Glunt-Akademin

Tisdagen 2 oktober 2012


 


17.15 Samling Västgöta Nation Uppsala

17.30 GLUNTSEMINARIUM på temat: Kvinnorna i Gluntarne

 

- ett praktexempel på ett verk där en analys ur könsperspektiv kan komma med något väsentligt om den sociala miljön och den brödraskapsmentalitet som präglar det.
 
Vi tänker utgå från de kvinnor som faktiskt finns i Gluntarne (och från dem som saknas) och sedan under diskussionens gång anlägga genusperspektiv och urskilja manlighetsideal men också dra in Wennerbergs faktiska insatser som ämbetsman, mer inriktat på kvinnosyn än på mansideal.
 

Seminariet leds av professor Christer Åsberg.

Inledare:
Linn Areskoug, som 2011 disputerade  på avhandlingen Den svenske mannens gränsland. Maskulinitet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit (1910-1913) och senast skrivit uppsatsen Fridolins gränsland i Karlfeldt i sin tid (red. C. Åsberg, 2012).
Vi ser det som värdefullt att vi lyckats locka Linn att nu analysera Gunnar Wennerbergs kvinnosyn. Hennes föredrag kan du läsa här.

Lilian Fredriksson, en av författarna till boken Ett tioårigt dundrande kalas, som kommer att presenteras under Gluntfrossan. Där ingår ett kapitel om kvinnorna i Gluntarne och i den samtida uppsalamiljön. Boken kan köpas från förlaget www.podium.nu eller direkt från författarna skagegard@hotmail.com. Den kan också köpas i samband med seminariet.

Lilian är en skarptungad feminist, som nog kommer att ge några överraskande kommentarer.

Lästips:
På GA:s hemsida finns under rubriken Gluntarne och Wennerbergiana bl a rubriken
d) GW:s syn på kvinnor
Se närmare på hemsidan www.gluntarna.se  under rubriken Glunt-Akademin -Årsmöteshandlingar - Dagordning 2012.

Läs gärna;
Enefalk, H. (2008). En patriotisk drömvärld: Patriotic Dreamlands: Music, Nationalism and Gender in the Long Nineteenth Century. Diss. [Mer information] Ladda ner hela texten 
Enefalk, H. (2007). Sång för kung och fosterland. Forskning och Framsteg, 50-51 [Mer information]
 
Verksamhetsberättelsen: se http://gluntarna.se/Arsmoteshandlingar.html