Om Gluntarna i Ord och Ton

Innehållsförteckning
 
Mottot
Inspelningar
  a) Film och videoupptagningar
  b) Klingande inspelningar
  c) Förteckning över inspelningar
  d) Gunnar Eneskär m. fl. sjunger -Examenssexan ur De tre
  e) Generös donation av en härlig glunt-inspelning

Några bibliografiska notinser om gluntar
Text till samtliga gluntar
Musikverkets digitala Wennerbergnoter

Gluntar i arrangemang
  a) Gluntar i arrangemang musikaliskt och/eller  teatraliskt
  b) Gluntar som pop-låtar
  c) Åsa-Nisse
  d) "Jag ska sköta om gitarren" - Gluntar till gitarrarangemang

Exempel på framföranden
Translations
Gluntar och deras pianoackompanjemang
Wikipedia om gluntar (med länkar till klingande inspelningar)
Manuskriptvarianter i text och musik samt historik över olika utgåvor av Gluntarne
Böcker
Gluntarne i blindskrift och som talbok
Allsångshäfte
Personkaraktäristik av Glunten och Magistern
Kommentarer till Gluntarne
    a) GW:s inledning
    b) GW:s kommentarer
    c) Kompletteringar (jämte JO:s kommentarer)
    d )Ragnvald Johannes: Hur sjöng man Gluntar på
Wenneerbergs tid?
    e) Hans Levander: Att sjunga Gluntar
    f) Lars-König Königsson: Att lyssna till Gluntar
    g) Gunnar Jeanson om gluntar
    h) Andres Lokko
Vad betyder ordet Glunt? Hur skrivs det i pluralis?

Var Magistern överliggare?

Bevingade Glunt-citat

Att framföra gluntar
Om åhörare
Texter om gluntarna
     a) Gunnar Syréhn: ”Sparka mot porten och storma! Studier i Gluntarne som teater”
     b) Ett tioårigt dundrande kalas – Om Gluntarne och GW - Karl G. och Lilian
        Fredriksson, Lars-Åke Skagegård
     c) Christer Åsberg om gluntarna som protospex
     d) Robert Egnell: Magistern som mentor och förförare.
       
En studie av förhållandet mellan Gunnar Wennerbergs karaktärer ur sångsam-
       lingen Gluntarne och "Förädlad Bellmanniana" eller "äcklig Förljugenhet"
      
En granskning av Gunnar Wennerbergs Gluntarne
    
e) Jan S. Andersson: Mat i gluntarna
     f) Jonas Hålls analys av Glunt: nr VII: Harpospelet på Schylla

Ska du öva in nya gluntar?
     a) Minnestips
     b) Tempobeteckningar i Gluntarne
     c) Tempobeteckningar i texten
     d) Kommentarer till Gluntarne - Kompletteringar jämte exkurs om De Tre

     e) Gluntar och deras pianoackompanjemang
     f) Är du din egen regissör?

Ska du uppträda inför publik?
     a) info-blad
     b) reseersättning mm
     c) trohet mot noterna?
     d) gluntar i minuter (till hjälp för programplanering)
     e) gluntkläder att hyra
     f) för internationell publik?
     g) Ska du hyra elpiano?
Ska du skriva om gluntar eller annan wennerbergiana?
 Exempel på marknadsföring av Gluntsång
Gluntvandring  2010
Glunt-övningen den 14  mars 2013
Gunnar Syréhns två sångspel "Här är gudagott att vara" och "Elefantens kärleksliv"
Gluntarna reloaded
Travesteringar och parafraser


Tillbaka till första sidan