Mars 2015


Gluntvänner nära och fjärran

 

Det lackar mot Sista april, trottoarerna sopas och vi i Glunt-Akademin förbereder oss inför höstupptakten med Uppsalas Kulturnatt.

 

Det har nu gått 10 år sedan GA stiftades som ett obyråkratiskt nätverk. Då ville vi pröva om det t o m går att arbeta utan stadgar. På den vägen är det!

Vi har årsträff för val av styrelse och numera även revisor (tidigare granskades våra räkenskaper av EHVs revisorer). Kassan har hela tiden skötts oklanderligt. På hemsidan återges referat av årsmötets resp. styrelsens diskussioner om GAs framtid. Hör gärna av er med förslag till insatser. Vi hjälper gärna till med adresser om någon vill försöka få igång en gluntgrupp i sin stad. Vi har försökt att få igång en sådan grupp i Stockholm. Det finns många som är roade av gluntar men vi behöver finna någon som vill vara drivande.

 

OD, som tidigare år generöst ställt Alfvénsalen till vårt förfogande för ”Allsång med gluntar”, har beslutat att inte längre upplåta denna sal för externa förhyrare. Vi har lyckats hitta en god ersättning: Musicums musiksal, som domineras av ett jättestort Wennerberg­porträtt (Se vår hemsidas ”Galleri”). Men vi räknar med något mindre tillströmning så det blir nog enbart en ”föreställning” (kl. 17.00 -).

 

Vi har fortsatt förberedelserna inför 200-årsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse        (2 okt 2017) och tagit vissa kontakter, som vi får berätta mer om i kommande rundbrev. Den som vill se hur vi spånat i ledningsgruppen kan på hemsidan finna referat av våra diskussioner under våra senaste möten.

 

Vi använder nu begreppet ”ledningsmöte” för ordförandens träff med s.k. resurspersoner. Några av dem är nya: Johan Åkerblom (som kontaktperson med gluntentusiaster i Stockholm), Fredrik Lindell (kontaktperson med Norrlands nations manskör CV (Corus virorum) samt Bo G Hall [som representerar sig själv (gammal spexare från GH- nation).

 

 

Hemsidan: Det mesta som händer inom GA  gäller uppdateringar av vår hemsida (här följer hänvisningar till den strukturerade innehållsförteckningen):

 

Hela översättningen av Gluntarna till isländska. (Se under Translations).

 

Där finns också en klingande avspelning av en nyproducerad cd med 12 gluntar där Gunnel Fagius bjuder på ett läckert pianospel med Michael Sahlin och mig som sångare. (Producerad av Jan Fagius.) (Se under Nyheter.)

 

Bengt Olof Engström har givit glimtar från sitt liv med gluntar under rubriken Gluntminnen och glunttraditioner. (Se under Wennerbergiana.)

 

Inga Svanfeldt och jag har uppdaterat inventarieförteckningen, som ligger på hemsidan (och vi kommer att göra följdändringar i förteckningen över vad vi deponerat på Stadsbiblioteket). (Se under Glunt-Akademin.)

 

Vi har uppdaterat det info-blad, som kan användas när man uppträder inför publik där man kanske kan locka några att vilja få veta mer om gluntar och glunttraditioner. Var och en kan göra sin version och anpassa den till lokala förhållanden (bara det framgår att det är en lokal utgåva). Ge oss gärna tips om fortsatt bearbetning av detta blad. (Se under Wennerbergiana  23. Ska du uppträda inför publik? a) info-blad).

 

Mycket återstår att göra på hemsidan – under rubriken Reservplats för senare insortering har vi t ex i åratal samlat information, som vi någon gång ska åtgärda.

 

Vår Facebookgrupp har f.n. 65 medlemmar: www.facebook.com/groups

 

Gåvor:

Kristina Levander har överlämnat Joh. Ombergs gluntnoter med texthäfte, några böcker om Wennerberg och om gluntar.

 

Adam Taube har skänkt sin utgåva i två delar av sina arrangemang av gluntar för gitarr.

Vi har presenterat denna utgåva under rubriken: Jag ska sköta om gitarren" - Gluntar till gitarrackompanjemang.

 

Kåre Eriksson (EHVs ordf) har skänkt dels Lilla Nuppan. Polka för piano af Joh. Omberg,

dels ett Album med fotografier och texter ur filmen Prins Gustaf mm där Gluntarna spelar stor roll. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Prins_Gustaf_%28film%29

 

Jan Fagius har skänkt ett ex av sin inspelning av 12 gluntar, som nämns ovan.

 

Uno Wahlström har skänkt katalogen ”Gluntarne c:a 125 år. Ur JuvenalOrdens gömmor.        4-25 november Upplandsmuseet.” (23 s) Tierp 1973.

 

Nästa rundbrev torde bli kallelsen i september till årsträffen 2 okt.

 

Sångarhälsningar från Gluntens och Magisterns Uppsala

HaraldPS till rundbrevet mars 2015       


Gluntvänner

Knapp hade jag sänt iväg vårens GA-brev förrän jag kom på att jag glömt nämna en viktig och bestående nyhet i Gluntarnes värld:

 

Adam Taube gav i höstas ut sina arrangemang av 22 gluntar för gitarr (såväl sång-stämmorna som gitarrstämman). Resterande 8 gluntar lämpar sig av instrumenttekniska skäl inte för över­föring till gitarr. Bildmaterial illustrerar sångernas innehåll, därtill ger Adam korta kommentarer om sångerna. Del 2 innehåller samtliga texter till de 22 gluntarna. Även i detta häfte varvas textsidorna med ett rikt bildmaterial och texter. Utgåvan är alltså av intresse även för oss som inte spelar gitarr! Den kan beställas från adam.a.s.taube@gmail.com. Pris för båda delarna 300:- inkl. frakt.

 

På hemsidan har vi presenterat denna utgåva under Nyheter: ”Jag ska sköta om gitarren" Gluntar till gitarrackompanjemang.

I dagarna har vår webb-master Anna-Lena också lagt ut på vår hemsida ett smakprov från den cd, som tidigare publicerats där Adam ackompanjerar på gitarr Magnus Ringström som Glunten och Björn Ringström som Magistern. Misslyckade serenaden" som ligger under  Klingande inspelningar ".

 

Anna-Lena har också i dagarna lagt ut ett smakprov ur Gluntar på isländska: Saknaðaróður Magistersins

Som alla förstår gäller det Glunt XXX. Som stod i förra utskicket ligger hela den isländska översättningen på hemsidan: Glúntarnir : tvísöngvar fyrir baryton og bassa / eftir Gunnar Wennerberg ; þýđandi Egill Bjarnason. Hafnarfjördur : Skuggsjá, 1975.

 

Harald

 


 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan