GLUNT-AKADEMIN - GLUNTARNAS VÄNNER
Utan förhoppning att kunna bli fullständiga försöker vi  från olika håll
samla in de noteringar som förts under de möten som hållits inom GA/GVSeminarier
Styrelsen
Gluntfrossa Rundbrev/Medlemsbrev

23 jan 2019


2 okt 2018
Hur framför man gluntar
 och vilken roll spelar
ackompanjamang?
 Gunnel Fagius
Mats Wahlberg
Weine Karner
28 nov 2018
18 okt. 2018
11 sep. 2018
23 aug. 2018
21 maj 2018
23 april 2018
26 mars 2018

2 okt 2018

aug. 2018
april 2018
2 okt. 2017
Gunnar och Helena spatserar i Gluntens Uppsala. Kåseri med bilder av Helena Harnesk   
11 dec. 2017
19 okt. 2017
2 okt. 2017
20 sept. 2017
6 sept. 2017
16 maj 2017
4 april 2017
28 mars 2017
16 feb. 2017
18 jan. 2017

nov.2017
jan. 2017
 

2 okt.2016
Glunt-Akademins framtid
7 dec. 2016
7 nov. 2016
20 okt. 2016
  20 okt. 2016 (konstituerande)
19-20 sept. 2016
26 aug. 2016
27 maj 2016
6 april 2016
29 jan. 2016


nov. 2016
sep 2016
feb. 2016
2 okt. 2015
Hur fira Wennerbergminnet 2017?
7 sep. 2015
21 maj 2015
3 mars 2015
13 jan. 2015

mars 2015
2 okt. 2014
Glunt-Akademin – hittills och i framtiden

 


24 nov. 2014
9 sep. 2014
9 april 2014
23 jan. 2014

okt 2014
Valborgsupptakt
23 april 2014
2 okt 2013
Salongskulturen i 1800-talets Uppsala
29 okt 2013
30 sept 2013
14 maj 2013
7 feb 2013

2 okt 2013
20 nov 2013
2 okt 2012
Kvinnorna i Gluntarne
20 nov 2012
18 sept 2012
  1 feb 2012

25 jan 2012
2 okt 2011
Bilder 2 okt 2011
Gluntsång och gitarrspel. Om olika sätt att ackompanjera gluntar.
30 nov 2011
29 aug 2011
30 maj 2011
11 april 2011
17 feb. 2011
 Bilder 2 okt 2011
12 dec 2011
18 mars 2011

1 okt 2010
Att dokumentera Glunttraditioner 
15 nov. 2010
6 sept 2010
10 maj 2010
8 feb 2010
11 jan 2010


2 okt 2009
Gluntarne som teater

19 mars 2009
12 februari 2009
Gluntprogrammet 2009

Tips om uppsatsämnen kring Gluntarne och Wennerberg
8 sept 2008
19 maj 2008
7 april 2008
3 mars 2008
21 jan 2008

23 mars 2008
16 april 2007

Seminaium om gluntar för musiklärare, körledare, sångare & pianister (manliga såväl som kvinnliga)


20 nov 2007
26 okt 2007
13 sept 2007

26 okt. 2007
Bilder
25 nov 2007
16 april 2007
24 mars 2007
Gluntarne som teater
24 mars 2006
gymnasieträff
25 okt 2006
19 sept 2006
26 aug 2006

våren 2006
hösten 2006
23 okt 2005
5 juni 2005 (EHVV:s årsmöte)
Dagordning 23 okt. 2005
02 mars 2005
16 jan 2005

22 okt. 2005

sep 2005
maj 2005