Gluntarnas Vänner


200-kommittén


Logotypen baserad på Thomas Qvarsebos skulptur av Glunten och Magistern i Slottsbacken.
Thomas har givit sitt medgivande till att använda logotypen om man vill.

______________________________________-