DE TRE

PIRUM och SINKABIRUM
Ur SAOB 

PIRUM pi³rum², adj. oböjl. o. sbst. oböjl. ((†) ss. adj. sg. best. m. -e LoW (1911); ss. adj. pl. -a RLANCHE En tr. upp 37 (1843), LoW (19111).
[sv. dial. Pirum, pirom, berusad; jfr nor. pirum; av omstritt urspr.; jfr sv. diai. pir, piruger, berusad (ävensom Pirrugr, upprymd, livad, berusad; jfr PIRRA, v.²).– Jfr PIRNA, PIRUM, interj.]
I (vard.) ss. adj. i predikativ anv.: berusad. LANNERSTIERNA Vitt. 32 (1791). Kajsa Brostrom och jag behagade vara pirum. DAHLGREN Herrgårdssl. 189 (i handl. fr. 1795). Nr 103 Fleetwood . . gick olofvandes . . til Staden, hvarifrån han återkom piru'a. LEKSTRAND Karlbg 213 (i handl. fr. 1810). Jag måste skynda, ty annars dricka de sig piruma. BLANCHE En tr. uPp 37 (1843). AGRELL Bunin MitjKärl. 62 (1931). II) i substantivisk anv.
[??.ssg .a]
a) (†) i uttr. dricka till pirnum, dricka sig berusad. (De) dricka . . vin . ., då de dricka ända til pirun'. AGRELL Maroco 1: ss (1789, 1796).
[??.ssg .b]
b) (tillf.) i uttr. i p–rum, berusad. GhgP 1948, nr 153, s. 4
– (I) PIRUM-SKOTT (†) om rus. En . . bondgubbe . . med . . ett duktigt pirumskott i sitt hufvud. WALLIN Brfif 176 (1849).
.:
– PIRUMIG , adj. (†) till 1: präglad ay berusning, "fylle-". (Den drucknes) pirumiga språk. WALLIN Bref 176 (1849).
 
SINKABIRUM
Första belägget från Wilhelm von Braun 1843, några få år innan Wbg använde uttrycket. Se www.culturum.se/Braun
 
SINKABIRUM ~sin1kAbi3rum2 äv ~1040, förr äv. SINKABIRIUM, n.; i best. anv. utan slutart. (-ium 1896. -um 1843 osv.)
[av ovisst urspr.]
(vard.)
[SINKABIRUM 1]
1) kurra (se KURRA, sbst.² 2), finka; i sht i best. anv. Är fänriken rent .. befängd och galen som löper . . från exercis och allting(?) . . Gå genast i sinkabirum, herre. BRAUN Calle 134 (1843). Allmänheten vandrar flock efter flock ned till sinkabirums trappa (för att se på en hembränningsapparat som forslats dit). UNT 1920, nr 7459, s. 6. DN(A ) 1955, nr 147, s. 2.
[SINKABIRUM 2]
2) (straff bestående i) vistelse i sinkabirum (i bet. 1), arrest. (Den uppstudsige soldaten) skulle fått sitta i åtta dagars sinkabirum, utan annan dryck än vatten. Figaro 1892, nr 4, s. 4; jfr 1. Några månaders sinkabirum. ESsÉN Doll. 89 (1917). Mezzrow o. Wolfe Dans 46 (1953).


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan