”Joh. Omberg, Norrl, 1875”    

Så står det på försättsbladet till ett häfte Gluntnoter. Nyfiket undrar vi vem denne gluntentusiast var. Här kommer några data som vi fått fram med hjälp av framför allt släktforskarverktygen.

Johan Erik Mathias föddes den 9 mars 1846 i Uppsala av ogifta pigan Eva Lisa Lundvall. Hon var då 34 år och ”absolverades” samma år för ”grovt lönskaläge”. I församlingens födelsebok står att fadern är okänd, men när han skrivs in Norrlands nation 1869 nämns inte bara mamman utan fadern anges vara Eric Omberg, född i Nordingrå 1803, inskriven i nationen 1826 och död 22 nov. 1851 i rosfeber, 48 år. ”Skicklig matematiker”.I nationsmatrikeln står överstruket ”Filosofie doktor”, så det var tydligen det man trodde att han var.

Eric Omberg var inskriven i Norrlands i 45 terminer. Under 23 av dem uppbar han olika stipendier. Han var recentior 21 terminer, saknades 1838, junior vt 1839 och senior fr o m ht 1839. Han kan med rätta kallas ”överliggare”. I ”Norrlands Nation” (1927) berättar Mikael Andree att nationen i mars 1844 beslöt att för Omberg och några till sätta en gräns, då de måste avlägga sin examen, för att inte bli uteslutna. Tidsfristen prolongerades, men Omberg dog alltså utan examen och det är osäkert om han blev utesluten eller slutade frivilligt. Han är begravd i nationsgraven som en av de första som fått sitt sista vilorum där. Nationen bidrog också med ”Försträckning för Ombergs sterbhus räkning (enl. räkning) 12:32”.
 
Sonen Johan bodde med mamman, ”f. pigan”, de första åren med namnet Omberg inom parentes, men senare kallades han t ex Omberg då han skrevs in i läroverket 1856. Han tog studenten 1869 (23 år) och skrevs in i Norrlands nation vt 1871. Då bodde han på N. Slottsgatan 10 och flyttade senare till Ö. Slottsgatan 8 och 18, Järnbrogatan 13, Skolgatan 8 och Dragarbrunnsgatan 10.Vt 1879 är den sista termin han är inskriven (totalt 16 terminer). Han uppbar inga stipendier och tog aldrig någon examen, men var hela tiden inskriven i filosofiska fakulteten. Också han kan väl sägas ha meriterat sig för titeln ”överliggare”. I nationsmatrikeln står: ”Privatlärare, ger dufningar. Komponerat ´Lilla Nuppen´, polka.- Tidningsman numera”. 
(Om hans komposition: på noten står: LILLA NUPPAN. Polka för piano av Joh. Omberg. Offentligen spelad af Neumannsska kapellet, Böhmiska Damorkestern och Direktör C. Hoffmans Kapell å Rullan.
På eget förlag.
Pris 50 öre
Tryckt hos Rob Schümburg, Upsala)
 
Påskrift på det ex som skänkts av Kåre Eriksson till GA: Tillhör Compositören. Upsala d. 31 Okt. 1882.

1891 fick han utgivningsbevis för ”Triumf. Skandinaviens enda allmänna Vecko-Journal”. Samma år fick han utgivningsbevis för ”En Kristens Boksamling” och den angavs som bilaga till Triumf 1893. 1892 fick han utgivningsbevis  också för ”Världens bästa romaner”. Tidningarna trycktes på Weilands tryckeri och Triumf fortsatte att utges i Uppsala till 1977 och den upphörde först 1988. En liten detalj: Christer Åsberg berättar i sin bok om OD att när OD under koleraepidemien 1894 fick stanna i karantän på Fejan, så skrev Triumf att sångarna lockat en engelsman att dricka för många bålar med bacillbärande Neva-is, så att han utlöst koleran ombord på båten. ”Och allt detta därför, att OD ville visa en utlänning eller flere hur 'friskt' Upsala-studentlif gestaltar sig.”

Johan Ombergs hushållerska Ida Eugenia Maria Karlsson, f 1872 i Uppsala, föder den 6 juli 1900 en son Erik Esaias, utan angiven fader i födelseboken. Den 29 mars 1908 gifter Johan (62 år) sig med Ida (36 år) och då anges Erik Esaias som ”gemensamt barn fött före äktenskapets ingående”. Johan har titeln tidningsredaktör när han avlider av den 7 april 1911. Vid dödsfallet bor han i Petterslund No 7C. I UNT finns en notis att han dött ”i sitt 65:e levnadsår, efter en korts tids sjukdom, djupt och innerligt sörjd och saknad av mig, en liten son, släkt och en talrik vänkrets”.

I bouppteckningen upptas bl a annat ”1 Taktpinne af Ebenholtz med beslag, 1 kr” och ”Ett parti böcker och noter, 15 kr” samt ”2 st. flöjter 1 Picola 10 kr”. Behållningen i boet var 184 kr. I vilka sammanhang han spelade flöjt och använde taktpinnen vet vi inte, men att Gluntarne fanns bland noterna ser vi alltså på vår hemsida!

Änkan Ida dog 26 jan 1949 och hon bodde då på Skolgatan 23. I annonsen skriver sonen ”Min älskade, uppoffrande mor... efter ett långt, tåligt buret lidande”. Sonen Erik Esaias dog den 21 okt 1956 och bodde då på S:t Persgatan 45C. Han var ogift och var typograf på Wretmans tryckeri.
Enligt en notis var han aktiv i styrelsen för Uppsala Cykel Klubb (UCK) fast han inte själv utövade cykelsporten. Han sägs ha varit mycket försynt och vänlig och mycket plikttrogen. Dagen före hans bortgång firade UCK sitt 50-årsjubileum och då valdes den p g a sjukdom frånvarande Erik till hedersledamot.”Närmast sörjd av kusiner.”

Harald och Erland BohlinTillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan