Gamla nyheter

Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping

Om gluntsångaren GW, hans musik  mm av Carl Rupert Nyblom
 

Johan Varen Ugland: Norsk guide til ord, uttrykk og sammenhenger fra "Gluntarne" av Gunnar Wennerberg

Klingande inspelning av Richard Ringmar, Carl-Olof Jacobson och Håkan Sund av fyra gluntar i engelsk översättningHans Levander
1942 - 2014Minnesord

     Foto: Rune Björkman

Gluntarna översatta till isländska av Egill Bjarnason


Glunt-cd med 12 Gluntar och Glunt-cd med 11 Gluntar: Gunnel Fagius spelar och Michael Sahlin och Harald Bohlin sjunger

"Jag ska sköta om gitarren" - Gluntar till gitarrackompanjemang

Glunt-Akademin 10 år

Gluntar som pop-låtar

Ny ordförande för GA
Inför GAs årsträff 2 okt 2014 hade de två styrelseledamöterna Inga Svanfeldt (t f ordf.) och P G Norman meddelat att de ej önskade stå kvart som ledamöter av styrelsen men gärna kandiderade som s.k. resurspersoner (sådana har under senare år utsetts av styrelsen till stöd i sitt arbete).
Årsträffen valde enhälligt Lars Lönnback till ordf. Därtill valdes
Harald Bohlin som ledamot av styrelsen. Båda valen gällde till nästa årsträff.
Fem dagar senare meddelade Lars att han inte längre ser sig kapabel att kvarstå som ordförande i GA. Harald Bohlin blir därmed t f ordförande tills vidare, dock längst till nästa årsträff.
Minnesanteckningar från årsträffen läggs ut under Årsmöteshandlingar


Ny generös donation
 Eklundshofs Vänner (EHV) har som gåva överlämnat  ca 60 exemplar av sin CD WENNERBERG VID EKLUNDSHOF med Markus Hedov och Magnus Wilhelmsson, sång, Johannes Jonsson sång och piano samt Ulrika Kumlien och Johanna Kumlien, sång. De framför Sextettens upplösning, Daniel, Gluntar nr XIII, II och VIII samt Marketenterskorna och Flickorna.
Glunt-Akademins styrelse tackar varmt för detta bidrag till GAs ekonomi samtidigt som vi gärna förmedlar denna utmärkta inspelning av Wennerbergs musik. Den kan beställas från GA för 100:- plus porto.


Adressändring! Adressen till denna hemsida är www.gluntarna.se (januari (2014) Tidigare kunde man använda även www.gluntarne.se

Länk till inspelningen från Glunt-övningen den 14 mars 2013:
https://www.youtube.co/watch?v=E9W5cJARJsgEl-piano
GA:s styrelse har köpt in ett el-piano för att underlätta gluntframträdanden i lokaler som saknar piano.
Det kan hyras för 300:- + ev. 100:- för transport ToR till festlokal inom Uppsala. Mer info


Glunt-syrtuter
GA har till utlåning tre gluntsyrtuter (frackar)


Valborgsupptakt 27 april 2014 med Gluntsång på Eklundshof ! Ett nytt initiativ anno 2014 för sångare och intressenter! Eklundshof och Glunt‐Akademin ”utmanar” gamla och välkomnar nya gluntsångare under trivsamma former på Eklundshof. Här finns program mm.

Väntan är över - Gluntarna Reloaded är tillbaka!

FESTLIGT JUBILEUM - Wennerbergstatyn 100 år.

Mustiga skrönor om Glunten och Magistern

Gunnar Eneskär m. fl. sjunger Examenssexan och ur De tre


Generös donation av en härlig gluntinspelning
GA har fått ta emot 300 dubbel-cd med en utmärkt inspelning av samtliga gluntar. Det är entreprenören Stefan Mahlstein, som i sin ungdom (1995) tog initiativ till att några vänner gjorde denna inspelning.
UNT:s recension av denna inspelning refereras.


DVD med Examens-sexa på Eklundshof

ETT TIOÅRIGT DUNDRANDE KALAS – Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg
Karl G. och Lilian Fredriksson, Lars-Åke Skagegård. Boken kan köpas från förlaget www.podium.nu eller direkt från författarna skagegard@hotmail.com

En nyskriven glunt av Ellinor Skagegård ”Glunt 31” kan avlyssnas på www.myspace.com/glunt31

Referat i Mölndalsposten från "Musikcafé"  i Apelgårdens kyrka

Frey, Hjalmar & Bäckman, Edvin_ Gluntarne (Wennerberg)_ Hvad det är skönt ändå, Pathé 27038

Sten Wahlund in memoriam


Johan Stenström: Bellmantraditionen

Gunnar Syréhn: Sparka mot porten och storma!” Studier i Gluntarne som teater


Claes Annerstedts minnestal över GW

Kring Wennerbergstoden av Hanna Meijer   

Gunnar Wennerberg "Ungdomens tonsättare och skald av C. R. Nyblom 
samt L. Alfr. Hedin: Gunnar Wennerberg, Otto Beronius och Eugeene von Stedingk. 
Ett par minnesbilder med anledning af Gluntarnes femtioårs-jubileum och Wennerberghyllningen
i Uppsala den 15 maj 1901 
i Ord och Bild 1901.

Texter i DN om Wennerberg av Ove Säverman


Vår deposition på Stadsbiblioteket
 
Norsk guide til ord, uttrykk og sammenhenger fra "Gluntarne"
 
Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer


Gluntar i Norge av Johan Varen Ugland


Om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs Wennerbergstatyer i Slottsbacken


 Wennerberg sjöng båda rollerna och kompade med ackord

Analys av Gluntarna: nrVII "Harpospelet på Schylla"

Litterära matinéerpå ABF hösten 2017

Auerbachs Keller ur Goethes Faust för solo, kvartett och kör

Glunt-kläder att låna

Glunten-intolerans

Gluntar som pop-låtar

Hur mådde egentligen Gunnar Wennerberg?

Videoinspelning  GLUNTVANDRING 2010 med Gluntsång och
kommentarer om staden på 1840-talet.

Gluntsångaren Carl-Olof Jacobson 1929-2018

Gluntarne i Wennerbergs egenhändiga handskrift

Studenteden

Nathan Söderblom om Gunnar Wennerberg

Johan Stenström om Wennerberg i Bellmantraditionen

KMAs "Klingande akademi" om Wennerberg med bl a gluntsång

Gunnar Wennerberg som musiker (279 sidor 39 MB)

Björn Barlachs Wennerberghyllning

Bilder från firande av Gunnar Wennerbergs 200-årsdag

UNT inför jubiléet<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan