GLUNT-AKADEMIN

Under Glunt-Akademins tid framfördes följande förslag. Därtill kommer förslag till firande av Gunnar Wennerbergs 200-årsjubileum, som refereras under Seminariet 2015.

Längre ner på denna sida förs in motsv. förslag som kommit fr o m att Gluntarnas Vänner bildats.


Förslag till initiativ och aktiviteter i mån av tid och ekonomi


Januari 2008

Här redovisas ett antal hugskott och förslag som vid olika tillfällen framförts för att främja Akademins verksamhet och syfte. Akademins styrelse ser gärna att intresserade personer hör av sig och medverkar till att realisera projekten.

En liten PM för nybörjare
med kort presentation av t ex Sven G Svensons bok och några andra texter som kan vara trevligt att ha hört talas om, kanske några banala kommentarer om avarter i gluntsång? Det kanske platsar i den nyutgåva av rundvandringen som föreslås.

Moderna kommentarer till några av Gluntarna
Vid årsmötet 05 framfördes tanken att GA skulle ta initiativ till ett urval enklare Gluntar med moderna kommentarer både vad gäller sakupplysningar och annat, som finns i befintliga kommentarer. Alltså ett kräset urval. Samarbete med Gehrmans förlag?

Gluntframträdande på Stadsteatern
Ev. i entréhallen, eller som lunchteater, eller som ett rent regisserat Gluntprojekt. Försök att etablera kontakt med teaterchefen Linus Thunström pågår.

Skrift kring Vandring i Gluntarnas fotspår
Projekt som är sonderat, men där vi fick avslag på ansökan från Sparbanksstiftelsen.  Hans L har mer info i denna fråga.

Glunt-förmedling
Hur skall vi förmedla a) att sångare är beredda att framträda,
b) förfrågan efter Gluntsång ? (07)
Frågan har presenterats i brev till Nätverket 071125. Inga sångare /pianister har hitintill anmält sig.

Tänkbara res-/utflyktsmål
  • Wennerbergs grav i Odensviholm nära Västervik
  • Besök i Lidköping med GW:s barndomshem, Wennerbergsstatyn, Läckö kungsgård där Wennerberg avled.
  • Utveckla ett Skaraprogram (Jan O B har tidigare visat intresse för detta). Även i Skara finns minnesmärke över GW.
  • Ejnar Haglunds grav i Linköping.
En afton med unika komp till Gluntar
Sixten Lakes, Göran Carnebäck, ”Nasse” Nässanders Gluntschottis. Ett slags "Glunt-Caprice".

Inspelning av Håkan Sunds improvisationer över Gluntmelodier

Verksamhet riktad till musiklärare samt skolor och körer
Ett seminarium med gluntsång då sångare och pianister delade med sig av tips vad gäller sång och regi och pianospelet genomfördes i april 2007. Finns intresse att upprepa eller att söka nya arbetsformer?

Förslag från Gunnar Syréhn om en skriftserie - Acta Academiæ Gluntensis Uppsaliensis

Upprättande av bibliografi …
…över vad som skrivits om Gluntar i tidskrifter och ev. även tidningar. T ex har Samlaren årliga bibliografier över litteraturhistoriska texter (förslag från Robert Egnell och Harald Bohlin), samt förfrågan till universitetsinstitutioner i litteraturvetenskap, musikvetenskap och statsvetenskap angående vad som kan ha skrivits om Wbg (som huvudämne eller biämne) i uppsatser för A, B, C och D-nivå resp. lic-avhandling.

Upprättande av förteckning…
…över alla gluntutkast, anteckningar och brevreferenser från handskriftsavdelningarna på UUB och KB (förslag från Robert Egnell och Harald Bohlin).

Information om uppsatsämnen
Inbjudan till universitetslärare inom eller utom vår krets att lämna förslag till ämnen för kommande uppsatser om Wbg och Gluntarne att senare lägga ut på vår hemsida.
Identifiera vilka det är som framför gluntar på den cd med överföringar från 1903-53, som GA producerat (utöver dem som redan nämns i bifogad booklet). Tips om uppsatsämnen kring Gluntarne och Wennerberg
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan