Ska du uppträda inför internationell publik?

Då kan du redigera bif. text efter vad som är aktuellt för dig.
Bifogade texten är inlagd i sidordning som passar för utskrift av en folder.
Först skriver man ut de tre första A4-sidorna. Sedan vänder man på papperen och skriver ut resterande 3 sidorna. På det viset får man på 3 A4-ark 12 st A5-sidor som kommer att ingå i foldern.

Vill du välja andra gluntar hittar du texten på vår hemsida under Translations.

Vill du höra Richard och Carl-Olle sjunga gluntar på engelska?

Bifogad text: Singing to-night