Ceremoni vid Wennerbergsstatyn.

 

23 okt Eklundshofs Vänner och Väninnors höstsammankomst. Anmälan till Hotell Eklundshof tel 018 – 550100.

Den första sidan visar längst ner

Strukturerad innehållsförteckningVill man komma direkt till den kan man använda adressen

http://gluntarne.se/gluntarnas-innehallsforteckning.html.

 

Tips på intressanta länkar är Under rubriken Glunt-Akademin:

Vill du hjälpa till? – Idéer & projekt

Tips om uppsatsämnen kring Gluntarne och Wennerberg

Årsmöteshandlingar

Seminarier och Styrelsen

 

Vi har ett trevligt uppdrag att på olika sätt förmedla glunttraditionen till kommande generationer. F.n. har vi c:a 160 adresser till  e-post och vanlig post. Tipsa oss gärna om vilka du tycker vi borde fråga om de vill finnas med hos oss. Och vi i ledningen tar med glädje emot andra tips från medlemmarna, inte minst vad gäller att marknads-föra GA.

 

Harald

 

harald_bohlin@telia.com,, tel.018-714 762, S:t Olofsg. 2, 753 12 Uppsala



Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan