Tips till nybörjare för att minnas glunttexter.
För båda gäller: Notera på din förteckning över vad ni ska sjunga vem som har första  repliken.

 
A) FÖR GLUNTAR (hoppas på tips från dem som har erfarenhet)
 
B) FÖR MAGISTRAR
  Även här är det välkommet med tips. Var och en gör ju sina noteringar. För att du som är nybörjare ska komma igång visar jag mina. Jag sjunger Magistens roll.
Grundläggande är självklart: rimorden och alliterationer. Men det underlättar att göra sig medveten om dem.
Följande noteringar ser triviala ut. Och är väl det. Men för mig har det varit en hjälp. Och när man står där och sjunger så är det inte trivialt!
 
Glunt I
Självklart men ändå hör det till bilden:
v 1: framfarna år,  v 2: löpande  v 3: kommande
v1: vår levnads långa vår, v 2: en prolongerad vår,  3: för en evig vår
 
Glunt II:
Fria husrum etc: Utifrån - in: rum, kläder, förtäring och pengar.
 
Vid närmare – nå
Besinnande – så
Ej - säj                (två s efter varandra)
Mej - nej (nå, nästan alliteration)
Väl – vasa
Skäl – jaha (ironiskt)
Förtal – a bah (överlägset)
 
Om  Glädjens gud:
Utifrån - in: näsan (känner doften), ögat, hjärtat
 
Glunt XII
Utifrån – in: rymden (skrik), gatan (stampa), porten, rutan
Sen sluts cirkeln: det börjar med skrik och slutar med skrål och vrål
 
Alitteration: skrik- skramla, stampa - stoja, stampa - stoja
Sparka – storma (nästan!) skråla
Pardonen kommer sist, efter reson
 
Glunt XIII
Snart 3 ggr: snart kommer våren, Tålamod! Snart och Snart vid ”Fördärvet”
Roligt rim: minste - finns de´
Slutet: han+ hon= barn
 
Glunt XV
Sodavatten mamsell – socker och saft! Var så snäll!
 
Glunt XVI
Men vår brasa är förbrunnen, och de fallna bränder spå oss
 
Glunt XVII
T –s; s-t (tindrande stjärna, strålande tärna)
Slutversen: frågar - flyktig, hägring – himmel, minnet - mig, världens - vimmel
Ack – adio, gamla gnistan
 
Glunt XIX
Gräs på graven gror
 
Glunt XXV
PM för Glunten och Magistern om Examenssexan
 Några tips i anslutning till PM för kyparen, bl a som hjälp att inte blanda sig i varandras repliker:
Allmänt: Här blir det åskådligt: ”Se” förekommer åtta ggr. ”Skål” sju ggr.
Kors” två ggr.
 
Med ålderns rätt är det Magistern som sjunger första repliken:”Calle!”
 
Efter inledningen är det Magistern som ropar ”Petter!”
Men efter ”Här är gudagott” är det Glunten som börjar.
 
Om man agerar på scen kan man sitta ner när man sjunger Här är gudagott. Men är man på samma golv som publiken bör man stå för att synas.
 
När Glunten sjunger ”Slå i öl – gutår” bör han låtsas lite pockande hålla fram sitt glas. Men Magistern fortsätter i stället att titta mot balkongen och informerar Glunten: ”Aj, nu går hon.”
 
För att motivera att Glunten sjunger ”Stå still” bör Magistern dessförinnan ha börjat resa sig för att se bättre. (Knepigt att han säger ”Stå” still om de nu sitter.)
 
Det är den mer verserade Magistern som frågar om Lotta blev ond. Det är den fräckare Glunten som sjunger ”Är du tokig eller…” .
(dock: det är Magistern som i början säger ”din sjutusan”  till kyparn)
 
När Glunten sjungit ”Skål för dem av gamla stammen!” räcker han fram ena handen och (låtsas) ta tag i foten på Magisterns glas och försöka höja det när han sjunger: ”Drick i botten”. Magistern vill inte det och säger avvärjande:           ”Å ja!” Men Glunten står på sig: ”Så ja; det är som sig bör.”
Hinner inte fullfölja innan Magistern i stället börjar sitt tacktal
 
De sjunger samtidigt vid åtta tillfällen. Värt att särskilt uppmärksamma dem så man inte sjunger samtidigt på andra ställen – det kan förvirra i de snabba replikväxlingarna.

Kyparen i Examenssexan 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan