Gluntar i blindskrift och som talbok

Säljs av Myndigheten för Tillgängliga Medier, mtm.se (tidigare Talboks- och punktskriftsbiblioteket). Utlåning för personer med lässvårigheter sker via legimus.se med sökord Gluntarna respektive Gluntarne.
För drygt 30 år sedan fanns fler gluntar i blindskrift men f n finns där bara Här är gudagott i blindskrift, ingående i Våra käraste folkvisor med melodistämma och ackords-beteckningar (1993).

Dessutom finns hela Gluntarna som talbok (Daisy-systemet), inläst av Bruno Årfors 2007 efter Gebers utgåva 1923 (I CD-R 7 tim.) - alltså utan musik. Det finns ett litet smakprov att lyssna på.

 En genommusikalisk kvinnlig vän, som är blind sedan födseln, berättade (efter att hon medverkat som korist i Bachs H-moll-mässa) att hon sjungit Gluntar med hjälp av en utgåva i blindskrift.

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan