Om Gluntarna i Ord och Ton

Innehållsförteckning
1. Mottot
2. Inspelningar
  a) Film och videoupptagningar
  b) Klingande inspelningar
  c) Förteckning över inspelningar

3. Gluntar i arrangemang musikaliskt och/eller teatraliskt
4. Exempel på framföranden
5. Translations
6. Gluntar och deras pianoackompanjemang
7. Gluntarna – Texter och ljudillustrationer
8. Manuskriptvarianter i text och musik samt historik över olika utgåvor av Gluntarne
9. Böcker
10. Gluntarne i blindskrift och som talbok
11. Tempobeteckningar i Gluntarne
12. Ett vackert notexempel
13 Allsångshäfte
Tillbaka till första sidan