Om Gluntarna i Ord och Ton

Innehållsförteckning
Mottot
Inspelningar
  a) Film och videoupptagningar
  b) Klingande inspelningar
  c) Förteckning över inspelningar
  d) Gunnar Eneskär m. fl. sjunger -Examenssexan ur De tre
  e) Generös donation av en härlig glunt-inspelning

Några bibliografiska notinser om gluntar

Gluntar i arrangemang
  a) Gluntar i arrangemang musikaliskt och/eller  teatraliskt
  b) Gluntar som pop-låtar
  c) Åsa-Nisse
  d) "Jag ska sköta om gitarren" - Gluntar till gitarrarangemang

Exempel på framföranden
Translations
Gluntar och deras pianoackompanjemang
Gluntarna – Texter och ljudillustrationer
Manuskriptvarianter i text och musik samt historik över olika utgåvor av Gluntarne
Böcker
Gluntarne i blindskrift och som talbok
Allsångshäfte
Musikverkets digitala Wennerbergnoter
Personkaraktäristik av Glunten och Magistern
Kommentarer till Gluntarne
    a) GW:s Inledning
    b) GW:s kommentarer
    c) Kompletteringar (jämte JO:s kommentarer)
    d )Ragnvald Johannes: Hur sjöng man Gluntar på
Wenneerbergs tid?
    e) Hans Levander: Att sjunga Gluntar
    f) Lars-König Königsson: Att lyssna till Gluntar
Vad betyder ordet Glunt? Hur skrivs det i pluralis?

Var Magistern överliggare?

Bevingade Glunt-citat

Att framföra gluntar
Om åhörare
Gunnar Syréhn: ”Sparka mot porten och storma! Studier i Gluntarne som teater”
Ett tioårigt dundrande kalas – Om Gluntarne och GW - Karl G. och Lilian Fredriksson, Lars-Åke Skagegård
 Christer Åsberg om gluntarna som protospex
Mat i gluntarna

Ska du öva in nya gluntar?
     a) Minnestips
     b) Tempobeteckningar i Gluntarne
     c) Tempobeteckningar i texten
     d) Kommentarer till Gluntarne - Kompletteringar
     e) Gluntar och deras pianoackompanjemang
     f) Är du din egen regissör?

Ska du uppträda inför publik?
     a) info-blad
     b) reseersättning mm
     c) trohet mot noterna?
     d) gluntar i minuter (till hjälp för programplanering)
     e) gluntkläder att hyra
     f) för internationell publik?
     g) Ska du hyra elpiano?
 Exempel på marknadsföring av Gluntsång
Gluntvandring  2010
Glunt-övningen den 14  mars 2013
Gunnar Syréhns två sångspel "Här är gudagott att vara" och "Elefantens kärleksliv"
Gluntarna reloaded
Travesteringar och parafraser


Tillbaka till första sidan