Kontakt med Gluntarnas Vänner

Om du vill ha kontakt med Gluntarnas Vänner ex-vis för att bli medlem så kan du sända ett brev till: ordf. Mats Wahlberg Sturegatan 19 C 752 23 Uppsala tel: 070 752 17 18
e-post:
mats.wahlberg@telia.com

Ange ditt namn och adress samt e-postadress om du har sådan.
Gluntarnas Vänner har medlemsavgift ā 50:- per år. Plusgiro 828742-7. s


Till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan