LEAD Technologies Inc.
          V1.01

                                         

Glunt-Akademin
PROGRAM onsdagen 2 oktober 2013
 
 
 
17.15 Samling Västgöta Nation Uppsala

17.30 GLUNTSEMINARIUM
Professorn i idéhistoria, Stockholm, Elisabeth Mansén inleder årets seminarium kring   
Salongskulturen i 1800-talets Uppsala

 

18.30 cirka. GLUNT-AKADEMINS ÅRSTRÄFF 2013

 1. Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, deltagarlista och godkännande av dagordning,  anmälan av övriga ärenden.
 2. Val av en person att jämte mötesordföranden justera minnesnoteringarna
 3. Verksamhetsberättelse för 1 okt 2012 – 30 sept. 2013: utsänds senare och läggs ut på hemsidan
 4. Organisation & Ekonomi
 5. Hemsidan www.gluntarna.se
 6. Val av styrelse för kommande verksamhetsår:  ordförande samt ledamöter               
 7. Val av andra funktionärer eller resurspersoner
 8. Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår
 9. Vem gör vad?
 10. Övriga ärenden och frågor
 
19.00 GLUNTFROSSA

Anmälan: P-G Norman  E-post adress: PG.Norman@Telia.com  Tel: 018-55 91 69
Helst ej senare än fredag 27 september
 
Måltid: Pytt och äppelkaka och kaffe – pris kring 200 kronor
Obegränsat med sång – historier – trivsel.
 
Vi hoppas på anslutning av Västgötas manskör Korgossar vid 20-tiden.
Kl 20.30 vandrar vi till Wennerbergstatyn i Carolinabacken för att efter Gunillaklockans klang kl 21 medverka i årsceremonin till minne av Gunnar Wennerbergs födelsedag 2 oktober 1817.
Därefter valfritt program, ev. fortsatt på Västgöta.
 
Väl mött !
Hans Levander  Inga Svanfeldt   P-G Norman

 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan