Glunt-Akademin

inom sällskapet

Eklundshofs Vänner och Väninnor


GAMLA OCH NYA GLUNTVÄNNER !       
medverka gärna i detta program hösten 2005 i Uppsala

Allsång med Glunten
Kulturnatten lördagen 10 september kl 18-19, Alfvénsalen

Publiken sjunger Gluntar under ledning av Håkan Sund, pianist och dirigent.
Vi får förhoppningsvis även uppleva några gäster och några oväntade Glunt-inslag.
Ingen kostnad.

Tag med Gluntnoter och Glunttexter, om du har några hemma eller har möjlighet att låna – eller låna ut.

Glunt-”frossa”
lördagen 22 oktober kl 18, Grand Hotell Hörnan

Gluntentusiaster från när och fjärran – vi träffas till en afton i Gluntarnas tecken!
Bidrag gärna med Gluntsång, historik, skrönor mm. Enklare måltid exkl dryck ingår i ett Glunt-”frossa” pris. Max 40 platser kan erbjudas! Aktiva Gluntutövare har företräde, och i mån av plats kan gäst medfölja. Anmäl dig till Harald Bohlin,
E-post: harald_bohlin@telia.com (obs understreck efter förnamnet!) tel 018-714 762.

Du kan vid behov boka natthärbärge genom Grand Hotell Hörnan - telefon 018-139380.
Grand Hotell Hörnan erbjuder ett paketpris för Rum + Glunt-”frossa” aftonen.

Akademins sammankomst samt seminarium
söndagen 23 oktober kl 14-16, Eklundshof

Akademins sammankomst. Vi diskuterar akademins målsättning och hur vi skall konkretisera den med bland annat former för Glunt-träning och framföranden. Dessutom tar vi upp praktiska frågor såsom hemsidan,  ansvarsfördelning, rekvisita, ev. arkiv mm.

Seminarium. Under ledning av Folke Bohlin, professor i musikvetenskap i Lund, diskuterar vi olika aspekter på hur Gluntarna har framförts och hur de kan framföras.

Gunnel Fagius, kantor och körledare i Uppsala diskuterar piano-ackompanjemangets betydelse för ett bra Glunt-framförande.

Målsättningen med detta seminarium är att genom ord och ton fördjupa Glunt-traditionen. Deltagande sker utan kostnad.

EHVV höstmöte med måltid. Efter seminariet håller sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor sitt höstmöte med måltid, till vilket seminariemedlemmar och andra intresserade kan anmäla sig – se hemsidan för uppdaterad information.

www.gluntarna.se (ändring planeras till www.gluntar.se)

Sprid gärna denna information. Välkomna!  hälsar bland andra
Hans Levander                   Harald Bohlin                   Karin Reimer Alsén

Glunt mm                           Magister mm                        Ordförande EHVV

 
Om Glunt-Akademins mål  à nästa sida
_____________________________________________________________________________________

Motivering och målsättning för en Glunt-Akademi i Uppsala:

Detta är ett förslag som kan vidareutvecklas vid Akademins sammankomst 23 oktober 2005.

Motivering
Det är av stor vikt för Uppsalas kulturliv och för Uppsalas nationella profil att sångtraditionen kring Gunnar Wennerbergs Gluntarne upprätthålls och förs vidare till kommande generationer.

Målsättning med förslag till verksamheter:
Att bilda en till föreningen (EHVV - Eklundshofs Vänner och Väninnor) knuten Glunt-Akademi (genomfört 2005!).
Att arrangera en årlig Gluntdag  – för utbyte av tankar och erfarenheter samt viss träning (på hösten).
Att arrangera en årlig offentlig Gluntdag vid Eklundshof – möjlighet för intresserade Gluntkonstellationer att framträda. (på våren)
Att även i andra sammanhang medverka i Uppsalas kulturliv.
att skapa ett bibliotek med rara noter samt diverse arrangemang (gitarr, blåssextett! mm), litteratur samt gjorda inspelningar.
att upprätthålla ett informellt nätverk mellan ”anslutna” sångare/musiker.
att inom nätverket införskaffa och låna ut viss rekvisita såsom tidstrogna kläder, bärbart piano mm.
…….
…….
 

Ekonomi
Glunt-Akademin ryms  inom sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV)

Hans Levander

Uppsala i augusti 2005


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan