Glunt XX Mötet i Domtrappan

Stickord i W:s kommentarer:
”Sökande karl mig träffar här”, Gillet, Äplet, ”Ja, men hans fru”, ”Schylla”, Bluffens enka, Gästis, Sju helvetes gluggar.
 

"de, som cuique suum glömt"
/kujkve/ = åt var och en det honom tillhör

"a la bonheur"
kommenteras av Östen på Stockholms univ:s lingvistblogg:
"I ett nyligt inlägg råkade jag använda uttrycket a la bonheur, vilket kommenterades av signaturen Clabbe som bland annat sa att "Det skrivs "à la bonne heure"" och hänvisade till en fransk sajt där man hade diskuterat både hur det skulle stavas (flera skribenter förklarade bestämt att det skulle stavas så som Clabbe skriver) och vad det betydde — i franskan uppfattas det tydligen som ålderdomligt, och det är tänkbart att det inte heller i svenskan är alltför spritt i yngre generationer. För min del tyckte jag mig bara ha sett stavningen a la bonheur, så jag blev lite förbryllad. Ordet bonheur finns på franska och betyder som kanske de flesta av våra läsare vet 'lycka'. Men det är maskulinum och det borde alltså bli au bonheur om man kombinerar det med prepositionen à. Det talar onekligen för att den andra stavningen är den riktiga, och det är också den som står i de lexikon som tar upp uttrycket. Men betydelsen av det här uttrycket är inte 'vid en god timme' som det då borde vara utan snarare något sådant som 'låt gå för det'. Och felstavningen, om det nu är en sådan, verkar vara väl utbredd i tid och rum. Den nyutkomna Ordbok utgiven av Svenska Akademien, som inte alls är identisk med Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), säger att à la bonne heure har funnits i svenskan sedan 1856. Men jag har hittat exempel på a la bonheur som är ännu äldre. I Gunnar Wennerbergs Gluntarne som kom ut på 1840-talet kan man läsa

Kanske att “Schylla” dig behagar.
A la bonheur – gå på, gå på!

– och om man letar på nätet kan man hitta exempel på a la bonheur åtminstone från tyska, danska, norska och nederländska. En tysk kompositör vid namn Heinz Kiessling har skrivit ett stycke som heter "A la bonheur" och i Antibes Juan les Pins i Frankrike hittar man A la Bonheur café. Stavningen a la bonheur är inte ovanlig på franskspråkiga bloggar, men man vet förstås inte om de som bloggar är modersmålstalare av franska. Hur det än är med den saken verkar a la bonheur vara tämligen väl representerat på olika ställen och vid olika tidpunkter. Men det är ändå mystiskt. ..."

Resonemanget fortsätter och det följs av 13 kommentarer.


 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan