Glunt XVII Magisterns flamma

Stickord i W:s kommentarer:
Magisterns flamma, ”Ack i Arkadien”. "det vita huset”, ”jag frågar flyktig vorden”.
 

Den i Magisterns flamma tecknade idealgestalten har som förebild dels den från 1848 vid unga år avlidna Ava Wrangel, dels Hedda Cronstedt, Wennerbergs blivande maka. Se vidare Einar Malm a.a.s. 118 f, Herdin; Gammalt och nytt I, s 230 f.

… invid hörnet av det vita huset: Det ”hvita huset” finns ännu 1949 kvar vid Östra Ågatan omedelbart intill Hotell Hörnan. Under Wennerbergs tid bodde där Hedda Cronstedt hos sina föräldrar….
 
O ”hvar du är, jag frågar flyktig vorden”: Citatet är med en lätt förändring hämtat från sången ”Thekla, en anderöst” med musik av Geijer till ord av Schiller i svensk översättning av Anders Grafström. (JO)
 
Vad menas med Arkadien?
Även jag har varit lycklig/förälskad. Arkadien är ett grekiskt landskap som i litteraturen besjungs som det oförstörda och idylliska herdelandskapet.
Jfr Schiller, Resignation: Auch ich war in Arkadien geboren), efter den latinska sentensen "et in  Arcadia ego", känd från inskriften på en gravvård framställd på en målning av fransmannen Nicolaus Poussin (d. 1665), Sentensen har tolkats på det sätt som återfinnes hos W. men enl. en annan uppfattning ska dess urspr. innebörd ha varit: Även i Arkadien finns jag (dvs. döden).

Jfr: Offenbachs "När jag var prins utav Arkadien".
från Hellsing, Hellquist och Hallengren: Bevingat (2000) och Pelle Holm: Bevingade ord åttonde uppl.1960.


 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan